Avdeling for forskning og utvikling

Avdeling for forskning og utvikling har et overordnet ansvar for sentrale forskningsadministrative tjenester.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sentrale oppgaver for avdelingen er knyttet til:

 • Eksternfinansiering

 • Åpen publisering, åpen data

 • Forskningsetikk

 • Forskerutdanning

 • Innovasjon og verdiskaping

 • Forskermobilitet

 • Internasjonalisering

 • Kommersialisering av forskningsresultater (Technology Transfer Office TTO)

 • Samarbeid med samfunns- og næringsliv

 • Forskningssamarbeid

 • Bibliotekstjenester

 • Avtaler og rettigheter (IPR)

Ansatte

Administrativt ansvar, arktisk-/ nordområdeforskning


​​​

Ph.d. utdanning


​​

Forskningsfinansiering


​​

Innnovasjon, Technology Transfer Office (TTO)


​​

Samfunns- og næringslivskontakt


​​​

Jurdiske spørsmål, etikk


​​

Samiske saker


​​

Data håndtering, åpen data


​​