Rettigheter og lisenser

Ved tradisjonell publisering er det vanlig at forfatter overfører rettigheter til utgiver. Ved åpen publisering (open access), beholder du rettigheter til eget arbeid og velger en åpen lisens for gjenbruk.

​​​​​​​​​​​Se m​er informasjon om opphavsrett og dine rettigheter til eget arbeid.​​

Overf​​​​​øring av rettigheter til utgiver

Ved publisering er det vanlig at forfatter overfører rettigheter til utgiver. Forfatter beholder retten til å bli navngitt og gjengitt på en måte som ikke er krenkende (ideelle rettigheter). Hvis forfatter har skrevet fra seg rettigheter må hun/han søke utgiver om tillatelse til å gjenbruke eget materiale. I de fleste forlagskontrakter beholder forfatter likevel noen rettigheter til bruk av eget arbeid. Dette gjelder for eksempel retten til egenarkivering av en versjon av artikkel i et åpent arkiv, eller retten til å bruke artikkelen i en trykt utgave av forfatters doktorgradsavhandling. Opplysninger om hvilke rettigheter forfatter beholder finnes i publiseringskontrakten eller på utgivers nettsider, ofte under overskrifter som Author guidelines, Permissions eller Copyright.

Noen utgivere tilbyr en lisensavtale istedenfor at opphavsretten overføres. Forfatter beholder opphavsretten, men i en eksklusiv lisensavtale overføres så mange rettigheter at det i praksis er liten forskjell. En ikke-eksklusiv avtale vil ofte innebære at forfatter beholder flere rettigheter.

Ved åpen publisering brukes det vanligvis en lisens der forfatter beholder opphavsretten selv, og der brukerne får utvidede rettigheter til kopiering, deling, bearbeiding og videre tilgjengeliggjøring. Vanligvis brukes en Creative Commons-lisens, som er et standardisert sett med åpne lisenser som gir ulik grad av rett til gjenbruk. Merk at forfatterens rettigheter kan overstyres av tilleggs-/lisensavtaler ("Licence to Publish"), særlig for restriktive lisenser (se også nederst på sida). 

Spesielt om overføring av rettigheter til bøker

Forfatter overfører vanligvis rettigheter til utgiver ved publisering av bøker. Forfatter har rett på royalties så lenge boka utgis og, for norske bøker, vederlag fra Kopinor så lenge kopier fra boka brukes i kompendier.

Ved bokpublisering kan forfatter ofte få tilbake rettigheter hvis boka går ut av produksjon. Dette vil enten være spesifisert i kontrakten, eller det kan være mulig å søke om i ettertid.​

Rettighetsklarering​

Når forfatter fraskriver seg rettigheter til utgiver, må publikasjonen rettighetsklareres før den brukes videre - også av forfatteren selv. Ofte vil kontrakten eller utgivers nettsider inneholde informasjon om hvilke rettigheter som beholdes av forfatteren. Hvis slik informasjon ikke finnes, må utgiver kontaktes for å søke om tillatelse.​

Artikler i doktorgradsavhandling

I artikkelbaserte avhandlinger må artiklene rettighetsklareres før publisering av den trykte utgaven. De fleste utgivere tillater tilgjengeliggjøring av artikler i den trykte utgaven i kontrakten. Hvis slik tillatelse ikke er spesifisert i kontrakt eller på utgivers nettsider, må utgiver kontaktes for å spørre om tillatelse.

Ved tilgjengeliggjøring av den elektroniske versjonen i Nord universitets åpne vitenarkiv, Nord Open, må artiklene rettighetsklareres først. Vanligvis vil utgivere ha egne retningslinjer for digital tilgjengeliggjøring av artikler. Biblioteket sjekker dette, og setter embargo på avhandlinger dersom noen av artiklene ikke kan tilgjengeliggjøres umiddelbart​.

Se veiledning om hvordan du tilgjengeliggjør din doktorgradsavhandling i Nord Open.

Vitenskapelige publikasjoner i åpent arkiv

Ved tilgjengeliggjøring av publikasjoner i åpne forskningsarkiv som Nord Open, er det nødvendig å vite hvilke retningslinjer utgiver har for egenarkivering. Ved tilgjengeliggjøring i Nord Open, vil biblioteket ta seg av rettighetsklareringa. Utgiveres retningslinjer inneholder opplysninger om hvilke versjoner av en artikkel som kan tilgjengeliggjøres, eventuell embargoperiode og andre betingelser. Informasjon om utgivers retningslinjer for egenarkivering finnes i publiseringskontrakten, på utgivers nettsider eller i Sherpa ​Romeo-databasen (for artikler). Noen tidsskrift har en embargoperiode på én eller flere versjoner av artikler, f. eks. akseptert manusversjon eller publisert versjon. Det vanlige er en embargo/sperrefrist på 6, 12 eller 24 måneder. Artikler med embargo kan registreres i Nord Open, men gjøres først åpent tilgjengelig etter at embargoperioden er over.

Når det gjelder bokpublisering, må utgiver vanligvis kontaktes for å spørre om tillatelse. Hvis boka ikke lenger er i salg, kan forfatter ha rett til å få tilbakeført rettigheter.

