APA 6th

Hjelp til å håndtere referanser ved bruk av APA 6th-malen.

om apa 6th-MALEN

Hvorfor APA 6th?

Hensikten med å referere er etterprøvbarhet. En skal kunne finne ut hvor du fant enhver informasjon. Tommelfingerregelen er at all informasjon du finner, trenger en referanse. Du bør sitere kilder samt henvise til dem i den løpende tekst. I tillegg skal disse kildene stå alfabetisk sortert på etternavn i en litteraturliste. Dersom du ikke bruker referanser risikerer du å bli tatt for fusk og plagiat.
 
APA 6th er i bruk på flere fakulteter. Forhør deg med fagansvarlig om hvilken mal du skal benytte deg av.
 
Denne malen er basert på Søk & Skrivs APA 6th-mal. Det er også sett til Høgskolen i Hedmarks APA-mal.

Korrigeringer, forslag til forbedringer og spørsmål angående malen sendes til Karina Maria Gregersen, karina.m.gregersen@nord.no.

Skal du skrive en større oppgave anbefaler vi bruk av EndNote. Da slipper du i stor grad å skrive og formattere referansene manuelt. De aller fleste databaser, fra Oria til Pubmed, lar deg sende all informasjon du trenger til referansene direkte til EndNote, som igjen formaterer referansene slik du vil ha dem i oppgaven din.
 
Programmet kan du selv laste ned fra EndNote-mappen i Fronter-rommet "Informasjon alle brukere -o- Information all users". 

Du finner mer informasjon om EndNote her.

Informasjonen på denne siden om hvordan referere i EndNote gjelder bare ved bruk av bibliotekets norske APA 6th-stil for EndNote. Stilen kan lastes ned her.

Ny APA-mal er under utarbeidelse høsten 2017.

Referansehåndtering med APA 6th

henvise til kilder i løpende tekst

Som hovedregel bør du oppgi forfatter og årstall ved henvisning til en kilde i den løpende tekst. Les mer om når du bør oppgi sidetall her.

Du kan henvise til en kilde i den løpende tekst på to måter. En mulighet er å nevne forfatter direkte i teksten og sette årstall i parentes.

Dalland (2012) hevder at...
 
Du kan også velge å sette både forfatter og årstall i parentes.

Bacheloroppgaven anses som resultatet av en dannelsesprosess (Dalland, 2013).

Tittelen på en kilde skal stå i kursiv hvis den nevnes i teksten.

I Profesjonsutdanning og dannelse: Bacheloroppgavens muligheter understreker Dalland (2013) at ...

direkte sitat

Når du siterer direkte, må du gjengi sitatet akkurat slik det står skrevet i kilden og oppgi forfatter, årstall samt sidetall. 

(Bårnes & Løkse, 2015, s. 13)

Som utgangspunkt gjelder ovenstående også ved direkte sitat fra dokumenter funnet på nett/websider. Hvis ikke det er oppgitt sidetall, kan du oppgi avsnittnummer hvis dette er oppgitt.

(Basu & Jones, 2007, avsnitt 4)

Dersom verken sidetall eller avsnittnummer er oppgitt, bør du oppgi overskrift og nummeret på påfølgende avsnitt for å informere leseren om hvor det siterte innholdet er plassert i kilden.

(Verbunt, Pernot & Smeets, 2008, Diskusjonsseksjon, avsnitt 1)

Sitater på maks 40 ord tas inn som del av den løpende teksten, med hermetegn. Se eksempelet nedenfor. OBS!: Her er det direkte sitatet markert i gult for at du lett skal kunne finne det. Men ikke gjør dette i virkeligheten, i egen oppgave!

Informasjonskompetanse dekker over mange ulike ferdigheter. Bårnes og Løkse (2011) skriver at "Det informasjonskompetente menneske klarer å identifisere sitt informasjonsbehov ut fra en gitt kontekst" (s. 13). Dine informasjonsbehov varierer avhengig av hvilken situasjon du er i.

Sitater over 40 ord skal stå i eget avsnitt uten hermetegn, men med innrykk (bruk knappen "Tab" på tastaturet ditt for å lage inntrykk). Husk at punktum her skal settes før parentes. Se eksempelet nedenfor. OBS!: Her er det direkte sitatet er markert i gult for at du lett skal kunne finne det. Men ikke gjør dette i virkeligheten, i egen oppgave!

De korte referansene i teksten hjelper leseren med lett å finne frem originalkilden der et sitat er tatt fra:

     Å oppgi hvor man henter sitater fra, fungerer
     også som små veiskilt i teksten din slik at
     leseren kan navigere seg videre om hun finner
     noen av sitatene interessante. Dette har du
     sikkert opplevd når du leter etter litteratur om et
     emne. (Bårnes & Løkse, 2011, s. 48)

Da kan leseren blant annet sjekke om du har tolket originalkilden rett.

Du kan også velge å oppgi forfatter, årstall og sidetall i den løpende tekst før sitatet over 40 ord presenteres i eget avsnitt. Nedenfor finner du et eksempel. OBS!: Her er det direkte sitatet er markert i gult for at du lett skal kunne finne det. Men ikke gjør dette i virkeligheten, i egen oppgave!

Bårnes & Løkse (2011, s. 48) skriver:

     Å oppgi hvor man henter sitater fra, fungerer
     også som små veiskilt i teksten din slik at
     leseren kan navigere seg videre om hun finner
     noen av sitatene interessante. Dette har du
     sikkert opplevd når du leter etter litteratur om et
     emne.

Slik mener de at de korte referansene i teksten hjelper leseren med å finne frem til originalkilden der et sitat er tatt fra.


 

indirekte sitat / parafrasering

Du kan også sitere en kilde indirekte ved å gjengi informasjon fra kilden med dine egne ord. Dette kalles parafrasering.

Du må spørre fagansvarlig om du bare skal oppgi forfatter og årstall - eksempel: (Dalland, 2013) - eller forfatter, årstall og sidetall - eksempel: (Dalland, 2013, s. 23) når du omskriver tekst fra en kilde.

referere til kilde med personlig forfatter

I løpende tekstI litteraturlisten


​(Forfatteretternavn, årstall)

(Ingstad, 2013)


​Forfatteretternavn, A. A. (Årstall). ...
           
Ingstad, K. (2013) ...

referere til kilde med organisasjon som forfatter

I løpende tekstI litteraturlisten


(Organisasjon, årstall)

(Justis- og sosialdepartementet, 2002)


Organisasjon, (Årstall). ...

Justis- og sosialdepartementet. (2002). ...

bruk av forkortelse av organisasjonsnavn

I løpende tekstI litteraturlisten ​I EndNote


Hvis forkortelsen av et organisasjonsnavn er lett gjenkjennelig, kan du bruke denne ved henvisning til en kilde i den løpende tekst.

1. gang du henviser må du skrive det fulleorganisasjonsnavnet samt forkortelsen i hakeparentes.

1. gang det henvises:

(Organisasjonsnavn [forkortelse], årstall)

(Landsorganisasjonen i Norge [LO], 2010)

Etterfølgende:

(Forkortelse, årstall)

(LO, 2010)

​I litteraturlisten brukes det ikke forkortelse.
Organisasjonsnavnet skrives fullt ut.

Landsorganisasjonen i Norge. (2010). Nordområdene -
     Norges ressurskammer:
LOs næringspolitiske
     nordområdestrategi
. Oslo: Landsorganisasjonen i
     Norge


Skriv inn organisasjonsnavn i feltet "Author".


Author (husk komma etter organisasjonsnavn for å unngå invertering):
Landsorganisasjonen i Norge,

Gjør følgende for å ta med forkortelse av organisasjonsnavnet 1. gang det henvises i den løpende tekst:

- Sett inn referansen i Word-dokumentet ditt.
- Høyreklikk på referansen i den løpende tekst og klikk "Edit Citations" > "Exclude Author".
- Høyreklikk på referansen i den løpende tekst enda en gang og klikk "Edit Citatons" > "More". Skriv inn organisasjonsnavn, forkortelse og sett inn et komma etterfulgt av et mellomrom i feltet "Prefix".

Prefix:
Landsorganisasjonen i Norge [LO],

referere til kilde uten forfatter

I løpende tekst ​I litteraturlistenI EndNote


​(Tittel, årstall)

(Akvakulturloven, 2005)

.

Akvakulturloven. (2005). ...


Skriv inn tittel i feltet "Author".

Author:
Akvakulturloven

sekundærkilde (kilde man har lest som viser til et annet verk (originalkilde) )

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Forfatter av originalkilde, referert i Forfatter av sekundærkilde, årstall)

En skal lære å finne seg selv via det andre (Slagstad, referert i Dalland, 2013).

For å få henvisningen i teksten til å se rett ut i EndNote, bruk "Edit og Manage Citation(s)" og legg til "Forfatter av originalkilde, referert i" i feltet "Prefix". 


