Forskning ved Nord universitet


​​​​En raskt økende befolkning skaper store globale utfordringer knyttet til faktorer som klima, energi, mat og helse, samtidig som demokratiske verdier settes på prøve. Gode regionale løsninger er grunnlaget for å møte de globale utfordringene. Dette krever regionalt, nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid på tvers av fag. Gjennom forskning og forskningsbasert utdanning, og gjennom formidling av ny kunnskap, skal Nord universitet bidra med kunnskap som en forutsetning for bærekraft samt sosial og menneskelig utvikling

Forskningsetikk ved Nord universitet