APA referansestil

Du skal henvise til kilder du har brukt fortløpende i teksten og til slutt i litteraturlista. Eksemplene nedenfor viser noen vanlige kildetyper og hvordan disse skal skrives som henvisninger inn i teksten, referanser i litteraturlista og hvilke felter som skal være fylt ut i EndNote.
​​Eksempelsamlingen er basert på en norsk utgave av referansestilen APA 6th, men vil bli oppdatert til APA 7th i løpet av høsten 2020. Ønsker du å bruke APA 7th?  Se Norsk APA-manual og APAs egen ressursside. ​

Norske APA-stiler for EndNote kan du laste ned her.​

Mer om:


Endnote-oppsettene nedenfor er tilpasset stilene APA norsk bokmål/nynorsk, som du kan laste ned her.

Bok.

Bok med 1-2 forfattere

I løpende tekst
I litteraturlisten
I EndNote


(Forfatter, årstall, ev. sidetall)


Bok med 2 forfattere
Oppgi begge forfatterne hver gang du henviser i løpende tekst
.

(Forfatter & Forfatter, årstall, ev. sidetall)

(Forsberg & Wengström, 2015, s. 33)

Forfatter. (Årstall). Tittel (utg. f.o.m. 2. utg.). Utgivelsessted: Utgiver.

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning (4. utg.). Stockholm: Natur & Kultur.        

Tittel
Hovedtittel og undertittel skilles med kolon.


Reference Type: Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (linjeskift mellom hver forfatter): 
Forsberg, C.
Wengström, Y.
Year:
2015
Title:
Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
Place Published:
Stockholm
Publisher:
Natur & Kultur
Edition (Import fra Oria: Fjern ordet utg. i feltet)
4

Bok med 3 eller flere forfattere

I løpende tekst
I litteraturlisten
I EndNote


3-5 forfattere

1. gang det henvises oppgi alle forfatterne
(Forfattere, årstall, ev. sidetall)

Det finnes mange ulike perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagen (Gjervan, Andersen & Bleka, 2012, s. 37).

I oppramsingen av forfatterne brukes komma
mellom de to siste &

Etterfølgende siteringer
(1. forfatter et al., årstall, ev. sidetall)

Gjervan et al. (2012, s. 64) argumenterer for at ...

et al. (forkortelse av det latinske et alii) betyr «og andre».


3-5 forfattere

Forfattere. (Årstall). Tittel. (utg. f.o.m. 2. utg.). Utgivelsessted: Utgiver.

Gjervan, M., Andersen, C. & Bleka, M. (2012). Se mangfold!: Perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagen. (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Utgave
Utgave oppgis f.o.m. 2. utg. Se også egen innførsel "Bok som finnes i flere utgaver"
3-5 forfattere

Reference Type:
Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (linjeskift mellom hver forfatter):
Gjervan, M.
Andersen, C
Bleka, M.
Year:
2012
Title:
Se mangfold!: Perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagen
Place Published:
Oslo
Publisher:
Cappelen Damm akademisk
Edition:
2

Import fra Oria:
Fjern ordet utg. i feltet Edition


6 eller flere forfattere

(1. forfatter et al., årstall, ev. sidetall)

(Baker et al., 2008, s.13)


6-7 forfattere

Forfattere. (Årstall). Tittel. Utgivelsessted: Utgiver.

Baker, P., Dai, Z. R., Grabowski, J., Haugen, Ø., Schieferdecker, I. & Williams, C. (2008). Model-Driven Testing Using the UML Testing Profile. Berlin: Springer.

8 eller flere forfattere

1. Forfatter, 2. Forfatter, 3. Forfatter, 4. Forfatter, 5. Forfatter, 6. Forfatter... Siste Forfatter. (Årstall).  Tittel. Utgivelsessted: Utgiver.

6 eller flere forfattere

Reference Type: Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (linjeskift mellom hver forfatter):
Baker, P.
Dai, Z. R.
Grabowski, J.
Haugen, Ø.
Schieferdecker, I.
Williams, C.
Year:
2008
Title:
Model-Driven Testing Using the UML Testing Profile
Place Published:
Berlin
Publisher:
Springer

Import fra Oria: Kontroller at alle forfatterne har blitt med hvis du importerer opplysningene fra Oria.

Kapittel i bok med redaktør (Red.)

I en bok med redaktør (Red.)/(Ed.) har kapitlene ulike forfattere og du skal henvise til kapitlet du har lest. Om du har lest flere kapittel i samme bok skal hvert kapittel ha hver sin referanse. Har du brukt en bok med forfattere har alle kapitlene samme forfatter og du henviser da til hele boka.

I løpende tekstI litteraturlistenI EndNote


(Kapittelforfatter, årstall, ev. sidetall)

Koefoed (2007, s. 270) skriver...


 

                                              
 Kapittelforfatter. (Årstall). Kapitteltittel. I Redaktør (Red.), Boktittel (utg., sidespenn kapittel). Utgivelsessted: Utgiver.

Koefoed, A. L. (2007). Innovasjon, regelverk og samfunn. I A. L. Koefoed & T. Hernes (Red.), Innovasjonsprosesser: Om innovasjoners odyssé (s. 269-296). Bergen: Fagbokforlaget.

Redaktør
Etter I skrives redaktørnavn som i eksemplet over med fornavnets initial etterfulgt av etternavn.

Utgave
Utgave oppgis f.o.m. 2. utg. Se også egen innførsel "Bok som finnes i flere utgaver"

                       Reference type:
Book Section

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (kapittelforfatter):
Koefoed, A. L.
Year:
2007
Title (tittel på kapitlet):
Innovasjon, regelverk og samfunn
Editor (redaktør) (linjeskift mellom hver redaktør):
A. L. Koefoed
T. Hernes
Book title (tittel på boken):
Innovasjonsprosesser: Om innovasjoners odyssé
Place Published:
Bergen
Publisher:
Fagbokforlaget
Pages (sidespenn for kapitlet):
269-296

Kapittel i bok som inngår i flerbindsverk

(Kapittelforfatter, årstall, ev. sidetall)

Normalt puster en frisk voksen 12 -16 ganger per minutt (Skaug & Berntzen, 2016, s. 91).

Kapittel i bok som inngår i flerbindsverk

Kapittelforfatter. (Årstall). Kapitteltittel. I Redaktør(er) (Red.), Serietittel, Bind: Bindtittel (utg., kapitlets sidetall). Utgivelsessted: Utgiver.

Skaug, E.-A. & Berntzen, H. (2016). Respirasjon. I N. J. Kristoffersen, F. Nordtvedt, E.-A. Skaug & G. H. Grimsbø (Red.), Grunnleggende sykepleie, Bind 2: Grunnleggende behov (3. utg., s. 87-128). Oslo: Gyldendal akademisk.


Redaktør
Etter I skrives redaktørnavn som i eksemplet over med fornavnets initial etterfulgt av etternavn.