Forfatter av sekundærkilde (Årstall). Tittel.
     Utgivelsessted: Utgiver.

Dalland, O. (2013). Profesjonsutdanning og dannelse​:
     Bacheloroppgavens muligheter. Oslo: Gyldendal
     akademisk.

Reference Type: Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Dalland, O.
Year:
2013
Title:
Profesjonsutdanning og dannelse: Bacheloroppgavens muligheter
Place Published:
Oslo
Publisher:
Gyldendal akademisk

henvise til samme kilde flere ganger i trekk (IBID.)

I noen referansestiler bruker man ibid. i løpende tekst for og slippe å gjengi informasjon når man henviser til samme kilde flere ganger i trekk (uten å henvise til en annen kilde mellom). Ibid. brukes ikke i APA 6th.

når bør du oppgi sidetall når du henviser til en kilde?

​Når du siterer direkte fra en kilde i den løpende tekst skal du alltid oppgi sidetall i tillegg til forfatter og årstall.

Når det gjelder indirekte sitat/parafrasering anbefales det å oppgi sidetall, men dette er ikke et krav. Spør fagansvarlig om han/hun ønsker at du skal oppgi sidetall ved parafrasering.

henvise til flere kilder samtidig i løpende tekst

(Forfatter 1. kilde, årstall; Forfatter 2. kilde, årstall)

(Ingstad, 2013; Tveiten, 2013)

hvordan sette opp litteraturlisten

​Litteraturlisten skal skrives med forfatterne alfabetisk ordnet.

​Ingstad, K. (2013). Sosiologi i sykepleie og
     helsearbeid. Oslo: Gyldendal akademisk.

Tveiten, S. (2013). Veiledning: Mer enn ord (4.
     utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Ved flere medforfattere skal arbeidet alfabetiseres ut fra 1. forfatter.

Bjarnar, O., Berge, D. M. & Melle, O. (2006).
     Havfiskeflåten i Møre og Romsdal og
     Trøndelag, bind 2: 1960-2006: fra fri fisker til
     regulert spesialist
. Trondheim: Tapir akademisk
     forlag.

Quesada-Garcia, A., Valdehita A., Fernández-
     Cruz, M. L., Leal, E., Sánchez, E., Martin-
     Belinchón, M., . . . Navas, J. M. (2012).
     Assessment of estrogenic and thyrogenic
     activities in fish feeds. Aquaculture338-341,
     172-180. doi:
     10.1016/j.aquaculture.2012.02.010

Referanser som fyller mer enn en linje, skal ha et inntrykk på alle linjer unntatt første.

Møllersen, S., Sexton, H. C. & Holte, A. (2009).
     Effects of client and therapist ethnicity and
     ethnic matching: A prospective study of
     outpatient mental health in Northern Norway.
     Nordic Journal of Psychiatry, 63(3), 246-255.

I litteraturlisten bør du kun ta med kilder som er gjenfinnbare for din leser.

APA 6th stiller ikke noen krav til at kilder i litteraturlisten skal være sortert etter kildetype, det vil si at avisartikler står sammen, nettsider står sammen osv.

flere referanser av samme forfatter

​I løpende tekst ​I litteraturlisten


Flere referanser av samme forfatter utgitt ulike år:                    

​(Forfatter, årstall eldste kilde kronologisk, årstall nest eldste
kilde kronogisk og så videre)

(Dalland, 2007, 2013)


 


 

Flere referanser av samme forfatter utgitt samme år:

(Forfatter, Årstall+boks

tav)

(Madsen, 2006a)

(Madsen, 2006b)

Flere referanser av samme forfatter utgitt ulike år:

Forfatter. (Årstall eldste kilde kronologisk). ...

Forfatter. (Årstall nest eldste kilde kronologisk). ...

... og så videre ...

Dalland, O. (2007). Metode og oppgaveskriving for studenter (3. utg.). Oslo:
     Gyldendal akademisk.

Dalland, O. (2013). Profesjonsutdanning og dannelse: Bacheloroppgavens
     muligheter
. Oslo: Gyldendal akademisk.

Flere referanser av samme forfatter utgitt ulike år:

Forfatter. (Årstall+a) ...

Forfatter. (Årstall+b) ...

... og så videre

Madsen, E. L. (2006a). Bedriftsutvikling i et strategisk
     entreprenørskapsperspektiv: teoretisk
rammeverk for studier av nyskaping i
     etablerte
bedrifter (Working Paper No. 4/2006). Bodø: Handelshøgskolen i
     Bodø.

Madsen, E. L. (2006b). Forutsetninger for multivariate analyser: testing av data
     fra en
spørreundersøkelse blant bedrifter som har mottatt lån eller tilskudd
     fra Innovasjon Norge til
utviklingsstøtte (Working Paper No. 5/2006). Bodø:
     Handelshøgskolen i Bodø

henvise til kilder av ulike forfattere med samme etternavn i løpende tekst

Når du henviser til kilder av ulike forfattere med samme etternavn i den løpende tekst, skal du ta med initialer.

(A. A. Forfatteretternavn, årstall)

J. P. Olsen (2014) er uenig med A. L. Olsen (2013) ...

hvordan oppgi forfatter i litteraturlisten

Et fornavn:

Olav Dalland

Dalland, O.
 
Flere fornavne, ingen bindestrek:

Anne Sofie Bjørnbye

Bjørnbye, A. S.

Flere fornavne, med bindestrek:

Anne-Sofie Helvik

Helvik, A. -S.

Dobbelt etternavn, ingen bindestrek:

Cecilie Høj Anvik

Anvik, C. H.

Flere etternavne, med bindestrek:

Ingrid Agathe Bay-Larsen

Bay-Larsen, I. A.

mangler årstall, utgivelsessted eller utgiver?

​I løpende tekst​I litteraturlisten

Ved manglende årstall bruk forkortelsen "u. å." som står for "uten år":

(Forfatter, u. å.)

(Nord universitet, u. å.)

Ved manglende utgivelsessted:

(Forfatter, årstall)                       

Ved manglende utgiver:

(Forfatter, årstall)

Ved manglende årstall bruk forkortelsen "u. å." som står for "uten år":

Forfatter. (u. å.). ...

Nord universitet (u. å.). Bibliotek. Hentet 01.12.2016 fra:
     https://nord.no/bibliotek                                                    

Ved manglende utgivelsessted bruk forkortelsen "s. l." som står for "sine
loco". Det betyr "uten sted" på norsk:

Forfatter. (Årstall). Tittel. s.l.: Utgiver.

Arnal, S., Benjo, C., Cantet, L., Letellier, B. & Scotta, C. (Produsenter og regissør).
     (2008). Klassen. s.I.: Star Media Entertainment.

Ved manglende utgiver bruk forkortelsen "s. n." som står for "sine nomine". Det betyr "uten navn" på norsk:

Forfatter. (Årstall). Tittel. Utgivelsessted: s. n.

Eksempelsamling

Bøker

bok med en forfatter

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Forfatter, årstall)

Dette kan være en viktig faktor (Ingstad, 2013).


 Forfatter. (Årstall). Tittel. Utgivelsessted: Utgiver.

​Ingstad, K. (2013). Sosiologi i sykepleie og
     helsearbeid. Oslo: Gyldendal akademisk


Reference Type: Book


Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Ingstad, K.
Year:
2013
Title:
Sosiologi i sykepleie og helsearbeid
Place Published:
Oslo
Publisher:
Gyldendal akademisk


 

bok med undertittel

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Forfatter, årstall)

Sidsel Tveiten argumenterer for dette i sin nyeste bok (2013).

Forfatter. ​(Årstall). Tittel: Undertittel. Utgivelsessted:
     Utgiver.

Tveiten, S. (2013). Veiledning: Mer enn ord (4. utg.).
     Bergen: Fagbokforlaget.

Reference Type: Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Tveiten, S.
Year:
2013
Title:
Veiledning: Mer enn ord
Edition (hvis aktuelt):
4. utg.
Place Published:
Bergen
Publisher:
Fagbokforlaget

bok med to forfattere

​I løpende tekst I litteraturlisten​ ​I EndNote

​                                                                            (Forfattere, årstall)

Repstad og Tallaksen (2011) understreker at …


Forfattere. (Årstall). Tittel. Utgivelsessted: Utgiver.

Repstad, K. & Tallaksen, I. M. (2011). Variert
    
undervisning: Mer læring: Lærerens metodebok.
     Bergen: Fagbokforlaget.


Reference Type: Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (trykk på enter/linjeskift mellom hver forfatter):
Repstad, K.
Tallaksen, I. M.
Year:
2011
Title:
Variert undervisning: Mer læring: Lærerens verksted
Place Published:
Bergen
Publisher:
Fagbokforlaget

bok med tre til fem forfattere

I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​


1. gang det henvises:

(Forfattere, årstall)

Det finnes mange ulike perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagen (Gjervan, Andersen & Bleka, 2012).

Etterfølgende:
 
(1. forfatter et al., årstall)

Gjervan et al. (2012) argumenterer at ...


