Forskning

Forskningsetikk

All forskning som utføres ved Nord universitet skal være basert på respekt for forskningsdeltakernes menneskerettigheter og menneskeverd.

Hensynet til deltakernes velferd og integritet er helt grunnleggende og går foran vitenskapens og samfunnets interesser.
 

 

 

Forskningsformidling

Forskningsdagene

Nord universitet arrangerer Forskningsdagene hvert år i siste halvdel av september. Gjennom Forskningsdagene vil vi vise omgivelsene hva vi driver med, vi vil skape nysgjerrighet og vi vil bidra til rekruttering gjennom kontaktskapende arbeid.

Les mer om forskningsdagene


 


 


 


 

Store norske leksikon

Nord universitet er medlem i Foreningen Store norske leksikon sammen med de andre universitetene og fire ideelle stiftelser/organisasjoner.

Store norske leksikon er en gratis og fri kunnskapskilde for offentligheten. Leksikonet er skrevet av fagfolk, innholdet er vitenskapelig fundert, og skal dekke all forskningsbasert kunnskap.

Les mer om Store norske leksikon

Forskerutdanning/doktorgrad

Ph.d.

Ph.d. -utdanningen ved Nord universitet er treårig. Fullført masterutdanning eller tilsvarende er et minimumskrav for opptak til våre ph.d.-programmer

Les mer om Ph.d- utdanningen her

Informasjon om graden Dr. philos finner du her

Kontaktinformasjon

Spørsmål om forskerutdannning (Ph.d. eller Dr.philos) skal rettes til det fakultetet som administrerer programmet.

Les mer her


Kontaktinformasjon

 

Vilija Duleviciute
Rådgiver
Tlf: 75 51 71 21
e-post: vilija.duleviciute@nord.no

Morten Skjelbred
Seniorrådgiver
Tlf: 75 51 71 48
e-post: morten.skjelbred@nord.no

Sissel Marit Jensen
Seniorrådgiver
Tlf: 75 51 78 04
e-post: sissel.m.jensen@nord.no

           

Reid Hole     
Prorektor forskning og utvikling
Tlf: 75 51 73 58 / 900 98 160
e-post: reid.hole@nord.no

Edesio Miranda-Barbosa
Seniorrådgiver
Tlf: 75 51 78 51
e-post: edesio.miranda-barbosa@nord.no

Kevin Johansen
Seniorrådgiver samisk
Tlf: 75 51 72 11
e-post: kevin.johansen@nord.no

           

Per Gaute Pettersen        
Seniorrådgiver
Tlf: 75 51 74 12
e-post: per.g.pettersen@nord.no

Tina Bringslimark
Seniorrådgiver
Tlf: 75 51 79 91 / 922 98043
e-post: tina.bringslimark@nord.no

Christine Aasen
Rådgiver
Tlf: 75 51 72 03
e-post: christine.aasen@nord.no