Utgave
Utgave oppgis f.o.m. 2. utg. Se også egen innførsel "Bok som finnes i flere utgaver"

Kapittel i bok som inngår i flerbindsverk

Reference type: Book section

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (kapittelforfatter(e), linjeskift mellom hver forfatter):
Skaug, E.-A.
Berntzen, H.
Year:
2016
Title (tittel på kapitlet):
Respirasjon
Editor (redaktør) (linjeskift mellom hver redaktør):
N. J. Kristoffersen
F. Nordtvedt
E.-A. Skaug
G. H. Grimsbø
Book Title: (tittel på boken)
Grunnleggende sykepleie, Bind 2: Grunnleggende behov
Place Published:
Oslo
Publisher:
Gyldendal akademisk
Pages (sidespenn for kapitlet)
87-128
Edition:
3

Import fra Oria:
Fjern ordet utg. i feltet Edition

Hele boken med redaktør

I noen unntakstilfeller kan en bok med redaktør vises til som en samlet utgivelse.

(Redaktør, årstall)

(Kjelen, 2015)

Hele boken med redaktør

Redaktør. (Red.). (Årstall). Boktittel. Utgivelsessted: Utgiver.

Kjelen, H. (Red.). (2015). Det utvidete læringsrommet. Bergen: Fagbokforlaget.

Hele boken med redaktør

Reference type: Edited book

Følgende felter bør være fylt ut:
Editor:
Kjelen, H.
Year:
2015
Book title:
Det utvidete læringsrommet
Place published:
Bergen
Publisher:
Fagbokforlaget

Elektronisk bok

E-bok er en bok i digital form. Du kan finne e-bøker i blant annet Ebook Central, Oria og Bokhylla.no.

I løpende tekst
I litteraturlisten
I EndNote


​(Forfatter, årstall, ev. sidetall) 

(Quay & Seaman, 2015, s. 45)

3 forfattere eller mer
Bruk reglene for antall forfattere i eksempel under bøker.

Forfatter. (Årstall). Tittel. Sted: Utgiver. Hentet fra URL

Quay, J. & Seaman, J. (2015). John Dewey and Education Outdoors : Making Sense of the 'Educational Situation' through more than a Century of Progressive Reforms. Rotterdam: Sense Publishers. Hentet fra https://ebookcentral.proquest.com/lib/nord/detail.action?docID=3034829  

E-bok med DOI
Forfatter. (Årstall). Tittel. doi:

Vareide, K. (2018). Hvorfor vokser steder? Og hvordan kan utviklingen påvirkes? https://doi.org/10.23865/noasp.32

Om e-boka har DOI behøves ikke utgiversted og utgiver.

Hva er DOI?
DOI er en varig lenke som består av tall og av og til bokstaver. Eks.: doi:10.1016/j.jrurstud.2005.09.003.
Om DOI finnes skal bare den oppgis.


Reference Type: Electronic Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author: (linjeskift mellom hver forfatter)
Quay, John
Seaman, Jayson
Year:
2013
Title:
John Dewey and Education Outdoors : Making Sense of the 'Educational Situation' through more than a Century of Progressive Reforms
Place Published:
Rotterdam
Publisher:
Sense Publishers
URL* : (Må legges inn manuelt ved Oria-import)
https://ebookcentral.proquest.com/lib/nord/detail.action?docID=3034829

* E- bok som har DOI: Erstatt URL med DOI og sløyf utgiversted og utgiver.

Bok som finnes i flere utgaver/ bok som er oversatt

I løpende tekst
I litteraturlisten
I EndNote

Flere utgaver

(Forfatter, årstall, ev. sidetall)

Forsberg & Wengström (2015, s. 23) understreker at…

Bruk årstallet som den boka du bruker er utgitt

Flere utgaver

Forfatter. (Årstall). Tittel (utg.). Utgivelsessted: Utgiver.

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning (4. utg.). Stockholm: Natur & Kultur.

Opplysninger om utgave f.o.m. 2. utgave
Opplysninger om utgave finnes på en av de første sidene i boka. I Oria kan du også søke opp boka og finne opplysninger om utgave under fanen "Detaljer".

Nytt opplag betyr at samme tekst er trykket opp på nytt. Opplysninger om opplag tas ikke med i litteraturlisten.

Flere utgaver

Reference Type:
Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (linjeskift mellom hver forfatter): 
Forsberg, C.
Wengström, Y.
Year:
2015
Title:
Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
Place Published:
Stockholm
Publisher:
Natur & Kultur
Edition:
4

Import fra Oria:
Fjern ordet utg. i feltet Edition

Oversatt bok

(Forfatter, årstall, ev. sidetall)

(Rowling, 2009, s. 55)


Oversatt bok

Forfatter. (Årstall). Tittel (Fornavninitial. Etternavn på oversetter, Overs.). Utgivelsessted: Utgiver.

Rowling, J. K. (2009). Harry Potter og dødstalismanene (T. B. Høverstad, Overs.). Oslo: Cappelen DammOversatt bok

Reference type: Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Rowling, J. K.
Year:
2009
Title:
Harry Potter og dødstalismanene
Place Published:
Oslo
Publisher:
Cappelen Damm
Translator:
Høverstad, T. B.
Klassiske verk

(Forfatter, ev. årstall for første utgivelse/ årstall)

i følge Freud (1930/1966, s. 77)

Årstall
Klassiske verk har ikke alltid et kjent eller eksakt publiseringstidspunkt. Kjenner du årstall for første utgivelse ta med dette, i tillegg til årstall for utgivelsen/oversettelsen du har lest.

Klassiske verk

Forfatter. (Årstall). Tittel (Fornavninitial. Etternavn på oversetter, Overs.). Utgivelsessted: Utgiver. (Ev. originalverket utgitt år)

Freud, F. (1966). Ubehaget i kulturen (P. Larsen, Overs.). Oslo: Cappelen. (Originalverket utgitt 1930)

Oversetter
Det er vanlig å ta med oversetterens navn i parentes etter tittel.

Klassiske verk

Reference Type: Book

Følgende felter bør fylles ut:
Author:
Freud, F.
Year:
1930/1966
Title:
Ubehaget i kulturen
Place Published:
Oslo
Publisher:
Cappelen
Translator:
Larsen, P.

Opplysninger om originalutgave
Legges til manuelt i litteraturlista etter at dokumentet er konvertert til "plain text".
Eksempel:
(Originalverket utgitt 1930)

Sekundærkilde: en kilde som siterer/gjenforteller noe i en annen kilde

Det er vanlig at man leser en tekst hvor forfatteren henviser til andre kilder. Man bruker begrepet sekundærkilde om en kilde man har lest og som viser til et annet verk (primærkilde). Som hovedregel bør du søke opp primærkilden og henvise til denne. Noen ganger, f. eks. hvis kilden ikke går an å få tak i, kan det imidlertid være aktuelt å bruke en sekundærkilde. Det skal da fremgå at du ikke har brukt primærkilden.

I løpende tekst
I litteraturlisten
I EndNote

(Forfatter av primærkilde, referert i Forfatter av sekundærkilde, årstall, ev. sidetall)

En skal lære å finne seg selv via det andre (Slagstad, referert i Dalland, 2013, s. 27).

Forfatter av sekundærkilde (Årstall). Tittel. Utgivelsessted: Utgiver.

