Vitenarkivet Nord Open

Nord Open Research Archive (Nord Open) er Nord universitets åpne, digitale forskningsarkiv. Her finnes blant annet masteroppgaver, doktorgradsavhandlinger og andre vitenskapelige publikasjoner i fulltekst.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Nord Open Research Archive (Nord Open) inneholder masteroppgaver, ph.d.-avhandlinger, vitenskapelige artikler, kapitler i antologier, bøker m.m.

Universitetets open access-policy angir at alle vitenskapelige artikler som krediterer Nord universitet, skal arkiveres i Nord Open.

Vitenarkivet gjør det enkelt å innfri krav om åpen tilgang til forskningsresultater. 

Publikasjoner lastes opp i Cristin for overføring til Nord Open (se lenke til egenarkivering under).

Publikasjoner i vitenarkiv får økt synlighet gjennom indeksering i søkemotorer og open access-databaser.

Nord Open inngår i Bragekonsortiet sammen med andre norske universitet, høgskoler, forskningsinstitutt og andre institusjoner med statlig finansiering. 

​​
Kontak​​tpersone​​r​

E​genarkivering av publikasjoner og ph.d.-avhandlinger, generelle henvendelser om arkivet:

Masterop​pgaver:

Nords publikasjonsserier: