Vesterålen

Universitetsbiblioteket ved studiested Vesterålen finner du i første etasje i Hurtigrutens Hus i Stokmarknes sentrum.

Kontaktinformasjon

Tlf: 75 51 70 63 og 75 51 70 55

E-post: ubvesteralen@nord.no 

BESØKSADRESSE
Hurtigrutens Hus i Markedsgata på Stokmarknes

POSTADRESSE          
Nord universitet
Universitetsbiblioteket Vesterålen
Postboks 349
8455 Stokmarknes


Åpningstider

VANLIGE BETJENINGSTIDER
Mandag til fredag: 09.00-15.00


ÅPNINGSTIDER
Biblioteket og samlinger er tilgjengelig for studenter og ansatte hele døgnet.  Bruk studentkort og pinkode for å åpne døren.
  

Utlån utenom betjeningstider

Utlån er basert på selvbetjening slik at du kan låne og levere bøker uavhengig av bibliotekar. Søketerminalene er alltid pålogget slik at du raskt kan søke opp et dokument i
bibliotekets katalog og finne hylleplasseringen. Utlån registrerer du i utlånsautomaten. Husk at du alltid må ha med deg studentkort/ansattekort for å kunne låne selv.

Veiledning

Søkeopplæring blir gitt til de enkelte studier. Trenger du mer veiledning i hvordan du finner bøker og artikler - ta kontakt med bibliotekaren.