Dalland, O. (2013). Profesjonsutdanning og dannelse: Bacheloroppgavens muligheter. Oslo: Gyldendal akademisk.

Reference Type: Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Dalland, O.
Year:
2013
Title:
Profesjonsutdanning og dannelse: Bacheloroppgavens muligheter
Place Published:
Oslo
Publisher:
Gyldendal akademisk    

I henvisningen i teksten
Bruk "Edit og Manage Citation(s)" og legg til i Prefix-felt: Slagstad, referert i . Husk mellomrom etter i.

Flere bind

I løpende tekst
I litteraturlista
I EndNote

Enkeltbind

(Forfatter av bind eller Redaktør for bind, årstall publisering bind, ev. sidetall)

Bjarnar, Berge og Melle (2006) tar for seg havfiskeflåtens historie i perioden 1960-2006.

Enkeltbind

Forfatter av bind eller Redaktør for bind. (Red.). (Årstall publisering bind). Tittel på flerbindsverk, Bind nr.: Tittel på bind. Utgivelsessted: Utgiver.

Bjarnar, O., Berge, D. M. & Melle, O. (2006). Havfiskeflåten i Møre og Romsdal og Trøndelag, Bind 2: 1960-2006: Fra fri fisker til regulert spesialist.Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Enkeltbind

Reference Type: Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (linjeskift mellom hver forfatter):
Bjarnar, O.
Berge, D. M.
Melle, O.
Year:
2006
Title:
Havfiskeflåten i Møre og Romsdal og Trøndelag: Bind 2. 1960-2006: Fra fri fisker til regulert specialist
Place Published:
Trondheim
Publisher:
Tapir akademisk forlag

Artikkel

Artikkel i elektronisk tidsskrift - med 1-2 forfattere

Elektroniske tidsskrift er tidsskrift som publiseres i fulltekst på nett. I mange tilfeller er elektroniske tidsskrifter en online-kopi av en papirversjon. Artiklene finner du ofte ved å søke i databaser f.eks. Scopus, Google Scholar og Oria.

​I løpende tekst ​I litteraturlisten I EndNote​

                    
(Forfatter, årstall, ev. sidetall)

(Alsos & Carter, 2006, s. 315)

​                     

Forfatter. (Årstall). Artikkeltittel. Tidsskriftstittel, årgang(heftenr.), sidetall. DOI

Sidetall innledes uten s.

Alsos, G. A. & Carter, S. (2006). Multiple business ownership in the Norwegian farm sector: Resource transfer and performance consequences. Journal of Rural Studies, 22(3), 313-322. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2005.09.003

Elektronisk artikkel med DOI
DOI er en varig lenke som består av tall og av og til bokstaver. Finnes ofte på artikkelens første side. Om DOI finnes skal den oppgis.
Eksempel:
https://doi.org/10.1037/arc0000014
eller
doi:10.1016/j.jrurstud.2005.09.003

Elektronisk artikkel uten DOI

Hvis den ikke har DOI, skriv "Hentet fra" URL. Oppgi URL-en til tidsskriftets hjemmeside for å unngå "råtne" lenker.

Stubrud, L. H. (2015). Bruk av tvang overfor personer med utviklingshemning.Tidsskrift for Norsk psykologforening, 52(10), 879-886. Hentet fra http://www.psykologtidsskriftet.no            

                          


Reference Type: Electronic article

Elektronisk artikkel med DOI
Følgende felter bør være fylt ut:

Author (linjeskift mellom hver forfatter):
Alsos, G. A.
Carter, S.
Year:
2006
Title:
Multiple business ownership in the Norwegian farm sector: Resource transfer and performance consequences
Periodical Title:
Journal of Rural Studies
Volume:
22
Issue:
3
Pages:
313-322
doi:
10.1016/j.jrurstud.2005.09.003

Det skal oppgis DOI eller URL. DOI foretrekkes.

Elektronisk artikkel uten DOI
Bruk URL

URL: 
http://www.psykologtidsskriftet.no

Artikkel i elektronisk tidsskrift - med 3-5 forfattere

Elektronisk tidsskrift er tidsskrift som publiseres i fulltekst på nett. I mange tilfeller er elektroniske tidsskrifter en online kopi av en papirversjon. Artiklene finner du ofte ved å søke i databaser f.eks. Scopus, Google Scholar og Oria.

I løpende tekst
I litteraturlisten
I EndNote

 1. gang det henvises oppgis alle forfatterne
(Samtlige forfattere, årstall, ev. sidetall)

I en studie om læringsutbytte i naturvitenskap for elever på videregående (Christophersen, Elstad & Turmo, 2010, s. 420), kom det frem at…

Etterfølgende siteringer
(1. forfatter et al., årstall, ev. sidetall)

Undersøkelsen viste samtidig at læreren har stor betydning for studentenes motivasjon (Christophersen et al., 2010, s. 426).

Et al. (forkortelse av det latinske et alii) betyr «og andre».


Forfattere. (Årstall). Artikkeltittel. Tidsskriftstittel, årgang(heftenr.), sidetall. DOI

Sidetall innledes uten s.

Christophersen, K.-A., Elstad, E. & Turmo, A. (2010). Is Teacher Accountability Possible? The Case of Norwegian High School Science. Scandinavian Journal of Educational Research, 54(5), 413-429. https://doi.org/10.1080/00313831.2010.508906

Elektronisk artikkel med DOI
DOI er en varig lenke som består av tall og av og til bokstaver. Finnes ofte på artikkelens første side. Om DOI finnes skal den oppgis.
Eksempel:
https://doi.org/10.1037/arc0000014
eller
doi:10.1016/j.jrurstud.2005.09.003

Elektronisk artikkel uten DOI 
Hvis den ikke har DOI, skriv "Hentet fra" URL. Oppgi URL-en til tidsskriftets hjemmeside for å unngå "råtne" lenker.

Dewilde, J. K., Kjørven, O. K., Skrefsrud, T.-A. & Skaret, A. (2017). Internasjonale uker i skolen: Eksotiske happenings eller inkluderende praksiser. Bedre skole, 29(1), 30-35. Hentet fra https://www.utdanningsnytt.no/bedre-skole/

Reference Type: Electronic article

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (linjeskift mellom hver forfatter):
Christophersen, Knut-Andreas
Elstad, Eyvind
Turmo, Are
Year:
2010
Title:
Is Teacher Accountability Possible? The Case of Norwegian High School Science
Periodical Title:
Scandinavian Journal of Educational Research
Volume:
54
Issue:
5
Pages:
413-429
DOI:
10.1080/00313831.2010.508906

Det skal oppgis DOI eller URL. DOI foretrekkes.

Artikkel uten DOI
- bruk URL
URL: 
https://www.utdanningsnytt.no/bedre-skole/

Artikkel i elektronisk tidsskrift - med 6 eller flere forfattere

Elektronisk tidsskrift er tidsskrift som publiseres i fulltekst på nett. I mange tilfeller er elektroniske tidsskrifter en online kopi av en papirversjon. Artiklene finner du ofte ved å søke i databaser f.eks. Scopus, Google Scholar og Oria.

