Publiser din ph.d.-avhandling

Alle som avlegger doktorgrad ved Nord universitet plikter å gjøre sin ph.d.-avhandling tilgjengelig i institusjonens åpne arkiv, Nord Open. Slik kan andre forskere og studenter lese avhandlingene, og de blir søkbare og tilgjengelige i mange søketjenester.

​​​​​​​​​​​​​​​F.o.m. 2021 skal alle som avlegger​ doktorgrad ved Nord universitet, gjøre avhandlinga tilgjengelig i universitetets vitenarkiv. Som utgangspunkt eier du rettigheter til din doktorgradsavhandling, men utgiver kan eie noen rettigheter dersom deler av avhandlinga di er publisert. Derfor må avhandlinga rettighetsklareres før arkivering. Les mer om rettighetsklarering av artikkelbaserte ph.d.-avhandlinger og vitenskapelige publikasjoner her​. Universitetsbiblioteket har ansvar for rettighetsklarering av alt materiale som tilgjengeliggjøres i institusjonsarkivet Nord Open. ​

Hvordan egenarkivere ph.d.-avhandlinger i Nord Open?

Ph.d.-avhandlinger egenarkiveres etter følgende oppskrift:

  1. Ta kontakt med trykkeriet og be dem sende deg PDF-versjon av avhandlinga. 
  2. Logg inn i Cristin og søk frem avhandlinga. Dersom den ikke er registrert i Cristin, må dette gjøres først. Se veiledning om registrering av avhandling i Cristin.
  3. I Cristin: Klikk på tallet foran posten for å få fram hele posten.
  4. Klikk på «Lever fulltekstdokument» (nederst i skjermbildet).
  5. Last opp riktig versjon (trykkeriversjonen i PDF-format).
  6. Universitetsbiblioteket mottar den opplasta fullteksten til behandling. Vi går i dialog med med deg som forfatter for å undersøke om det er aktuelt å sette embargo/sperrefrist på hele eller deler av avhandlinga. Dette gjelder både artikkelbaserte avhandlinger og monografier, og hensikten er at du gis mulighet til å kunne publisere upublisert materiale på et senere tidspunkt, samt at noen forlag krever sperrefrist på publisering (gjelder artikkelbaserte avhandlinger). Avhandlinga publiseres ikke i arkivet før dette er avklart. Sperrefrist settes iht. universitetets ph.d.-forskrift​ (§ 17-3) i kombinasjon med dine publiseringsplaner, men ifølge forskriften skal alle ph.d.-avhandlinger der kandidaten har disputert f.o.m. 01.01.2021, avleveres til vitenarkivet.

Om du ikke har tilgang til Cristin, ta kontakt med superbruker på ditt fakultet.​​

Artikkelbase​​rte avhandlinger

Dersom du har skrevet ei​​​​ artikkelbasert avhandling, kan du måtte sette embargo på avhandlinga ved arkivering. Dette avhenger av de ulike tidsskriftenes egenarkiveringspolitikk. Vi sjekker dette før arkivering, og lenker til alle publiserte artikler.​

Monogra​fier

Dersom du har skrevet en monografi og ikke har innhold som allerede er publisert andre steder, så kan vi tilgjengeliggjøre hele avhandlinga i Nord Open. Planlegger du å publisere avhandlinga som bok hos et forlag, bør du sjekke med forlaget først. Noen forlag synes avhandling i Nord Open er god reklame, mens andre krever at teksten ikke skal ha vært elektronisk tilgjengelig før publisering.​ Alle monografier skal gjøres tilgjengelig i arkivet innen fire år etter disputasen.