Forfattere. (Årstall). Tittel. Utgivelsessted: Utgiver.

Gjervan, M., Andersen, C. & Bleka, M. (2012). Se
     mangfold!: Perspektiver på flerkulturelt arbeid i
     barnehagen. Oslo: Cappelen Damm akademisk.


Reference Type: Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (trykk på enter/linjeskift mellom hver forfatter):
Gjervan, M.
Andersen, C
Bleka, M.
Year:
2012
Title:
Se mangfold!: Perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagen
Place Published:
Oslo
Publisher:
Cappelen Damm akademisk

bok med seks forfattere eller flere

​I løpende tekstI litteraturlisten​I EndNote​

Seks til syv forfattere:

(1. forfatter et al., årstall)

(Baker et al., 2008)


Over syv forfattere:

(1. forfatter et al., årstall)

Dette har Dybå et al. (2010) erfart.


 

Seks til syv forfattere:

Forfattere. (Årstall). Tittel. Utgivelsessted: Utgiver.

Baker, P., Dai, Z. R., Grabowski, J., Haugen, Ø.,
     Schieferdecker, I. & Williams, C. (2008). Model-
     Driven Testing Using the UML Testing Profile.
     Berlin: Springer.
                        

Over syv forfattere:

1. til 6. Forfatter . . . Siste Forfatter. (Årstall). Tittel.
     Utgivelsessted: Utgiver.

Dybå, T., Juul-Wedde, K., Stålhane, T.,Moe, N. B.,
     Conradi, R., Dingsøyr, T. . . . Jørgensen, M. (2000).
     Software Process Improvement for better Quality
     (SPIQ): Methodology Handbook. Oslo: Institutt for
     informatikk


Seks til syv forfattere:


Reference Type:
Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (trykk på enter/linjeskift mellom hver forfatter):
Baker, P.
Dai, Z. R.
Grabowski, J.
Haugen, Ø.
Schieferdecker, I.
Williams, C.
Year:
2008
Title:
Model-Driven Testing Using the UML Testing Profile
Place Published:
Berlin
Publisher:
Springer

Over syv forfattere:

Reference Type: Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (trykk på enter/linjeskift mellom hver forfatter):
Dybå, T.
Juul-Wedde, K.
Stålhåne, T.
Moe, N. B.
Conradi, R.
Dingsøyr, T.
Sjøberg, D.
Jørgensen, M.
Year:
2000
Title:
Software Process Improvement for better Quality (SPIQ): Methodology Handbook
Place Published:
Oslo
Publisher:
Institutt for informatikk

kapittel i bok

​I løpende tekstI litteraturlisten​I EndNote​


(Forfatter, årstall)

Bårnes og Løkse mener det er tidspbesparende å hente informasjon fra en akademisk, velrenommert kilde (2014).


Forfatter. (Årstall). Kapitteltittel. I Boktittel​ (sidetall kapittel). Utgivelsessted, Utgiver.

Bårnes, V. & Løkse, M. (2014). Search tips. I
     Information literacy: How to find, evaluate and cite
     sources
(s. 29-38). Oslo: Cappelen Damm
     Akademisk.


Reference Type: Book section

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Bårnes, V.
Løkse, M.
Year:
2014
Title (skriv kapitteltittel her):
Search tips
Book Title (skriv bokkapittel her):
Information literacy: How to find, evaluate and cite sources
Place Published:
Oslo
Publisher:
Cappelen Damm Akademisk
Pages:
29-38

bok med redaktør

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​
                  

(Redaktør, årstall)

Det er viktig at man i den juridiske fagdidaktikken har fokus på studentenes læring (Wilhelmsen, 2014).

Redaktør (Red.). (Årstall). Tittel. Utgivelsessted:
     Utgiver.

Wilhelmsen, L. S. (Red.). (2014). Juridisk fagdidaktikk:
     Med vekt på studentenes læring
. Bergen:
     Fagbokforlaget.

Reference Type: Edited book

Følgende felter bør være fylt ut:

Editor:
Wilhelmsen, L. S.
Year:
2014
Title:
Juridisk fagdidaktikk: Med vekt på studentenes læring
Place Published:
Bergen
Publisher:
Fagbokforlaget

kapittel i bok med redaktør

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Kapittelforfatter, årstall)

Skoleeier har både ansvar og muligheter (Nergård, 2013).


Kapittelforfatter. (Årstall). Kapitteltittel. I Redaktør.
     (Red.), Boktittel (sidetall kapittel). Utgivelsessted:
     Utgiver.

Nergård, S. (2013). Skoleeiers ansvar og muligheter i
     utviklingen av en inkluderende skole. I E. K. Vold
     (Red.), Rom for læring: Læringsmiljø og
      pedagogisk analyse
 (s.175-185). Bergen:
      Fagbokforlaget.


Reference Type:
Book Section


Følgende felter bør være fylt ut:

Author (skriv kapittelforfatter her):
Nergård, S.
Year:
2013
Title (skriv kapitteltittel her):
Skoleeiers ansvar og muligheter i utviklingen av en
inkluderende skole
Editor (skriv redaktør av bok her):
E. K. Vold
Book Title (skriv boktittel her):
Rom for læring: Læringsmiljø og pedagogisk analyse
Place Published:
Bergen
Publisher:
Fagbokforlaget
Pages:
175-185

e-bok

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I End

(Forfatter, årstall)

(Johnson, 2012)


 


 


 


 

E-bok lest på e-bokleser med DOI:

(Forfatter, årstall)

(Brill, 2004)E-bok lest på e-bokleser uten DOI:

(Forfatter, årstall)

(Gladwell, 2008)

Forfatter. (Årstall). Tittel. Hentet fra webadresse

Johnson, L. (2012). Kick-start your class: Academic
     icebreakers to engage students. Hentet fra
     http://www.proquest.com/products
     services/ebooks/ebooks-
     main.html#whatsnewSection


 
                        

Har du lest boken på en e-bokleser, oppgir du hvilken e-bokversjon du har brukt og bokens DOI(ev. hvor boken er lastet ned fra).

Forfatter. (Årstall). Tittel [versjon]. doi

Brill, P. (2004). The winner's way [Adobe Digital
     Editions versjon]. doi: 10.1036/007142363X
E-bok lest på e-bokleser uten DOI:

Forfatter. (Årstall). Tittel [versjon]. Hentet fra webadresse

Gladwell, M. (2008). Outliers: The story of success
     [Kindle DX versjon]. Hentet fra
     https://www.amazon.com/


 

Reference Type: Electronic Book

Følgende felter bør være fylt ut:
 
Author:
Johnson, L.
Year:
2012
Title:
Kick-start your class: Academic icebreakers to engage students
URL:
http://www.proquest.com/products-services/ebooks/ebooks-main.html#whatsnewSection

E-bok lest på e-bokleser med DOI:

Reference Type:  Electronic Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Brill, P.
Year:
2004
Title:
The winner's way
Version:
Adobe Digital Editions
DOI:
10.1036/007142363

E-bok lest på e-bokleser uten DOI:

Reference Type: Electronic Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Gladwell, M.
Year:
2008
Title:
Outliers: The story of success
Version:
Kindle DX
URL:
https://www.amazon.com/

e-bok funnet på nasjonalbibliotekets webside (www.nb.no)

​I løpende tekst I litteraturlisten I EndNote​

(Forfatter, årstall)

Rud (1976) skriver at Prøysen ...


Forfatter. (Årstall). Tittel. Utgivelsessted: Utgiver. Hentet fra webadresse

Rud, N. A. (1976). Alf Prøysen. Oslo: Tiden. Hentet fra
     http://urn.nb.no/URN:NBN:no
     nb_digibok_2013092308055


Reference Type: Electronic Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Rud, N.
Year:
1976
Title:
Alf Prøysen
Place Published:
Oslo
Publisher:
Tiden
URL:
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013092308055

flerbindsverk

​I løpende tekst I litteraturlisten I EndNote​

Henvisning til et helt flerbindsverk:

(Forfatter eller Redaktør, årstall publisering første bind - årstall publisering siste bind)

Historien om havfiskeflåten i Møre og Romsdal er det første fiskerihistoriske arbeidet i Norge som setter fokus på havfiskeflåten (Tafjord, 2006-2012).
Henvisning til et enkelt bind av et flerbindsverk
:

(Forfatter av bind eller Redaktør for bind, årstall publisering bind)

Bjarnar, Berge og Melle (2006) tar for seg havfiskeflåtens historie i perioden
1960-2006.

​Henvisning til et helt flerbindsverk:

​Forfatter eller Redaktør. (Red. hvis aktuelt). (Årstall
     publisering første bind-årstall publisering siste
     bind). Tittel (antall bind). Utgivelsessted: Utgiver.