I løpende tekstI litteraturlistenI EndNote

6 eller flere forfattere
​(1. Forfatter et al., årstall, ev. sidetall)

(Pinter-Wollman et al., 2013, s. 200)

 Et al. (forkortelse av det latinske et alii) betyr «og andre».


6-7 forfattere

Forfattere. (Årstall). Artikkeltittel. Tidsskriftstittel, årgang(heftenr.), sidetall. DOI

Sidetall innledes uten s.

Pinter-Wollman, N., Bala, A., Merrell, A., Queirolo, J., Stumpe, M. C., Holmes, S. & Gordon, D. M. (2013). Harvester ants use interactions to regulate forager activation and availability. Animal Behaviour, 86(1),197-207. https://doi.org/10.1016j.anbehav.2013.05.012

8 eller flere forfattere
List opp alle 6 første forfatterne etterfulgt av ... siste forfatter

1. Forfatter, 2. Forfatter, 3. Forfatter, 4. Forfatter, 5. Forfatter, 6. Forfatter... Siste Forfatter. (Årstall). Artikkeltittel. Tidsskriftstittel, årgang (heftenr.), sidetall. DOI

Sidetall innledes uten s.

Elektronisk artikkel med DOI
DOI er en varig lenke som består av tall og av og til bokstaver. Finnes ofte på artikkelens første side. Om DOI finnes skal den oppgis.
Eksempel:
https://doi.org/10.1037/arc0000014
eller
doi:10.1016/j.jrurstud.2005.09.003

Elektronisk artikkel uten DOI 
Hvis den ikke har DOI, skriv "Hentet fra" URL. Oppgi URL-en til tidsskriftets hjemmeside for å unngå "råtne" lenker
. Se eksempel under artikkel i elektronisk tidsskrift med 1-2 forfattere.

Reference Type: Electronic article

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (linjeskift mellom hver forfatter):
Pinter-Wollman, N.
Bala, A.
Merrell, A.
Queirolo, J.
Stumpe, M. C.
Holmes, S.
Gordon, D. M.
Year:
2013
Title:
Harvester ants use interactions to regulate forager activity and availability.
Periodical Title:
Animal Behaviour
Volume:
86
Issue:
1
Pages:
197-207
DOI:
10.1016/j.anbehav.2013.05.012

Det kal oppgis DOI eller URL. DOI foretrekkes.

Artikkel uten DOI
- bruk URL
URL: Artikkel i trykt tidsskrift

I løpende tekst
I litteraturlisten
I EndNote


(Forfatter, årstall, ev. sidetall)

… noe som har generert mange bestridte krav (Libell & Gedde-Dahl, 2017, s. 59).

Artikler med 3 eller flere forfattere
Se eksempel under "Artikkel i elektroniske tidsskrift med 3-5 forfattere." eller "Artikkel i elektronisk tidsskrift med 6 eller flere forfattere"


Forfatter. (Årstall). Artikkeltittel. Tidsskriftstittel, årgang(heftenr.), sidetall.

Sidetall innledes uten s.

Libell, H. P. & Gedde-Dahl, S. (2017). På flukt fra innsyn. Kapital, 47(10), 58-60.
Reference Type: Journal Article

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (linjeskift mellom hver forfatter):
Libell, H. P.
Gedde-Dahl, S.
Year:
2017
Title:
På flukt fra innsyn
Journal:
Kapital
Volume:
47
Issue:
10
Pages:
58-60

Artikkel i oppslagsverk (Store norske leksikon, UpToDate m.fl.)

I løpende tekst
I litteraturlista
I EndNote
Artikkel i elektronisk utgave med forfatter

(Forfatter, årstall, ev. sidetall)


(Østbye & Frafjord, 2018)


(Williams & Nieuwsma, 2016)


Artikkel i elektronisk utgave med forfatter

Forfatter. (Årstall, dato). Artikkeltittel. I Redaktør (Red.),Tittel på oppslagsverk. Hentet [ev. lesedato] fra URL

Østbye, E. & Frafjord, K. (2018). Fjellrev. I Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no

Williams, J. & Nieuwsma, J. (2016). Screening for depression in adults. I J. A. Melin (Red.), UpToDate. Hentet 1. februar 2017 fra https://www.uptodate.com/contents/screening-for-depression-in-adults

Artikkel i elektronisk utgave med forfatter

Reference Type: Encyclopedia

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (trykk enter/linjeskift mellom hver forfatter):
Østbye, E.
Frafjord, K.
Year:
2018
Title:
Fjellrev
Editor: (Hvis aktuelt, linjeskift mellom hver redaktør):
Encyclopedia Title:
Store norske leksikon
URL:
https://snl.no

Artikkel i trykt utgave med forfatter

(Forfatter, årstall, ev. sidetall)

(Larsen, 2016, s. 543)

Artikkel i trykt utgave med forfatter

Forfatter. (Årstall). Artikkeltittel. I Redaktør (Red.), Tittel oppslagsverk​ (informasjon om utgave, bindnummer og sidetall hvis aktuelt). Utgivelsessted: Utgiver.

Larsen, O. (2016). Music and social context. I M.-O. Olsson, F. Backman, A. Golubev, B. Norlin, L. Ohlsson & L. Elenius (Red.), Encyclopedia of The Barents Region: ​Volume I A-M (bd. I, s. 542-544). Oslo: Pax.
    


Artikkel i trykt utgave med forfatter

Reference Type: Book Section

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (linjeskift mellom hver forfatter):
Larsen, O.
Year:
2016
Title:
Music and social context
Editor: (linjeskift mellom hver redaktør):
Olsson, Mats-Olov
Backman, Fredrick
Golubev, Alexey
Norlin, Björn
Ohlsson, Lars
Elenius, Lars
Book Title:
Encyclopedia of the Barents Region
: Volume I A-M
Volume (skriv bindnummer her):
I
Pages:
542-544
Publisher:
Pax
Place published:
Oslo

Artikkel som mangler forfattere

("Artikkeltittel", årstall)​

Feminint rim eller dobbeltrim ... ("Feminine rhyme", 2018).

Artikkel som mangler forfattere

Artikkeltittel. (Årstall).  I Tittel på oppslagsverk. Hentet dato og årstall (hvis dette oppgis) fra webadresse

"Feminine Rhyme". (2018). I Encyclopædia Brittanica. Hentet fra https://academic.eb.com/levels/collegiate/article/feminine-rhyme/125220


Artikkel som mangler forfattere

Reference Type: Electronic Book Section

Følgende felter bør være fylt ut:

Title:
Feminine Rhyme
Year:
2018
Book Title:
Encyclopædia Brittanica
URL:
https://academic.eb.com/levels/collegiate/article/feminine-rhyme/125220

Avisartikkel

​I løpende tekst
​I litteraturlisten
​I EndNote

(Forfatter, årstall, ev. sidetall)


(Nydal, 2012, s. 45)

Artikkel fra nettavis

Forfatter.​ (Årstall, dato). Artikkeltittel. Avistittel. Hentet fra nettadresse

Lewis, H. Ø. & Strand, T. (2018, 23. januar). Ny rapport: Økt bruk av biodrivstoff kan føre til avskoging på størrelse med Nederland. Aftenposten. Hentet fra https://www.aftenposten.no

Artikkel fra A-tekst

Forfatter.​ (Årstall, dato). Artikkeltittel. Avistittel, sidetall. Hentet fra nettadresse

Nydal, A. (2012, 25. april). Surrealisme fra virkeligheten. Morgenbladet, s. 44-45. Hentet fra https://www.retriever.no

Artikkel i trykt avis

Forfatter.​ (Årstall, dato). Artikkeltittel. Avistittel, sidetall.

