Søk i databaser og tidsskrifter

Få hjelp til å søke etter relevant litteratur til en oppgave i våre databaser.

Hensikten med dette 1-1/2-timers-kurs er å hjelpe studenter med å finne frem til relevante kilder til en oppgave. 

  • Overblikk over bibliotekets mange databaser, e-tidsskrifter, ebøker, bøker og tidsskrifter
  • Håndtering av søkeprosessen: identifisering av stikkord, søking, sortering, avgrensning
  • Kildekritikk
  • Eksport av referanser fra ulike databaser til Endnote

Grupper på maks. 20 studenter. Større grupper kan få innføring i søk i auditoria.

Kontakt din fagansvarlige for å arrangere et kurs.