Tafjord, H. E. (Red.). (2006-2012). Havfiskeflåten i
     Møre og Romsdal og Trøndelag (2 bind).
     Trondheim: Tapir akademisk forlag.Henvisning til et enkelt bind av et flerbindsverk:

Forfatter av bind eller Redaktør for bind. (Red. hvis
     aktuelt). (Årstall publisering bind). Tittel på
     flerbindsverk, Bind nr.: Tittel på bind.
    
Utgivelsessted: Utgiver.

Bjarnar, O., Berge, D. M. & Melle, O. (2006).
     Havfiskeflåten i Møre og Romsdal og Trøndelag,
     Bind 2: 1960-2006: Fra fri fisker til regulert
     spesialist. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Henvisning til et helt flerbindsverk:

Reference Type: Book eller Edited Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Editor:
Tafjord, H. E.
Year:
2006-2012
Title:
Havfiskeflåten i Møre og Romsdal og Trøndelag
Number of Volumes:
2 bind
Publisher:
Trondheim
Place Published:
Tapir akademisk forlag


Henvisning til et enkelt bind

av et flerbindsverk:

Reference Type: Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (trykk enter/linjeskift mellom hver forfatter):
Bjarnar, O.
Berge, D. M.
Melle, O.
Year:
2006
Title:
Havfiskeflåten i Møre og Romsdal og Trøndelag: Bind 2. 1960-2006: Fra fri fisker til regulert specialist
Place Published:
Trondheim
Publisher:
Tapir akademisk forlag

bok som finnes i flere utgaver

tekstI litteraturlisten​I EndNote​

1. utgave av en bok:

(Forfatter, årstall)

Olav Dalland (1993) argumenterer at ...

Senere utgave av en bok enn 1. utgave:

(Forfatter, årstall)

I følge Olav Dalland (2007) ...

1. utgave av en bok:

Forfatter. (Årstall). Tittel. Utgivelsessted: Utgiver.

Dalland, O. (1993). Metode og oppgaveskriving for
     studenter. Oslo: Universitetsforlaget.


 


 


 


 

Senere utgave av en bok enn 1. utgave:

Forfatter. (Årstall). Tittel (utgave). Utgivelsessted:
     Utgiver.

Dalland, O. (2007). Metode og oppgaveskriving for
     studenter (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

1. utgave av en bok:

Reference Type: Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Dalland, O.
Year:
1993
Title:
Metode og oppgaveskriving for
studenter
Place Published:
Oslo
Publisher:
Universitetsforlaget

Senere utgave av en bok enn 1. utgave:

Reference Type: Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Dalland, O.
Year:
2007
Title:
Metode og oppgaveskriving for studenter
Edition:
3. utg.
Place Published:
Oslo
Publisher:
Gyldendal akademisk​

Artikler

Tidsskriftsartikkel med en forfatter

I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Forfatter, årstall)

Når Audretsch (2012) gjennomgår den akademiske litteratur om entreprenørskap finner han at ...


 

Forfatter. (Årstall). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel,
     årgang(heftenr.), sidetall.

Audretsch, D. (2012). Entrepreneurship research.
     Management Decision50(5), 755-764.

Reference Type: Journal Article

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Audretsch, D.
Year:
2012
Title:
Entrepreneurship research
Journal:
Management Decision
Volume:
50
Issue:
5
Pages:
755-764

Tidsskriftsartikkel med to forfattere

I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Forfattere, årstall)

Alsos og Carter (2006) påpeker ...

Forfattere. (Årstall). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel,
     årgang(heftenr.), sidetall.​

Alsos, G. A. & Carter, S. (2006). Multiple business
     ownership in the Norwegian farm sector: Resource
     transfer and performance consequences. Journal of
     Rural Studies, 22(3), 313-322.

Reference Type: Journal Article

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (trykk på enter/linjeskrift mellom hver forfatter):
Alsos, G. A.
Carter, S.
Year:
2006
Title:
Multiple business ownership in the Norwegian farm sector: Resource transfer and performance consequences
Journal:
Journal of Rural Studies
Volume:
22
Issue:
3
Pages:
313-322

Tidsskriftsartikkel med tre til fem forfattere

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

1. gang det henvises:

(Forfattere, årstall)

​... ser på effektene av klienter og terapeuters etnisitet samt etnisk "matching" (Møllersen, Sexton & Holte, 2009).

Etterfølgende:

(1. Forfatter et al., årstall)

(Møllersen et al., 2009)

Forfattere. (Årstall). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel,
årgang(heftenr.), sidetall.​

​Møllersen, S., Sexton, H. C. & Holte, A. (2009). Effects
     of client and therapist ethnicity and ethnic
     matching: A prospective study of outpatient mental
     health in Northern Norway. Nordic Journal of
     Psychiatry, 63(3), 246-255.

Reference Type: Journal Article

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (trykk på enter/linjeskrift mellom hver forfatter):
Møllersen, S.
Sexton, H. C.
Holte, A.
Year:
2009
Title:
Effects of client and therapist ethnicity and ethnic matching: A prospective study of outpatient mental health in Northern Norway
Journal:
Nordic Journal of Psychiatry
Volume:
63
Issue:
3
Pages:
246-255

Tidsskriftsartikkel med seks forfattere eller flere

​I løpende tekstI litteraturlisten​I EndNote​

Seks til syv forfattere:

​(1. Forfatter et al., årstall)

(Pinter-Wollman et al., 2013)


 


 


 


 


 


 


 

                      
                       
Over syv forfattere:

​(1. Forfatter et al., årstall)

Quesada-Garcia et al. (2012)
undersøkte ...

Seks til syv forfattere:

Forfattere. (Årstall). Artikkeltittel. Tidsskriftstittel,
     årgang(heftenr.), sidetall.

Pinter-Wollman, N., Bala, A., Merrell, A., Queirolo, J.,
     Stumpe, M. C., Holmes, S. & Gordon, D. M. (2013).
     Harvester ants use interactions to regulate forager
     activation and availability. Animal Behaviour, 86(1),
     197-207.
 


 


 


 


 

                    

                        
                 

Over syv forfattere:

1. Forfatter, 2. Forfatter, 3. Forfatter, 4. Forfatter, 5.
     Forfatter, 6. Forfatter . . . Siste Forfatter.(Årstall).
     Artikkeltittel. Tidsskriftstittel, årgang(heftenr.),
     sidetall.

​Quesada-Garcia, A., Valdehita, A., Fernández-Cruz,
     M. L., Leal, E., Sánchez, E., Martin-Belinchón, M.,
     . . .  Navas, J. M. (2012). Assessment of estrogenic
     and thyrogenic activities in fish feeds. Aquaculture,
     338-341, 172-180.


 

Seks til syv forfattere:

Reference Type: Journal Article

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (trykk på enter/linjeskift mellom hver forfatter):
Pinter-Wollman, N.
Bala, A.
Merrell, A.
Queirolo, J.
Stumpe, M. C.
Holmes, S.
Gordon, D. M.
Year:
2013
Title:
Harvester ants use interactions
to regulate forager activity and
availability. Animal Behaviour,
Volume:
86
Issue:
1
Pages:
197-207

Over syv forfattere:

Reference Type: Journal Article

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (trykk på enter/linjeskift mellom hver forfatter):
Quesada-Garcia, A.
Valdehita, A.
Fernández-Cruz, M. L.
Leal, E.
Sánchez, E.
Martin-Belinchón, M.
Cerdá-Reverter, J. M.
Navas, J. M.
Year:
2012
Title:
Assessment of estrogenic and
thyrogenic activities in fish feeds
Journal:
Aquaculture
Volume:
338-341
Issue:

Pages:
172-180

elektronisk tidsskriftsartikkel med doi (digital object identifier)

I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Forfatter, årstall)

En studie undersøkte hvordan skoletilhørighet endrer seg i løpet av årene på den videregående skole og hvordan dette er forbundet med akademisk prestasjon og motivasjon (Neel & Fuligni, 2012).


 

Forfatter. (Årstall). Artikkeltittel. Tidsskriftstittel, årgang
     (heftenr.), sidetall. doi

Neel, C. G. & Fuligni, A. (2013). A Longitudinal Study
     of School Belonging and Academic Motivation
     Across High School. Child Development, 84(2),
     678-692. doi: 10.1111/j.1467-8624.2012.01862.x

Reference Type: Electronic Article

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (trykk på enter/linjeskift mellom hver forfatter):
Neel, C. G.
Fuligni, A.
Year:
2013
Title:
A Longitudinal Study of School Belonging and Academic Motivation and Academic Motivation Across High School
Journal:
Child Development
Volume:
84
Issue:
2
Pages:
678-692
DOI:
10.1111/j.1467-8624.2012.01862.x

elektronisk tidsskriftsartikkel uten doi (digital object identifier)

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Forfatter, årstall)​

Aarkrog (2011) argumenterer at ...

