Avdeling for forskning og utvikling

Avdeling for forskning og utvikling har et overordnet ansvar for sentrale forskningsadministrative tjenester.

​​​​​​​​Sentrale oppgaver for avdelingen er knyttet til:

   • Eksternfinansiering
   • Åpen publisering, åpen data
   • Forskningsetikk
   • Forskerutdanning
   • Innovasjon og verdiskaping
   • Forskermobilitet
   • Internasjonalisering
   • Kommersialisering av forskningsresultater (Technology Transfer Office TTO)
   • Samarbeid med samfunns- og næringsliv
   • Forskningssamarbeid
   • Bibliotekstjenester
   • Avtaler og rettigheter (IPR)

Ansatte forskningsadministrasjonen


Ansatte biblioteket

Kommer oversikt


 Leder: Prorektor for forskning