Reference Type: Newspaper Article

Følgende felter bør være fylt ut:

Reporter:
Nydal, A.
Year:
2012
Title:
Surrealisme fra virkeligheten
Newspaper:
Morgenbladet
Pages: (hvis det er angitt)
44-45
Issue Date:
25. april
URL*:
https://www.retriever.no/

*URL: bare for artikkel på nett

Annet

Organisasjon som forfatter

I løpende tekst
I litteraturlisten
I EndNote

(Organisasjon, årstall, ev. sidetall)

Utdanningsdirektoratet (2007) har samlet kompetansemål som har samisk innhold ....

Om dette er en referanse som gjentas flere ganger i teksten kan du bruke kortform av organisasjonsnavn

Organisasjon. (Årstall). Tittel. Utgivelsessted: Utgiver.

Utdanningsdirektoratet. (2007). Gávnos: samisk innhold i Kunnskapsløftet - et ressurshefte for lærere i grunnopplæringen. Oslo: Utdanningsdirektoratet.

Reference Type: Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author: 
Utdanningsdirektoratet, (husk komma etter organisasjonens navn)
Year:
2007
Title:
Gávnos: samisk innhold i Kunnskapsløftet - et ressurshefte for lærere i grunnopplæringen
Place Published:
Oslo
Publisher:
Utdanningsdirektoratet

Nettside

En nettside kan inneholde tekst, bilder og lenker til andre nettsider. Informasjon på nettsider oppdateres stadig. Dersom det fins informasjon om siste oppdatering brukes dette. Hvis du bruker flere undersider fra samme nettsted føres de enkelte sidene opp som egne referanser.
NB: Det finnes mange andre dokumenttyper på nett, ofte i pdf. De fleste typene har egne maler i APA, se eksempel "Artikkel i elektronisk tidsskrift", "Lover og forskrifter", "E-bok" eller "Rapport i serie".    

I løpende tekst
I litteraturlisten
I EndNote

Nettside med organisasjon som forfatter
Mange nettsider har ikke personlig forfatter - bruk da organisasjon som forfatter.

(Organisasjon, årstall)

(Naturvernforbundet, 2020)


Nettside med forfatter
(Forfatter, årstall)

(Kalsnes, 2018)

Årstall

Oppgi når siden ble publisert eller sist oppdatert. Mangler dette, skriv "u.å.".(Forfatter, u.å.)

(Norsk institutt for naturforskning, u.å.)

Nettside med organisasjon som forfatter

Organisasjon. (Årstall, publiseringsdato). Tittel. Hentet fra URL

Naturvernforbundet. (2020, 22. januar). Om Naturvernforbundet. Hentet fra https://naturvernforbundet.no/om_naturvernforbundet/


Nettside med forfatter

Forfatter. (Årstall, publiseringsdato). Tittel. Hentet fra URL

Kalsnes, B. (2018, 17. september). Når forskningsformidling blir livsviktig og livsfarlig. Hentet fra https://forskning.no


Publiseringstidspunkt og lesedato (hentet dato)
Oppgi publiseringstidspunkt (fullstendig dato/ bare årstall om dato mangler) når siden ble publisert eller sist oppdatert. Mangler dette, skriv «u.å.» og oppgi lesedato.

Forfatter. (u.å.). Tittel. Hentet dato fra URL

Norsk institutt for naturforskning. (u.å.). Registrerer utbredelsen av pukkellaks i Norge. Hentet 16.november 2018 fra https://www.nina.no/Våre-fagområder/Pukkellaks


Reference type:
Web-page

Følgende felt bør være fylt ut:

Author (husk komma til slutt når forfatter er en organisasjon):
Naturvernforbundet,
Year: (Mangler år / oppdatert dato, skriv u. å.)
2020
Title:
Om Naturvernforbundet
Last update date:
22. januar
Access date: (lesedato fylles bare ut hvis en ikke har publiseringstidspunkt)

URL:
https://naturvernforbundet.no/om_naturvernforbundet/
Blogginnlegg

(Forfatter, årstall)

(Kleivset, 2013)
Blogginnlegg

Forfatter. (Årstall, publiseringsdato). Tittel [Type nettside]. Hentet fra URL

Kleivset, B. (2013, 24. juli). Føling i tanga [Blogginnlegg]. Hentet fra http://birgittekleivset.blogspot.no/2013/07/
fling-i-tanga.html

Blogginnlegg

Reference type: Blog

Følgende felt bør være fylt ut:

Author: (kan også være skjermnavn)
Kleivset, B.
Year: (Mangler siden år/oppdatert dato, skriv udatert)
2013
Title:
Føling i tanga
Last Update date:
24. juli
Type of medium:
Blogginnlegg
URL:
http://birgittekleivset.blogspot.no/2013/07/
fling-i-tanga.html


Doktoravhandling/Masteroppgave

I løpende tekstI litteraturlistenI EndNote
Elektronisk utgave

(Forfatter, årstall, ev. sidetall)

(Jüterbock, 2013, s. 66)

Elektronisk utgave

Forfatter. (Årstall). Tittel. (Doktoravhandling /Masteroppgave, Institusjon). Hentet fra nettadresse

​Jüterbock, A. (2013). Climate change impact om the seaweed Fucus Serratus, a key foundational species on North Atlantic rocky shores.(Doktoravhandling, Universitetet i Nordland). Hentet fra http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/141176

Masteroppgaver
Legges inn med (Masteroppgave, institusjonsnavn)


Elektronisk utgave

Reference Type
: Thesis

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Jüterbock, A.
Year:
2013
Title:
Climate change impact on the seaweed Fucus Serratus, a key foundational species on North Atlantic rocky shores
Thesis typ
e (institusjon legges også inn):
Doktoravhandling, Universitetet i Nordland
URL:
http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/
11250/141176


Trykt utgave


(Forfatter, årstall, ev. sidetall)

(Larsen, 2001, s. 28)


Trykt utgave

Forfatter. (Årstall). Tittel. (Doktoravhandling /Masteroppgave). Institusjon, utgiversted.

Larsen, O. (2001). Drevjaslåttenes estetikk: verdinormer nedfelt i en folkelig uttrykksform. (Doktoravhandling). Universitetet i Oslo, Oslo.

