Informasjon om: Litteraturavtaler under forhandling og Helsebiblioteket


Open Access: Enda ikke enighet med forlagene

De nasjonale les- og publiser-avtalene med forlagene Sage, Wiley og Taylor & Francis, med utløp 31.12.22, er per 20. desember fremdeles under forhandling via SIKT. Ved eventuelt avtalebrudd vil dette ha konsekvenser som omtalt under (text in English below).

​Oppdatert 02.03.2023:

Det er inngått nye avtaler med Taylor & Francis og Sage; i utgangspunktet varer avtalene ut året. Lesetilgangen fortsetter dermed som vanlig, muligheten for gratis åpen publisering åpnes etter hvert. Les nyhetssaken på iNord for mer informasjon.​

Forhandlingene med Wiley fortsetter; lesetilgangen er opprettholdt fram til nå, gratis publiseringstilgang er stengt.

 

​​​​​​Lesetilgang 
Ved eventuelt avtalebrudd vil det fortsatt være lesetilgang til artikler utgitt før 31. desember 2022 hos Sage og Wiley. Hos Taylor & Francis vil lesetilgang til flere tidsskrift forsvinne, se tittelliste her. Hvis du har behov for artikler utgitt av Taylor & Francis, og som bortfaller ved eventuelt avtalebrudd, oppfordrer vi til å laste ned og lagre disse senest 31. desember på egen PC.

Som følge av les- og publiser-avtalene er en del av artiklene fra de store forlagene nå tilgjengelige i åpen versjon. Du kan benytte programtillegg som Unpaywall og Open Access Button for å undersøke om det fins åpne versjoner av artiklene, eller kontakte artikkelforfattere eller andre forskere for å få tak i relevante artikler. Se også universitetsbibliotekets nettsider om hvordan finne åpent tilgjengelig litteratur.

Pensumlitteratur
Universitetsbiblioteket vil gå gjennom pensumlistene for våren 2023 og avklare om noe materiale i pensum blir berørt. Dersom artikkelutvalget skulle komme i konflikt med Kopinoravtalen, vil den enkelte emneansvarlige bli kontaktet for å finne en løsning. 

Publiseringstilgang - fokus på open access (OA)
Nords forskere har kostnadsfritt kunnet publisere med åpen tilgang (OA) gjennom avtalene med Wiley, Sage og Taylor & Francis. Publiseringstilgangen stopper fra 1. januar 2023, med mindre avtale foreligger innen denne datoen.

Vær oppmerksom på at utgift til hybrid OA må dekkes over egne midler. Du bør vurdere om det passer å publisere i et gull OA-tidsskrift. Publiseringsavgiften (APC) dekkes fra Nord universitets OA-fond etter søknad, som vurderes i henhold til fondets retningslinjer. Det er bl.a. viktig at tidsskriftet er registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Dersom du velger å publisere artikkelen lukket / uten åpen tilgang, må du sørge for å egenarkivere den aksepterte manuskriptversjonen (AAM) i institusjonsarkivet Nord Open Research Archive. Du laster opp AAM i Cristin. Universitetsbiblioteket sørger for at artikkelen din blir åpent tilgjengelig via arkivet. 

Se også OA-teamets hurtigguide til åpen publisering i tidsskrift.

Utfall av forhandlingene
Universitetsbiblioteket informerer om den løpende utviklingen i forhandlingene på vår nettside. Oppdatert informasjon ang. åpen publisering gjennom avtalene er tilgjengelig på vår nettside om de nasjonale tidsskriftavtalene.​

Tilganger fra Helsebiblioteket

Oppdatert 28:12:

Etter kuttet i Helsebiblioteket fra 2023, kjøper Nord universitet tilgang til informasjonsressursene som forsvinner fra Helsebiblioteket (se liste i tidligere sak). Som student og ansatt ved Nord universitet vil du fortsatt ha tilgang til innhold som normalt. Universitetsbiblioteket søker løsning hvor lagrede søk/arbeid du har utført via Helsebiblioteket følger over til nytt kundeforhold. For sikkerhets skyld oppfordrer vi fortsatt til at du lagrer søk/arbeid som er viktige for det, og som du ønsker å beholde. Vær oppmerksom på at en del av universitetets samarbeidspartnere i helsetjenesten sannsynligvis vil mangle tilgang til en eller flere av informasjonsressursene etter nyttår.

​Oppdatert 22:12:

Grunnet budsjettsituasjonen i Folkehelseinstituttet (FHI) reduseres Helsebibliotekets tilbud ytterligere fra 1. januar 2023.

Det medfører at studenter og ansatte ved Nord universitet kan miste tilgang til noen av databasene og tidsskriftene vi har abonnert på via Helsebiblioteket.

Per 22.12.22 jobber universitetsbiblioteket med å vurdere løsning for å beholde tilgang til disse faglige informasjonsressursene.

Det er usikkert hvorvidt vi vil klare det før 01.01.23 og/eller i hvilket omfang vi klarer å finne løsning på et fremtidig tidspunkt. Mer informasjon kommer.

Vi gjør oppmerksom på at arbeid lagret på din egen profil i Medline, AMED, Embase, PsycINFO og Medline ved OVID (lagrede søk og lignende) vil forsvinne. Du vil fremdeles ha tilgang til Medline via Helsebiblioteket i 2023, men fra en annen plattform. Søk bør derfor lagres andre steder før 01.01.23! Se tips til hvordan du kan ta vare på søkene.

 

Følgende databaser vil mest sannsynlig ikke være tilgjengelig fra 01.01.23:

  • AMED
  • Embase
  • PsycINFO
  • Cochrane library
  • Medline (via Ovid)* 

 

* Tilgang til Medline via Ebsco fra 01.01.23​Kontaktinformasjon


Ved spørsmål om åpen publisering, kontakt
openaccess@nord.no.

Ved spørsmål om pensumlitteratur hos Taylor & Francis, kontakt 
pensum@nord.no.

Ved spørsmål om lesetilgang til artikler, kontakt 
ub@nord.no.