Avdeling for forskning og utvikling

Avdeling for forskning og utvikling har et overordnet ansvar for sentrale forskningsadministrative tjenester.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sentrale oppgaver for avdelingen er knyttet til:

  • Eksternfinansiering

  • Åpen publisering, åpen data

  • Forskningsetikk

  • Forskerutdanning

  • Innovasjon og verdiskaping

  • Forskermobilitet

  • Internasjonalisering

  • Kommersialisering av forskningsresultater (Technology Transfer Office TTO)

  • Samarbeid med samfunns- og næringsliv

  • Forskningssamarbeid

  • Bibliotekstjenester

  • Avtaler og rettigheter (IPR)

Ansatte