Trykt utgave

Reference Type
: Thesis

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Larsen, Ove
Year:
2001
Title:
Drevjaslåttenes estetikk: verdinormer nedfelt i en folkelig uttrykksform
Thesis typ
:
Doktoravhandling

Place Published:
Oslo
University:
Universitetet i Oslo

Rapport

I løpende tekst
I litteraturlisten
I EndNote

Elektronisk utgave


(Forfatter, årstall, ev. sidetall)

(Kalsnes, 2012, s. 12)

Elektronisk utgave

Forfatter. (Årstall). Tittel (Ev. Rapportserie og rapport nr.). Hentet fra nettadresse

Kalsnes, S. (2012). OASE: Om kulturskoleutvikling og lokal forankring av Den kulturelle skolesekken: Rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom grunnskole, kulturskole og musikklærerutdanning. (NMH-publikasjon 12:6). Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/
11250/172642Elektronisk utgave


Reference Type:
Report

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Kalsnes, S.
Year:
2012
Title:
OASE: Om kulturskoleutvikling og lokal forankring av Den kulturelle skolesekken: Rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom grunnskole, kulturskole og musikklærerutdanning
Report Number: (Ev. Rapportserie og nummer)
NMH-publikasjon 12:6

URL:
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/
11250/172642Trykt utgave

(Forfatter, årstall, ev. sidetall)

(Kalsnes, 2012, s. 12)


Trykt utgave

Forfatter. (Årstall). Tittel (Ev. Rapportserie og rapport nr.). Utgivelsessted: Utgiver. 

Kalsnes, S. (2012). OASE: Om kulturskoleutvikling og lokal forankring av Den kulturelle skolesekken:  Rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom   grunnskole, kulturskole og musikklærerutdanning. (NMH-publikasjon 12:6). Oslo: Norges musikkhøgskole.


Trykt utgave

Reference Type: Report

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Kalsnes, S.
Year:
2012
Title:
OASE: Om kulturskoleutvikling og lokal forankring av Den kulturelle skolesekken: Rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom grunnskole, kulturskole og musikklærerutdanning
Place Published:
Oslo
Institution:
Norges musikkhøgskole
Report Number: (Ev. Rapportserie og nummer)
NMH-publikasjon 12:6

Kompendium/tekstsamling

Kompendium er en samling med kapittel fra bøker eller tidsskriftartikler. I kompendiet skal du finne opplysninger om hvilke bøker og tidsskrift tekstene er hentet fra. Du henviser til kilden der den opprinnelig stod på trykk. Se eksempel under "Artikkel i trykt tidsskrift" og "Kapittel i bok med redaktør".

Meldinger til Stortinget (Tidligere stortingsmeldinger)

F.o.m. 1. oktober 2009 er lovbehandlingen i Stortinget endret. Stortingsmelding har etter dette forandret navn til Melding til Stortinget (Meld. St.).

I løpende tekst
I litteraturlista
I EndNote

Elektronisk utgave


(Departement, årstall, ev. sidetall)

... som det framgår av Barn på flukt (Justis- og beredskapsdepartementet, 2012, s. 41)


Elektronisk utgave

 Departementet. (årstall). Tittel (Meld. St. nummer (år - år)). Hentet fra nettadresse

Justis- og beredskapsdepartementet. (2012). Barn på flukt (Meld. St. 27 (2011-2012)). Hentet fra https://www.regjeringen.no


Elektronisk utgave

Reference Type:
Government Document

Følgende felte bør være fylt ut:

Author:
Justis- og beredskapsdepartementet, (husk komma til slutt her)
Year:
2012
Title:
Barn på flukt
Report Number:
Meld. St. 27 (2011-2012)
URL:
https://www.regjeringen.no

Eldre enn 2009

(Departement, årstall, ev. sidetall)

... i følge den tidligere Stortingsmeldingen (Klima- og miljødepartementet, 2006, s. 29)

Eldre enn 2009

Departementet. (årstall). Tittel (St. meld. nr. (år - år)). Hentet fra nettadresse

Klima- og miljødepartementet. (2006). Helhetlig forvaltning  av det marine miljø i Barentshavet og havområdene  utenfor Lofoten (forvaltningsplan) (St. meld. nr. 8 (2005-2006)). Hentet fra https://www.regjeringen.no


Eldre enn 2009

Reference Type:
Government Document

Følgende felt bør være fylt ut:

Author:
Klima- og miljødepartementet, (husk komma til slutt her)
Year:
2006
Title:
Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan)
Report Number:
St. meld. nr. 8 (2005-2006)
URL:
https://www.regjeringen.no
Trykt utgave

(Departement, årstall, ev. sidetall)

...som nevnt i Melding til Stortinget 27 (Justis- og beredskapsdepartementet, 2012, s. 41)

Trykt utgave

Departementet. (årstall). Tittel (Meld. St. nummer (år - år)). Utgiversted: Departement

Justis- og beredskapsdepartementet. (2012). Barn på flukt (Meld. St. 27 (2011-2012)). Oslo: Departementet

Trykt utgave

Reference Type: Government Document

Følgende felt bør være fylt ut:

Author:
Justis- og beredskapsdepartementet, (Husk komma til slutt her)
Year:
2012
Title:
Barn på flukt
Place published:
Oslo
Publisher:
Departementet
Report Number:
Meld. St. 27 (2011-2012)

NOU (Norges offentlige utredninger)

I løpende tekst
I litteraturlista
I EndNote
Elektronisk utgave

(NOU årstall:nummer, ev. sidetall)  

I følge NOU 2010:6 (s. 54)

Når du oppgir NOU-nummeret i teksten, er det ikke nødvendig å gjenta årstallet i parentesen

Elektronisk utgave

NOU årstall:nummer. (årstall for publisering). Tittel. Hentet fra webadresse

NOU 2010:6. (2010). Pensjonslovene og folketrygdreformen. Hentet fra http://www.regjeringen.no


Elektronisk utgave

Reference Type:
Government Document

Følgende felt bør være fylt ut:

Author:
NOU 2010:6, (Husk komma til slutt her)
Year:
2010
Title:
Pensjonslovene og folketrygdreformen
URL:
https://www.regjeringen.no

Trykt utgave

(NOU årstall:nummer, ev. sidetall)  

(NOU 2010:6, s. 54)

Trykt utgave

NOU årstall:nummer. (årstall for publisering). Tittel. Utgiversted: Utgiver

NOU 2010:6. (2010). Pensjonslovene og folketrygdreformen. Oslo: Finansdepartementet

Trykt utgave

Reference Type:
Government Document

Følgende felte bør være fylt ut:

Author:
NOU 2010:6, (Husk komma til slutt her)
Year:
2010
Title:
Pensjonslovene og folketrygdreformen

Place published: 
Oslo
Publisher:
Finansdepartementet

Lover og forskrifter

I løpende tekst
I litteraturlista
I EndNote
Lov

(Korttittel, årstall, ev. paragraf)

... viser til opplæringslova (1998, §2)

Årstall
Bruk årstall som står i feltet dato i beskrivelsen av loven/forskriften i Lovdata

Korttittel
Bruk korttittel som brukes i Lovdata. Lover skal skrives med liten forbokstav i teksten.

Lov

Korttittel. (Årstall). Full tittel (datokode). Hentet fra nettadresse

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (LOV-1998-07-17-61). Hentet fra https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61

For å finne kort URL i Lovdata, klikk på "del dokument" øverst til høyreLov

Reference Type: Web Page

Følgende felt bør være fylt ut:

Author (korttittel):
Opplæringslova, (Husk komma til slutt)
Year:
1998
Title:
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (LOV-1998-07-17-61)
URL:
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61

Tips til henvisning i tekst
For å få med paragraf i referansen fyll ut:
suffix: , § 3


Forskrift


(Korttittel, årstall, ev. paragraf)

(Forskrift om legemidler fra apotek1998)

Årstall
Bruk årstall som står i feltet dato i beskrivelsen av loven/forskriften i Lovdata.