Forfatter. (Årstall). Artikkeltittel. Tidsskriftstittel,
     årgang(heftenr.), sidetall. Hentet fra webadresse

Aarkrog, V. (2011). A taxonomy for teaching transfer
     skills in the Danish VET system. Nordic Journal of
     Vocational Education and Training, 1(1), 1-13.
     Hentet fra http://www.abo.fi/student/media/
     24148/vibe_100511.pdf


 

Reference Type: Electronic Article

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Aarkrog, V.
Year:
2011
Title:
A taxonomy for teaching transfer skills in the Danish VET system
Journal:
Nordic Journal of Vocational Education and Training
Volume:
1
Issue:
1
Pages:
1-13
URL:
http://www.abo.fi/student/media/24148/vibe_100511.pdf

avisartikkel

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Forfatter, årstall)

I følge en artikkel i Avisa Nordland (Bø, 2014) støtter
Helsedepartementet Helse Nords vedtak om å øke kompetansen i de distriktspsykiatriske sentrene.

​​Forfatter. (Årstall, dato). Artikkeltittel. Avistittel, sidetall.

Bø, I. A. (2014, 2. mai). Statsråd griper ikke inn. Avisa
Nordland, s. 10.

Reference Type: Newspaper Article

Følgende felter bør være fylt ut:

Reporter:
Bø, I. A.
Year:
2012
Title:
Statsråd griper ikke inn
Newspaper:
Avisa Nordland
Pages:
10
Issue Date:
2. maj

avisartikkel uten oppgitt forfatter/journalist

I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Avis, årstall)

(Altaposten, 2014)

Avis. (Årstall, dato). Artikkeltittel. Avistittel, sidetall.

Altaposten (2014, 2. juni). Leder: Farlig lek på veiene.
     Altaposten, s. 6.

Reference Type: Newspaper Article

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (sett komma etter forfatter for å unngå invertering):
Altaposten
Year:
2014
Title:
Farlig lek på veiene
Newspaper:
Altaposten
Pages:
6
Issue Date:
2. juni

avisartikkel funnet på internett (webavis)

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Forfatter, årstall)

I følge Friedman (2013) gjennomgår USA en enorm teknologisk revolusjon midt i økonomiske nedgangstider. Friedman mener at dette krever en
systemisk respons.

Forfatter. (Årstall, dato). Artikkeltittel. Avistittel, sidetall.
     Hentet fra webadresse

Friedman, T. L. (2013, 8. desember). Can't We Do
     Better?: Commentary. New York Times, s. 11.
     Hentet fra http://search.proquest.com/
     docview/1465695509

Reference Type: Newspaper Article

Følgende felter bør være fylt ut:

Reporter:
Friedman, T. L.
Year:
2013
Title:
Can't We Do Better?: Commentary
Newspaper:
New York Times
Pages:
11
Issue Date:
8. desember
URL:
http://search.proquest.com/docview/1465695509

avisartikkel funnet i atekst/retriever

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Forfatter, årstall)

Andrej Kurkov avviser at han tar opp politiske spørsmål i sine bøker (Nydal, 2012).


 

Forfatter.​ (Årstall, dato). Artikkeltittel. Avistittel, sidetall.
     Hentet fra webadresse

Nydal, A. (2012. 25. april). Surrealisme fra
     virkeligheten. Morgenbladet, s. 44-45. Hentet fra
     https://www.retriever.no/
           

Reference Type: Newspaper Article

Følgende felter bør være fylt ut:

Reporter:
Nydal, A.
Year:
2012
Title:
Surrealisme fra virkeligheten
Newspaper:
Morgenbladet
Pages:
44-45
Issue Date:
25. april
URL:
https://www.retriever.no/ 

Offentlige kilder

NOU

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Departement, årstall)

​I Norges offentlige utredninger nr. 14, om forberedelsen av inntektsoppgjøret 1999 skriver Arbeids- og administrasjonsdepartementet (1999)
at ...

​Departement. (Årstall). Tittel. (nr.). Utgivelsessted:
Utgiver. Hentet på webadresse

Arbeids- og administrasjonsdepartementet. (1999).
     Forberedelse av inntektsoppgjøret 1999. (NOU
     1999: 14). Oslo: Arbeids- og
     administrasjonsdepartementet. Hentet på
     http://regjeringen.no/nb/dep/asd/dok/nouer/
     1999/nou-1999-14.html?id=116595
 

Reference Type: Government Document

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (sett komma etter departement for å unngå
invertering):
Arbeids- og administrasjonsdepartementet,
Year:
1999
Title:
Forberedelse av inntektsoppgjøret 1999
Report number:
NOU 1999: 14
Place Published:
Oslo
Publisher:
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
URL:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/asd/dok/nouer/1999/
nou-1999-14.html?id=116595

stortingsmelding

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

Før 1. oktober 2009: Stortingsmeldinger (St.meld)​:

(Departement, årstall)

Denne stortingsmeldingen (Miljøverndepartementet, 2006) omhandler ...Etter 1. oktober 2009: Meldinger til Stortinget (Meld. St.):

(Departement, årstall)

I følge en melding til Stortinget (Justis- og sosialdepartementet, 2012) ...

Før 1. oktober 2009: Stortingsmeldinger (St.meld)​:

Departement. (Årstall). Tittel. (St. meld.nr. og årstall
     dvs. sesjon). Utgivelsessted: Utgiver. Hentet fra
     webadresse

Miljøverndepartementet. (2006). Helhetlig forvaltning
     av det marine miljø i Barentshavet og havområdene
     utenfor Lofoten (forvaltningsplan). (St.meld.nr. 8
     2005-2006). Oslo: Miljøverndepartementet.
     Hentet fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/
     dok/regpubl/stmeld/20052006/stmeld-nr-
     8-2005-2006-.html?id=199809
 


                 

Etter 1. oktober 2009: Meldinger til
Stortinget (Meld. St.):

Departement. (Årstall). Tittel. (Meld. st. nr. og årstall
     dvs. sesjon) Utgivelsessted: Utgiver. Hentet fra 
     webadresse

Justis- og sosialdepartementet. (2012). Barn på flukt.   
     (Meld. St. 27 2011-2012). Oslo: Justis- og
     sosialdepartementet. Hentet fra
    http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/
     stmeld/20112012/meld-st-27-2011-2012.html?
     id=684767


 

Før 1. oktober 2009: Stortingsmeldinger (St.meld)​:

Reference Type: Government Document

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (sett komma etter departement for å unngå
invertering):
Miljøverndepartementet
Year:
2006
Title:
Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan)
Place Published:
Oslo
Publisher:
Miljøverndepartementet
Report Number:
St.meld.nr. 8 2005-2006
URL:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/regpubl/st
meld/20052006/stmeld-nr-8-2005-2006-.html?id=199809
 

Etter 1. oktober 2009: Meldinger til Stortinget (Meld. St.):

Reference Type: Government Document

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (sett komma etter departement for å unngå
invertering):
Justis- og sosialdepartementet,
Year:
2012
Title:
Barn på flukt
Place Published:
Oslo
Publisher:
Justis- og sosialdepartementet
Report Number:
Meld. St. 27 2011-2012
URL:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/
stmeld/2011-2012/meld-st-27-2011-2012.html?id=684767

rundskriv

​I løpende tekst I litteraturlisten​ ​I EndNote

​(Departement, årstall)

Dette rundskrivet tar sikte på å avklare enkelte forskriftsbestemmelser (Kunnskapsdepartementet, 2010).

Departement. (Årstall). Tittel. (Rundskriv nr.).

​Kunnskapsdepartementet. (2010). Forskrift om
     studieforbund og nettskoler (Rundskriv F-16-10).
     Hentet fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/
     kd/dok/rundskriv/2009/rundskriv-f-16-09-forskrift
     om-studiefor.html?id=588994

Reference Type: Government Document

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (husk komma etter forfattere med mellomrom for å unngå invertering samt enter/linjeskift mellom de ulike forfattere):
Kunnskapsdepartementet
Year:
2010
Title:
Forskrift om studieforbund og nettskoler
Report Number:
Rundskriv F-16-10
URL:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/
2009/rundskriv-f-16-09-forskrift-om-studiefor.html?id=588994

lover og forskrifter

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

​(Korttittel, årstall)

I Endringsloven til gjeldsordningsl. og dekningsl. mv.(2014) defineres ...

Korttittel. (Årstall). Full tittel.
     Hentet fra webadresse

Endringslov til gjeldsordningsl. og dekningsl. mv.
     (2014). Lov om endringer i gjeldsordningsloven og
     dekningsloven mv.
Hentet fra
     http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-05-14-17

Reference Type: Web Page

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (husk komma etter forfattere med mellomrom for å unngå invertering ):
Endringslov til gjeldsordningsl. og dekningsl. mv.,
Year:
2014
Title:
Lov om endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv.
URL:
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-05-14-17

statistikk

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Statistikkprodusent, årstall)

(Sosial- og helsedepartementet, Statistisk sentralbyrå & Statens helsetilsyn, 2000, s. 118)


 

Statistikkprodusent. (Årstall). Tittel​. I Tittel på
     publikasjonen (sidetall). Utgivelsessted: Utgiver.