Hvis opphavsrettigheter ikke er overført til utgiver eller arbeidsgiver, vil forfatter eie alle rettigheter til egne publikasjoner. Dette gjelder for eksempel masteroppgaver, avhandlinger, rapporter, notatserier, konferansebidrag o.l., som dermed fritt kan legges i åpne arkiv med tillatelse fra forfatter. Dersom du ikke finner opplysninger om utgivers retningslinjer for tilgjengeliggjøring i et åpent arkiv, kan du sende e-post til utgiver og spørre om tillatelse.

Se veiledning om hvordan du tilgjengeliggjør vitenskapelige publikasjoner i Nord Open.​​

Beholde rettigheter til eget arbei​d

Hvorfor være opptatt av å beholde rettigheter til eget arbeid?

 • Ønske om å gjenbruke eget arbeid
 • Ønske om å formidle eget arbeid
 • Ønske om at andre skal få tilgang til å bruke arbeidet

Hvordan beholde rettigheter til eget arbeid ved publisering?

Ved å publisere åpent (open access) med en åpen lisens kan du som forfatter beholde rettigheter og gi utvidede rettigheter til gjenbruk. Du kan også bruke åpne lisenser når du tilgjengeliggjør annet materiale som fotografier, illustrasjoner og undervisningsmateriell. Ved å merke arbeidet med en åpen lisens, gir du brukere utvidede rettigheter til å bruke materiale under visse betingelser.​

Creative Com​​mons

Målsettinga med open access-publisering er å gjøre vitenskapelige publikasjoner åpent tilgjengelig for alle. Creative Commons-lisenser blir brukt fordi de tilbyr en internasjonalt etablert juridisk struktur som er i samsvar med denne målsettinga. Creative Commons erstatter ikke opphavsretten, men er et sett med lisenser som opphavspersonen kan bruke for å tillate bestemte former for bruk og gjenbruk. Alle lisensene krever at opphavspersonen blir navngitt ved bruk av et lisensiert verk.

Creative Commons Norge har en god gjennomgang av lisensene på sine nettsider. Særlig nyttig er lista over grunnregler i alle lisensene (se faktaboks i høyre marg). Universitetsbiblioteket har også laget en kort video som gir oversikt over de ulike lisensene​. Det er verdt å merke seg at en forfatter vanligvis beholder opphavsretten når hun/han publiserer open access. Dersom forlaget likevel krever at opphavsretten blir overført og du som forfatter aksepterer dette, vil enkelte av disse reglene ikke gjelde for deg.​ Det samme gjelder dersom du signerer en lisensavtale som inkluderer at rettigheter overføres til forlaget. 

Creative Commons BY​

Fordeler ved å velge CC BY-lisens ved OA-publisering:

 • Lisensen sikrer at publikasjonen blir åpen i videst mulig forstand til beste for brukere og samfunnet for øvrig
 • Lisensen legger få restriksjoner på bruk av omarbeiding og sikrer at forskninga kan spres og deles så vidt som mulig
 • Lisensen er blitt en «standard»-lisens innen open access-publisering og blir brukt av de store open access-forlagene som Public Library of Science (PLOS) og BioMed Central. Store forskningsfinansiører som Wellcome Trust krever også bruk av denne lisensen
 • Lisensen samsvarer best med idealet om open access slik det er definert av Budapest Open Access Initiative. 

Selv om vi anbefaler bruk av en CC BY-lisens, står forfattere fritt til å velge en annen, mer restriktiv Creative Commons-lisens. Vær oppmerksom på at selv om mer restriktive lisenser kan forhindre uønsket bruk, kan de også avgrense det du som forfatter oppfatter som legitim bruk.​

Merk: Noen forlag krever at du signerer en lisensavtale ("Licence to Publish") når du velger en mer restriktiv lisens (f.eks. CC BY-NC-ND). Selv om du beholder opphavsretten, kan du miste rettighetene til å dele bearbeidete versjoner av ditt eget materialet, eller til å bruke ditt eget materialet kommersielt (inkluderer deling på kommersielle servere som ResearchGate). Vi anbefaler derfor at du leser nøye gjennom avtaleteksten før signering.​


Creative Commons-lisenser fastsetter​​ rettighetene for gjenbruk. 

Det fins ulike Creative Commons-lisenser:

 1. Navngivelse (BY): Sammendrag, juridisk lisenstekst

 2. Navngivelse-Del på samme vilkår (BY-SA): Sammendrag​, juridisk lisenstekst​

 3. Navngivelse-Ikke bearbeidelse (BY-ND): Sammendrag, juridisk lisenstekst

 4. Navngivelse-Ikke kommersiell (BY-NC): Sammendrag, juridisk lisenstekst

 5. Navngivelse-Ikke kommersiell-Del på samme vilkår (BY-NC-SA): Sammendrag, juridisk lisenstekst

 6. Navngivelse-Ikke kommersiell-Ikke bearbeidelse (BY-NC-ND): Sammendrag, juridisk lisenstekst​​