Korttittel
Bruk korttittel som brukes i Lovdata
. Forskrifter skal skrives med liten forbokstav i selve teksten.

Forskrift


Korttittel. (Årstall). Full tittel (datokode). Hentet fra nettadresse

Forskrift om legemidler fra apotek. (1998). Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek (FOR-1998-04-27-455). Hentet fra https://lovdata.no/forskrift/1998-04-27-455

For å finne kort URL i Lovdata, klikk på "del dokument" øverst til høyre


Forskrift

Reference Type: Web Page

Følgende felt bør være fylt ut:

Author (korttittel):
Forskrift om legemidler fra apotek, (Husk komma til slutt)
Year:
1998
Title:
Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek (FOR-1998-04-27-455)
URL:
https://lovdata.no/forskrift/1998-04-27-455

Muntlige kilder (forelesning, samtale) og e-post

Kilder som ikke er gjenfinnbare skal ikke føres inn i litteraturlista, kun i løpende tekst. Få den personen du har brukt som kilde til å bekrefte at han er rett gjengitt.
 
I løpende tekst
I litteraturlista
​I EndNote
Personlig kommunikasjon

(Fornavninitial. Etternavn, personlig kommunikasjon, dato og årstall)

Type kommunikasjon og fullt navn kan gjerne komme fram som en del av teksten.


Anne Andersen bekreftet dette i telefonsamtale (personlig kommunikasjon, 4. august 2017)

Forelesning
Vil du henvise til en forelesning fordi den omtaler kilder/teori som du bruker i oppgaven, bør du heller prøve å oppsøke disse kildene og henvise til dem i oppgaven.

Vil du henvise til forelesningen fordi foreleser der har med egne poeng som ikke kan gjenfinnes i andre kilder, er det greit å henvise til den.

Forelesninga av Fredrik Nilsen ved Nord universitet (personlig kommunikasjon, 19. mai 2017)

Om forelesningen er gjenfinnbar på nett som opptak, eller powerpointpresentasjon kan den henvises til som en nettside både i løpende tekst og i litteraturlisten.

Personlig kommunikasjon

Skal ikke føres opp i litteraturlista,
bare i løpende tekst.

Personlig kommunikasjon

Skal ikke føres opp i litteraturlista,
bare i løpende tekst.

Bilder, figurer og tabeller

Ønsker du å sette bilder eller andre illustrasjoner inn i teksten må du vurdere nødvendighet, personvern og opphavsrett. Gir illustrasjonen vesentlig informasjon til teksten, eller er den bare til pynt? Bilder og illustrasjoner skal tilføre noe som teksten ikke kan gi leseren. Er det avbildet personer som er gjenkjennelige? 

For alle bilder, figurer og tabeller, bortsett fra dem du har tatt eller laget selv, må du kreditere opphavsperson og oppgi informasjon om opphavsrett. Forlag overtar ofte rettighetene for publiserte artikler og bøker, og i slike tilfeller må man kontakte forlaget for å innhente tillatelse. Les mer i Norsk APA-manual (s. 58 – 64). Se også DelRett.

​​​Figur hentet fra bok​
I løpende tekst
I litteraturlista
​I EndNote
​Figur x: Tittel. Fra Boktittel (s.), av Forfatter, Utgivelsesår, Forlag. Copyright-opplysning


Figur 3: Antall besøkende i biblioteket, Lærevillig skole. Fra Bibliotekstatistikk (s.45), av I. Haug, 2020, Bokforlaget. Copyright 2020 ved Bokforlaget. Gjengitt med tillatelse.
​Forfatter. (Årstall). Boktittel. Forlag

Haug, I. (2020). Bibliotekstatistikk. Bokforlaget

​Bildeteksten fylles ut manuelt eller i tekstbehandlingsprogrammets funksjon for dette. 

Innførselen som skal i litteraturlisten legges inn i EndNote.

Legges inn som «book» eller «book-section». Se egen beskrivelse for disse under bok med 1-2 forfattere og kapittel i bok med redaktør (Red.).

Velg Insert in Bibliography only / Edit Citation- Show in Bibliography only for å få innførselen kun i litteraturlisten. ​


Bilde hentet fra internett
I løpende tekst
I litteraturlista
I EndNote
​Figur x: Tittel eller Beskrivende tekst [Beskrivelse], av Forfatter, Årstall, URL. Copyright-opplysning


Figur 2: Lappmarihand på Herøy [Fotografi], av Malin Norman, 2020, www.blomsterbilder.no Gjengitt med tillatelse.

​Forfatter. (Årstall). Tittel [Beskrivelse]. URL Norman, M. (2020). Lappmarihand på Nærøy [Fotografi]. www.blomsterbilder.no

​Bildeteksten fylles ut manuelt eller i tekstbehandlingsprogrammets funksjon for dette.

Innførselen som skal i litteraturlisten legges inn i EndNote. 

Reference type: Online multimedia

Følgende felter bør være fylt ut: 

Created by: Norman, M.

Year: 2020

Title: Lappmarihand på Herøy

Type of work: Fotografi

URL: www.blomsterbilder.no

Velg Insert in Bibliography only / Edit Citation- Show in Bibliography only for å få innførselen kun i litteraturlisten.


Bibelen og andre hellige skrifter

Bibeltekster og andre hellige skrifter trenger du ikke å føre opp i litteraturlista, kun i løpende tekst.

I løpende tekst
I den første henvisningen fører du opp den bibelversjonen du har brukt slik: (Matt 6,9-13, 2011).
I senere henvisninger viser du bare til skriftstedet (Matt 7,7-11). Bruk forkortelsene og nummereringen som brukes i teksten.

Videoklipp/film

I løpende tekst
I litteraturlista
I EndNote
Videoklipp funnet på internett

(Ansvarlig person eller organisasjon, årstall)

(SykepleiePluss, 2017)


Ansvarlig kan kan også være skjermnavn som brukes av bruker, for eksempel på YouTubeVideoklipp funnet på internett

Ansvarlig person eller institusjon. (Årstall, dato). Tittel [Videoklipp]. Hentet fra webadresse

SykepleiePluss. (2017, 21.april). Hva er sepsis?[Videoklipp]. Hentet fra https://www.youtube.com/watch?v=DaDcMCjkiEsVideoklipp funnet på internett

Reference Type: Online Multimedia

Følgende felt bør være fylt ut:

Created by:
SykepleiePluss,
Year:
2017
Title:
Hva er sepsis?
Type of Work:
Videoklipp
URL:
https://www.youtube.com/watch?v=DaDcMCjkiEs

Dato filmen ble publisert
Dato legges til manuelt i litteraturlista etter at dokumentet er konvertert til "plain text"
Eksempel:
SykepleiePluss. (2017, 21. april)Film


(Hovedansvarlig(e) for filmen, årstall)

I filmen Jeg er Dina (Holst, Helgeland & Bornedal, 2002) som bygger på


Film

Hovedansvarlig(e) for filmen. (Funksjon). (Årstall). Filmens tittel [Materialbetegnelse]. Produksjonssted: Filmstudio.