Sosial- og helsedepartementet, Statistisk sentrålbyrå &
     Statens helsetilsyn. (2000). Uførepensjonister med
     grunn- og hjelpestønad 16-49 og 50-66 år.
     Absolutte tall. 21/12-1999. I Styrings- og
     informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i
     kommunene, Sammenligningstall for kommunene
     2000: Finnmark, Troms og Nordland (s. 118). Oslo:
     Helse- og sosialdepartementet.

Reference Type: Book Section

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (husk komma etter forfattere med mellomrom for å unngå invertering samt enter/linjeskift mellom de ulike forfattere):
Sosial- og helsedepartementet,
Statistisk sentralbyrå,
Statens helsetilsyn,
Year:
2000
Title:
Uførepensjonister 16-49 og 50-66 år. Absolutte tall. 21/12-1999.
Book Title:
Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene, Sammenligningstall
for kommunene 2000: Finnmark, Troms og Nordland
Place Published:
Oslo
Publisher:
Sosial- og helsedepartementet
Pages:
118

statistikk funnet på internett

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

​(Statistikk, årstall)

Denne statistikken (Statistisk Sentralbyrå, 2013) gir overblikk over den norske befolkningens utdanningsnivå per 1. oktober 2012.

                        
Statistikkprodusent. (Årstall sist oppdatert, dato sist
     oppdatert). Tittel. Hentet dato og årstall (hviis siden
     oppdateres jevnlig) fra webadresse

Statistisk sentralbyrå. (2013, 19. juni). Befolkningens
     utdanningsnivå, 1. oktober 2012. Hentet 10. juli
     2014 fra http://ssb.no/utdanning/statistikker/utniv


 


 

Reference Type: Web Page

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (husk komma etter forfatter for å unngå invertering):
Statistisk sentralbyrå,
Year:
2013
Title:
Befolkningens utdanningsnivå, 1. oktober 2012
Access Date (hvis side hvor innhold oppdateres jevnlig):
10. juli 2014
Last Update Date:
19. juni
URL:
http://ssb.no/utdanning/statistikker/utniv

læreplan

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Organisasjon, årstall)

Formålet med læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (Vox nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, 2012) er ...

​Organisasjon. (Årstall). Tittel (læreplankode hvis dette
     finnes). Utgivelsessted: Utgiver.

VOX nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.
     (2012). Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for
     voksne innvandrere (rev. utg.). Oslo: VOX nasjonalt
     fagorgan for kompetansepolitikk.

Reference Type: Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (husk komma etter forfatter for å unngå invertering):
VOX nasjonalt fagorgan for
kompetansepolitikk,
Year:
2012
Title:
Læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere
Edition (hvis aktuelt):
rev. utg.
Place Published:
Oslo
Publisher:
VOX nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

læreplan funnet på internett

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Organisasjon, årstall)​

I tråd med den nye læreplanen i engelsk (Utdanningsdirektoratet, 2013) ...


 

Organisasjon. (Årstall). Tittel (læreplankode hvis dette
     finnes). Hentet fra webadresse

Utdanningsdirektoratet. (2013). Læreplan i engelsk
     (ENG1-03). Hentet fra
     http://www.udir.no/kl06/ENG1-03/


 

Reference Type: Web Page

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (husk komma etter forfatter for å unngå invertering):
Utdanningsdirektoratet
Year:
2013
Title:
Læreplan i engelsk
Description:
ENG1-03
URL:
http://www.udir.no/kl06/ENG1-03/

rammeplan

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Organisasjon, årstall)

I den nyeste versjonen av rammeplanen for sykepleierutdanning (Kunnskapsdepartementet, 2008) fremgår det at ...

Organisasjon. (Årstall). Tittel. Utgivelsessted: Utgiver.

​Kunnskapsdepartementet. (2008). Rammeplan for
     sykepleierutdanning: Fastsatt 25. januar 2008 av
     Kunnskapsdepartementet (rev. utg.). Oslo:
     Kunnskapsdepartementet.

Reference Type: Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (husk komma etter forfatter for å unngå invertering):
Kunnskapsdepartementet
Year:
2008
Title:
Rammeplan for sykepleierutdanning: Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet
Edition (hvis aktuelt):
rev. utg.
Place Published:
Oslo
Publisher:
Kunnskapsdepartementet

rammeplan funnet på internett

​I løpende tekst I litteraturlisten​ ​I EndNote

​(Organisasjon, årstall)

Rammeplanen for 3-årig sosionomutdanning (2005) tar for seg ...

Organisasjon. (Oppdatert / copyright årstall,
     oppdatert / copyright dato). Tittel. Hentet fra
     webadresse

Utdannings- og forskningsdepartementet. (2005).
     Rammeplan for 3-årig sosionomutdanning. Oslo:
     Utdannings- og forskningsdepartementet. Hentet
     fra
     http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/pla/
     2006/0002/ddd/pdfv/269389-rammeplan
     _for_sosionomutdanning_05.pdf

Reference Type: Electronic Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (husk komma etter forfatter for å unngå invertering):
Utdannings- og forskningsdepartementet,
Year:
2005, 1. desember
Title:
Rammeplan for 3-årig sosionomutdanning
Place Published:
Oslo
Publisher:
Utdannings- og forskningsdepartementet
URL:
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/
pla/2006/0002/ddd/pdfv/269389-rammeplan_for_sosionomutdanning_05.pdf

Musikk, film, lyd

dvd/video

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Produsent(er) og regissør, årstall)

(Benjo, Cantet & Scotta, 2008)

Produsent(er) og regissør (Produsent(er) og regissør).
     (Årstall). Tittel [DVD eller Videokassett].
     Utgivelsessted: Utgiver.

Benjo, C., Cantet, L. & Scotta C. (Produsenter og
     regissør). (2008). Klassen [DVD]. s.I.: Star Media
     Entertainment.


 

Reference Type: Film or broadcast

Følgende felter bør være fylt ut:

Director:
Benjo, C.
Cantet, L.
Scotta C.
Year Released:
2008
Title:
Klassen
Place Published:
s. l.
Distributor:
Star Media Entertainment
Medium:
DVD

videoklipp funnet på internett

I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​


Hvis du kjenner til både forfatterens rikitge navn og vedkommendes skjermnavn:

(Forfatter, årstall)

(Låg, 2015)


 


 
Hvis du bare kjenner til forfatterens skjermnavn:

(Skjermnavn, årstall)

Hvis du kjenner til både  forfatterens riktige navn og vedkommendes skjermnavn:

Forfatter [Skjermnavn]. (Årstall, dato). Tittel [Videofil].
     Hentet fra webadresse

Låg, T. [TorsteinL]. (2015, 26. september). OR og
     AND i litteratursøk [Videofil]. Hentet fra
     https://www.youtube.com/watch?v=9_GcYNgKJVE

Hvis du bare kjenner til forfatterens skjermnavn:

Skjermnavn. Årstall, dato). Tittel [Videofil].
     Hentet fra webadresse

GhosTV666. (2009, 24. juli). Michael Jackson Ghost
     "Close Up" [Videofil]. Hentet fra
     https://www.youtube.com/watch?v=OViLongAzHk


Hvis du kjenner til både  forfatterens riktige navn
og vedkommendes skjermnavn:                     

Reference Type: Web Page

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Låg, ,T. [TorsteinL]
Year:
2015
Last Update Date:
26. september
Type of Medium:
Videofil
URL:
https://www.youtube.com/watch?v=9_GcYNgKJVE

Hvis du bare kjenner til forfatterens skjermnavn:

Reference Type: Web Page

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
GhosTv666
Year:
2009
Last Update Date:
24. juli
Type of Medium:
Videofil
URL:
https://www.youtube.com/watch?v=OViLongAzHk

radioprogram, tv-program, podcast

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

​(Produsent, årstall)

(NRK TV, 2012)

Produsent. (Årstall, dato). Tittel [Type]. Hentet fra webadresse.

NRK TV. (2012, 13. november). Debatt fra
     Litteraturhuset: Norge - det forjettede land
[TV-
     program]. Hentet fra http://tv.nrk.no/serie/debatt-fra-     litteraturhuset/mdsp10000412/13-11-2012


 

Reference Type: Web Page

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (sett komma etter forfatterfor å unngå invertering):
NRK TV,
Year:
2012
Title:
Debatt fra Litteraturhuset: Norge - det forjettede land
Last Update Date:
13. november
Type of Medium:
TV-program
URL:
http://tv.nrk.no/serie/debatt-fra-litteraturhuset/mdsp10000412/13-11-2012

musikk-cd

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

​(Artist, årstall, ev. nr. på musikkspor)

Hekla Strålstrenga fortolker på albummet "Makramé"  sangen "Har du fyr" som er skrevet av Ola Bremnes
(Hekla Stålstrenga, 2011, spor 4).


 

Artist. (Årstall). Tittel [type]. Utgivelsessted: Utgiver.

