Ledig stilling som studentvakt ved universitetesbiblioteket i Steinkjer

Vi har ledig stilling som studentvakt ved universitetsbiblioteket i Steinkjer. Tilsetting så snart som mulig.
Arbeidstid:
Ca 4 timer pr uke. I perioder vil det bli tilbud om mer jobbing.

Lønn:
Lønnstrinn 35 (ca kr 185 pr time).

Arbeidsoppgaver:
Arbeidet består i å betjene biblioteket, utlån/retur av bøker og teknisk utstyr samt annet forefallende arbeid. Opplæring blir gitt.

Søknad med vitnemål og CV leveres i biblioteket eller sendes pr e-post til: ingrid.eggen@nord.no senest torsdag 9. januar 2020.