Holst, P. (Produsent), Helgeland, A. (Produsent) & Bornedal, O. (Regissør). (2002). Jeg er Dina [DVD]. Oslo: Egmont Entertainment

Hovedansvarlig
Vil være produsent, regissør osv.
Fagfilmer har ikke alltid oppgitt produsent og regissør - du kan da bruke organisasjon som hovedansvarlig.


Film


Reference Type
: Audiovisual Material

Følgende felt bør være fylt ut:

Author:
Holst, P.
Helgeland, A.
Bornedal, O.

Year:
2002
Title:
Jeg er Dina
Place Published:
Oslo
Publisher:
Egmont Entertainment
Type:
DVD

Hovedansvarlig (funksjon)
Parentes legges til manuelt i litteraturlista etter at dokumentet er konvertert til "plain text"

Eksempel:
Holst, P. (Produsent), Helgeland, A. (Produsent) & Bornedal, O.
(Regissør). (2002).

Læreplan og rammeplan

I løpende tekst
I litteraturlista
I EndNote

Læreplan

(Organisasjon, årstall, ev. sidetall)​

I tråd med den nye læreplanen i engelsk (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 6) ...

Nettutgaven på Utdanningsdirektoratets nettside er den gjeldende utgaven

Årstall
Står under fanen gyldighet

Organisasjon
Bruk Utdanningsdirektoratet på læreplaner for fag.
Bruk Kunnskapsdepartementet på Overordnet del - verdier og prinsipper.

Læreplan

Organisasjon. (Årstall). Tittel (læreplankode hvis dette finnes). Hentet fra webadresse

Utdanningsdirektoratet. (2013). Læreplan i engelsk (ENG1-03). Hentet fra http://www.udir.no/kl06/ENG1-03/


Læreplan

Reference Type: Government Document

Følgende felt bør være fylt ut:

Author (husk komma etter forfatter for å unngå invertering):
Utdanningsdirektoratet,
Year:
2013
Title:
Læreplan i engelsk
Report Number:
ENG1-03
URL:
http://www.udir.no/kl06/ENG1-03/
Rammeplan

(Organisasjon, årstall, ev. sidetall)​

I tråd med ny rammeplan for barnehagen (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 19) ...

Forskrift fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Bruk helst nettutgaven som finnes på Utdanningsdirektoratets nettside. Bokutgivelse fra PedLex føres inn som bok med redaktør.


Rammeplan

Organisasjon. (Årstall). Tittel. Hentet fra webadresse

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet fra https://www.udir.no/


Rammeplan

Reference Type: Government Document

Følgende felt bør være fylt ut:

Author (husk komma etter forfatter for å unngå invertering):
Kunnskapsdepartementet,
Year:
2017
Title:
Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
URL:
https://www.udir.no/

Musikk

I løpende tekst
I litteraturlista
I EndNote

(Utøver, årstall)

I 2011 utga Hekla Stålstrenga albumet "Makramé" 
(Hekla Stålstrenga, 2011).

Utøver. (Årstall). Tittel [Type]. Utgivelsessted: Utgiver.

Hekla Stålstrenga. (2011). Makramé [CD]. Lomen: ta:lik.​

Musikk fra strømmetjeneste
Om du har hentet musikken fra en strømmetjeneste f.eks. Spotify - kan Utgivelsested og Utgiver erstattes av Hentet fra URL slik:

Hekla Stålstrenga. (2011). Makramé [CD]. Hentet fra https://www.spotify.com/

Reference Type: Audiovisual Material

Følgende felt bør være fylt ut:

Author (sett komma etter forfatter for å unngå invertering):
Hekla Stålstrenga,
Year:
2011
Title:
Makramé
Place Published:
Lomen
Publisher:
ta:lik
Type:
CD

Fra Spotify eller annen strømmetjeneste:

Erstatt Place published og Publisher, med URL:
URL:
https://www.spotify.com/

Radio, tv og podcast

​I løpende tekst
I litteraturlista
I EndNote

(Ansvarlig person eller institusjon, årstall)

(Jemterud, 2018)

Tidsangivelse
For å lette gjenfinning kan tidsangivelse legges til

(Jemterud, 2018, 2:05)


Ansvarlig person eller institusjon. (Evt. funksjon)(Årstall, dato). Tittel [Type]. Hentet fra webadresse.

I eksempelet nedenfor brukes programlederens navn da navn på produsent og regissør ikke er lett tilgjengelig. APA foretrekker produsent eller regissør.

Jemterud, T. (Programleder). (2018, 6. februar). Hvorfor triller handlevogner mot høyre? Abels tårn [TV-program]. Hentet fra https://tv.nrk.no/serie/abelstaarn/MDSP20001118/06-02-2018 

Reference Type: Online Multimedia

Følgende felt bør være fylt ut:

Author :
Jemterud, T.
Year:
2018
Title:
Hvorfor triller handlevogner mot høyre? Abels tårn
Last Update Date:
6. februar
Type of Work*:
TV-program
URL:
https://tv.nrk.no/serie/abelstaarn/MDSP20001118/06-02-2018

*Type of Work kan også være Radioprogram eller Podkast

Dato og funksjon
Dato og funksjon legges til manuelt i litteraturlista etter at dokumentet er konvertert til "plain text"
Eksempel:
Jemterud, T. (Programleder). (2018, 6. februar)

VAR Healthcare (PPS) og Felleskatalogen

​I løpende tekst
I litteraturlista
​I EndNote

(VAR Healthcare, årstall)

(VAR Healthcare, u.å.)
VAR Healthcare. (Årstall). Prosedyretittel. I VAR Healthcare. Hentet dato og årstall fra webadresse

VAR Healthcare. (u.å.). Kartlegging av smerte hos nyfødte og premature. I VAR Healthcare. Hentet 1. november 2016 fra https://www.varnett.no/portal/
procedure/7798/12.1  

Reference Type: Encyclopedia

Følgende felt bør være fylt ut:

Author:
VAR Healthcare
Year:
u.å.
Title:
Kartlegging av smerte hos nyfødte og premature
Book Title:
VAR Healthcare
URL:
https://www.varnett.no/portal/
procedure/7798/12.1  
Access Date:
1. november 2016

(Felleskatalogen, årstall)

(Felleskatalogen, 2016)

Felleskatalogen. (Årstall). Tittel. I Felleskatalogen. Hentet fra webadresse

Felleskatalogen. (2016). Paracetamol B. Braun. I Felleskatalogen. Hentet fra http://www.felleskatalogen.no/medisin/
paracetamol-b-braun-braun-586433

Reference Type: Encyclopedia

Følgende felt bør være fylt ut:

Author:
Felleskatalogen
Year:
2016
Title:
Paracetamol B. Braun
Book Title:
Felleskatalogen
URL:
http://www.felleskatalogen.no/medisin/
paracetamol-b-braun-braun-586433