Hekla Stålstrenga. (2011). Makramé [CD]. Lomen:
     ta:lik.​

Reference Type: Audiovisual Material

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (sett komma etter forfatter for å unngå invertering):
Hekla Stålstrenga,
Year:
2011
Title:
Makramé
Place Published:
Lomen
Publisher:
ta:lik
Type:
CD

Elektroniske kilder

webside med forfatter

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

​(Forfatter, oppdatert / copyright årstall)

(Norsk Sykepleierforbund, 2014)

Norsk Sykepleierforbund har laget en film om at sykepleiere er uerstattelige (2014).

Forfatter. (Årstall sist oppdatert, dato sist oppdatert).
     Tittel. Hentet dato og årstall (hvis siden oppdateres
     ofte) fra webadresse

​Norsk Sykepleierforbund (2014, 29. april). Robonurse -
     en film om uerstattelige sykepleiere. Hentet 29. mai
     2014 fra https://www.nsf.no/vis-artikkel/1529301/
     Robonurse---en-film-om-uerstattelige-sykepleiere

Reference Type: Web Page

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (sett komma etter forfatter for å unngå invertering):
Norsk Sykepleierforbund,
Year:
2014, 29. april
Title:
Robonurse - en film om uerstattelige sykepleiere
Access Date (hvis siden oppdateres ofte):
29. mai 2014
URL:
https://www.nsf.no/vis-artikkel/1529301/Robonurse---en-film-om-uerstattelige-sykepleiere

webside uten forfatter

I løpende tekst I  litteraturlisten​ I EndNote​

(Nettstedets navn/Organisasjon, årstall)

(Universitetsforlaget.no, u. å.)


 

Nettstedets navn/Organisasjon. (Årstall sist oppdatert,
     dato sist oppdatert). Tittel. Hentet dato og årstall
     (hvis siden oppdateres ofte) fra webadresse.

Universitetsforlaget.no. (u. å.), Om
     Universitetsforlaget. Hentet 29. mai 2014 fra
     http://www.universitetsforlaget.no/Om-forlaget/Om-     Universitetsforlaget

Reference Type: Web Page

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (sett komma etter forfatter for å unngå invertering:
Universitetsforlaget.no
Year:
u. å.
Title:
Om Universitetsforlaget
Access Date (hvis siden oppdateres ofte):
29. mai 2014
URL:
http://www.universitetsforlaget.no/Om-forlaget/Om-Universitetsforlaget

VAR healthcare (tidl. ppS)

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(VAR, u. å.)

VAR. (u. å.). Prosedyretittel. I VAR Healthcare. Hentet
     dato og årstall fra webadresse

VAR. (u. å.). Kartlegging av smerte hos nyfødte og
     premature. I VAR Healthcare. Hentet 1. november
     2016 fra 
     https://www.varnett.no/portal/procedure/7798/12.1   


 

Reference Type: Electronic Book Section

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
VAR
Year:
u. å.
Title:
Kartlegging av smerte hos nyfødte og premature
Book Title:
VAR Healthcare
Access Date:
1. november 2016
URL:
https://www.varnett.no/portal/procedure/7798/12.1

felleskatalogen

​I løpende tekst I  litteraturlisten​ ​I EndNote

(Felleskatalogen, årstall)

(Felleskatalogen, 2013)

Felleskatalogen. (Årstall, dato). Tittel. I
     Felleskatalogen. Hentet dato og
     årstall fra webadresse.

Felleskatalogen. (2013, 23. mai). Paracetamol B.
     Braun. I Felleskatalogen. Hentet 8. juni 2016 fra
     http://www.felleskatalogen.no/medisin/paracetamol
     -b-braun-braun-586433


Reference Type: Electronic Book Section

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Felleskatalogen
Year:
2013
Title:
Paracetamol B. Braun
Book Title:
Felleskatalogen
Date:
23. mai
Access Date:
8. juni 2016
URL:
http://www.felleskatalogen.no/medisin/paracetamol-b-braun-braun-586433

bloggpost

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Forfatter/ansvarhavende, årstall)

(Kleivset, 2013)

Forfatter. (Årstall, dato). Tittel [Bloggpost]. Hentet fra webadresse

Kleivset, B. (2013, 24. juli). Føling i tanga [Bloggpost].
     Hentet fra http://birgittekleivset.blogspot.no/2013/
     07/fling-i-tanga.html

Reference Type: Blog

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Kleivset, B.
Year:
2013, 24. juli
Title of Entry:
Føling i tanga
Type of Medium:
Bloggpost
URL:
http://birgittekleivset.blogspot.no/2013/07/fling-i-tanga.html

Annet

artikkel i trykt oppslagsverk (med forfatter)

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Forfatter, årstall)

(Østerberg, 2008)

Forfatter. (Årstall). Artikkeltittel. I Redaktør (Red.).Tittel
     på oppslagsverk​ (informasjon om utgave,
     bindnummer og sidetall hvis aktuelt).
     Utgivelsessted: Utgiver.

Østerberg, D. (2008). fortolkende sosiologi. I O.
     Korsnes (Red.). Sosiologisk leksikon (2. utg., s.
     88). Oslo: Universitetsforlaget.


Reference Type: Book Section
 
Følgende felter bør være fylt ut:
 
Author:
Østerberg, D.
Year:
2008
Title:
fortolkende sosiologi
Editor:
Korsnes, O.
Title:
Sosiologisk leksikon
Place Published:
Oslo
Publisher:
Universitetsforlaget
Volume (skriv bindnummer her):

Edition (hvis aktuelt):
2. utg.
Pages:
88

artikkel i trykt oppslagsverk (uten forfatter)

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

​(Artikkeltittel, årstall)


Artikkeltittel (Årstall). I Redaktør (Red.). Tittel på
    
oppslagsverk​ (informasjon om utgave, bindnummer
     og sidetall). Utgivelsessted: Utgiver.


Reference Type: Book Section

Følgende felter bør være fylt ut.

Author:
Artikkeltittel
Year:
Årstall
Editor:
Redaktør
Title:
Tittel på oppslagsverk
Place Published:
Utgivelsessted
Publisher:
Utgiver
Volume:
Bindnummer
Edition:
Utgave
Pages:
Sidetall

artikkel i elektronisk oppslagsverk (med forfatter)

​I løpende tekst ​I litteraturlisten I EndNote​

(Forfatter, årstall)

Hjernen er en del av sentralnervesystemet (Jansen & Glover, 2009)

Forfatter. (Årstall). Artikkeltittel. I Redaktør (Red.).
     Tittel på oppslagsverk. Hentet dato og årstall (hvis
     dette oppgis) fra webadresse

Jansen, J. & Glover, J. (2009, 13. januar). Hjerne. I A.
     M. Godal, M. E. Ryste, I. Jackson, A. B. Sterri, J.
     Kjøll . . .  G. H. Lem (Red.). Store medisinske
     leksikon.
Hentet 13. mai 2014 fra
     http://sml.snl.no/hjerne

Reference Type: Electronic Book Section

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (trykk enter/linjeskift mellom hver forfatter):
Jansen, J.
Glover, J.
Year:
2009, 13. januar
Title:
Hjerne
Editor: (trykk enter/linjeskift mellom hver redaktør):
Godal, A. M.
Ryste, M. E.
Jackson, I.
Sterri, A. B.
Kjøll, J.
Hovde, K.-O.
Dyrhaug, E.
Lem, G. H.
Book Title:
Store medisinske leksikon
URL:
http://sml.snl.no/hjerne

artikkel i elektronisk oppslagsverk (uten forfatter)

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​


(Artikkeltittel, årstall)

​Babylonerne oppfant sannsynligvis
kulerammen (abacus, 2014).

Artikkeltittel. (Årstall).  I Tittel på oppslagsverk. Hentet dato og årstall (hvis dette oppgis) fra webadresse

abacus. (2014). I Encyclopædia Brittanica. Hentet fra
     http://www.britannica.com/EBchecked/topic/340/
     abacus

Reference Type: Electronic Book Section

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (trykk enter/linjeskift mellom hver forfatter):
abacus
Year:
2014
Book Title:
Encyclopædia Brittanica Online
URL:
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/340/
abacus

kompendium

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

Når du har informasjon om originalkilden henviser du i tråd med hvilken type kilde det er.

Når du mangler informasjon om originalkilden må du henvise til kompendiet:

(Forfatter, årstall)

Når det er informasjon om originalkilden henviser du i tråd med hvilken type kilde det er.

Når du mangler informasjon om originalkilden må du henvise til kompendiet:

Forfatter. (Årstall). Tittel. I Kompendiumtittel.
     Utgivelsessted: Utgiver.


 

Når det er informasjon om originalkilden henviser du i tråd med hvilken type kilde det er.

