Referansestilen APA 7th

APA står for American Psychological Association, og er en referansestil som er vanlig innenfor blant annet psykologi, økonomi, pedagogikk, helsefag og realfag. I vår eksempelsamling i Canvas viser vi hvordan du skriver henvisninger inn i teksten, referanser i litteraturlista og hvilke felter som skal være fylt ut i EndNote.
​​​ ​
APA 7th eksempelsamling i Canvas finner du her!

​ Eksempelsamlingen i Canvas bygger på Norsk APA-manual og Kildekompasset​

Skriver du på engelsk, eller har fått beskjed om å bruke en engelsk manual, anbefaler vi å bruke Kildekompasset og APAs egen ressursside. ​​​