Når du mangler informasjon om originalkilden må du henvise til kompendiet:

Reference Type: Book section

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Forfatter
Year:
Årstall
Title:
Tittel
Book Title:
Kompendiumtittel
Place Published:
Utgivelsessted
Publisher:
Utgiver

avhandling - master/doktor

​I løpende tekst I litteraturlisten​ ​I EndNote

Forfatter, årstall)

(Hermanrud, 2013)

Forfatter. (Årstall). Tittel. (Type avhandling,
     institusjon). Institusjon, Utgivelsessted.

Hermanrud, I. (2013). Managed networks of
     competence in distributed organizations: The role
     of ICT and identity construction in knowledge
     sharing (Doktorgradsavhandling, Universitetet i
     Nordland). Universitetet i Nordland, Bodø.

Reference Type: Thesis

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Hermanrud, I.
Year:
2013
Title:
Managed networks of competence in distributed organizations: The role of ICT and identity construction in knowledge sharing.
Place Published:
Bodø
University:
Universitetet i Nordland
Thesis type (institusjon legges også inn):
Doktorgradsavhandling, Universitetet i Nordland

avhandling - master/doktor - funnet på internett

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Forfatter, årstall)

(Jüterbock, 2013)

​Forfatter. (Årstall). Tittel. (Type avhandling,
     institusjon). Hentet fra webadresse

Jüterbock, A. (2013). Climate change impact om the
     seaweed Fucus Serratus, a key foundational
     species on North Atlantic rocky shores
     (Doktorgradsavhandling, Universitetet i Nordland).
     Hentet fra
     http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/141176

Reference Type: Thesis

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Jüterbock, A.
Year:
2013
Title:
Climate change impact on the seaweed Fucus Serratus, a key foundational species on North Atlantic
rocky shores
Thesis type (institusjon legges også inn):
Doktorgradsavhandling, Universitetet i Nordland
URL:
http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/141176

presentasjon/forelesning

Vil du henvise til en presentasjon/forelesning fordi den omtaler kilder/teori som du bruker i oppgaven, bør du heller prøve å oppsøke disse kildene og henvise til dem i oppgaven.

Vil du henvise til presentasjonen/forelesningen fordi foredragsholder/foreleser der har med egne poeng som ikke kan gjenfinnes i andre kilder, er det greit å henvise til den.

Er presentasjonen/forelesning ikke gjenfinnbar, det vil si at du verken kan oppgi en nettadresse hvor leseren kan finne den eller legge en trykt kopi av presentasjonen/forelesningen ved oppgaven som bilag, kan du bare henvise til den i løpende tekst, ikke i litteraturlisten.

Er kilden gjenfinnbar, kan du henvise til den både i løpende tekst og litteraturlisten.

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​


Ikke gjenfinnbar:

(Foreleser/foredragsholder, personlig kommunikasjon,
dato og år)

(Gregersen, personlig kommunikasjon, 2016)

Gjenfinnbar - trykt:

(Foredragsholder/foreleser, årstall)
Gjenfinnbar - elektronisk/funnet på nett

(Foredragsholder/foreleser, årstall)


Ikke gjenfinnbar:

Ikke gjenfinnbare kilder tas ikke med i litteraturlisten. Dersom du lenker til en side på en lukket plattform som Fronter er presentasjonen ikke gjennfinbar.


Gjenfinnbar - trykt:

Foredragsholder/foreleser. (Årstall, dato hvis denne
     oppgis). Tittel på presentasjon/forelesning [Format].

Moe, A. (2016, 15. april). Artikkelsøk [PowerPoint
     lysbilder].

En kopi av presentasjonen bør legges ved oppgaven.

Gjenfinnbar - elektronisk/funnet på nett:

Foredragsholder/foreleser. (Årstall, dato hvis denne
     oppgis). Tittel på presentasjon/forelesning [Format].
     Hentet på nettadresse

Evans, S. (2013, 15. oktober) Kildekritikk [Prezi-
     presentasjon]. Hentet på
     https://prezi.com/peamrnwe5x4j/kildekritikk/


Ikke gjenfinnbar:


Gjenfinnbar - trykt:

Reference Type: Web Page

Author: Moe, A.
Year: 2016
Title: Artikkelsøk
Last Update Date: 15. april
Type of Medium: PowerPoint lysbilder


Gjenfinnbar - elektronisk/funnet på nett:

Reference Type: Web Page

Author: Evans, S.
Year: 2013
Title: Kildekritikk
Last Update Date: 15. oktober
Type of Medium: Prezi-presentasjon
URL:https://prezi.com/peamrnwe5x4j/kildekritikk/

personlig kommunikasjon (e-post, telefonsamtale, intervju med mer)

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

Du henviser bare i den løpende teksten og ikke i litteraturlisten. Få samtalepartnere til å bekrefte at de er rett gjengitt.

​(Forfatter eller samtalepartner, personlig kommunikasjon, dato og årstall)

I følge K. Nordmann (personlig kommunikasjon, 12. mai 2013) ...

Personlig kommunikasjon oppgis
ikke i litteraturlisten fordi det ikke
er en gjenfinnbar kilde.


 

konferansebidrag

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

​(Forfatter, årstall)

(Costa & Carvalho, 2012)

Forfatter. (Årstall). Tittel på konferansebidrag. I
     Redaktør. (Red.) Tittel på konferanse
     (sidetall). Utgivelsessted: Utgiver.

Costa, T. & Carvalho, L. (2012). Portuguese Social
     Stock Exchange - Assessment of Sustainability. I 
     C. Vivas & F. Lucas (Red.) Proceedings of the 7th
     European Conference on Innovation and
     Entrepreneurship (s. 128-138). Reading: Academic
     Publishing International. Hentet fra
     http://www.proquest.com/products-
     services/ebooks/ebooks-
     main.html#whatsnewSection
 
    

Reference Type: Electronic Book Section

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (enter/linjeskift mellom hver forfatter for å unngå invertering):
Costa, T.
Carvalho, L.
Year:
2012
Title (skriv tittel på konferansebidrag her):
Portuguese Social Stock Exchange - Assessment of
Sustainability
Editor (skriv redaktør her):
C. Vivas,
Lucas, F.
Book Title (skriv tittel på konferanse her):
Proceedings of the 7th European Conference on
Innovation and Entrepreneurship
Place Published:
Reading
Publisher:
Academic Publishing
Pages:
128-138
URL: http://www.proquest.com/products-services/ebooks/ebooks-main.html#whatsnewSection

rapport

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Forfatter, årstall)

(Kalsnes, 2012)

Forfatter. (Årstall). Tittel (rapportnr. hvis rapporten er
     en del av en serie). Utgivelsessted: Utgiver. 

Kalsnes, S. (2012). OASE: Om kulturskoleutvikling og
     lokal forankring av Den kulturelle skolesekken:
     Rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom
     grunnskole, kulturskole og musikklærerutdanning
     (NMH-publikasjon 12:6). Oslo: Norges
     musikkhøgskole.


 

Reference Type: Report

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Kalsnes, S.
Year:
2012
Title:
OASE: Om kulturskoleutvikling og lokal forankring av Den kulturelle skolesekken: Rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom grunnskole, kulturskole og
musikklærerutdanning
Place Published:
Oslo
Publisher:
Norges musikkhøgskole
Report Number:
NMH-publikasjon 12:6

illustrasjoner (bilder, tabeller, grafikker med mer)

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​


 


 


 


 


Tabell:

(se tabell nr.)

Bilde:

(se figur nr.)

Som regel oppgis illustrasjoner ikke som kilder i litteraturlisten. Den vanligste og minst omstendelige måten å referere til en illustrasjon på er å skrive all informasjon om illustrasjonen under den i den løpende tekst. Informasjon om tillatelse bør skrives der det er nødvendig.

Tabelltekst:

Tabel nr.: Tittel, av Forfatter, årstall.

Bildetekst:

Figur nr.: Tittel, av Fotograf/Kunstner,
årstall.

illustrasjoner (bilder, tabeller, grafikker med mer) funnet på internett

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​
Tabell:

(​se tabell nr.)

​I 2012 dødde 10.880 nordmenn av ondartet kreft (se tabell 1).Bilde:

(se figur nr.)

(se figur 4)

Som regel oppgis illustrasjoner ikke som kilder i litteraturlisten. Den vanligste med minst mstendelige måten å referere til en illustrasjon på er å skrive all informasjon om illustrasjonen under den den løpende tekst. Informasjon om illatelse bør oppgis der det er nødvendig.

Tabelltekst:

Tabel nr.: Tittel, av Forfatter, årstall. Hentet fra webadresse

Tabell 1: Oversikt over dødsårsaker i 2012, av Statistisk Sentrålbyrå, 2013. Hentet fra http://ssb.no/helse/statistikker/dodsarsak

Bildetekst:

Figur nr.: Tittel, av Fotograf/Kunstner, årstall. Hentet fra webadresse

Fig. 4. Hjemme hos Alf Prøysen med familie i nytt hus i Nittedal, av Rigmor Dahl Delphin [fotograf], (1964). Hentet på http://www.oslobilder.no/OMU/OB.RD4140e