Forskerutdanning/doktorgrad

Forsker
En doktorgrad fra Nord universitet kvalifiserer deg både for en videre akademisk karriere og for andre yrker med høye krav til kompetanse og vitenskapelig innsikt.

​​​​​​​​​​​​​Ph.d.

Vil du være med å bidra til utvikling av ny faglig kunnskap og ligge på internasjonalt nivå innen ditt fagfelt? En ph.d.-utdanning fra Nord universitet kvalifiserer deg til ledende arbeid innen samfunns- og næringsliv, høyere utdanning og forskning nasjonalt og internasjonalt.

Dr.philos.

Graden dr.philos. (doctor philosophiae) tildeles akademikere som har kvalifisert seg til doktorgrad på egenhånd, uten formell veiledning. Graden har ingen tidsnormering, og du har ingen tilknytning til universitetet som doktorgradskandidat før du har fått godkjent søknad om doktorgradsprøve.

Kontaktinformasjon

Ph.d.

Ved Nord universitet er det faglige og administrative ansvaret for ph.d.-utdanningen delegert til fakultetene, hvor hvert fakultet har en egen faglig ansvarlig og en administrativ ph.d.-koordinator. Forskningsadministrasjonen har ansvar for en del administrative oppgaver knyttet til forskerutdanningen som er felles for hele institusjonen. Spørsmål om forskerutdannning (ph.d.) kontakt fakultetet som administrerer det programmet du er interessert i.

Ph.d. i akvatisk biovitenskap
Faglig ansvarlig: Professor Steinar Daae Johansen - tlf. 755 17833 - steinar.d.johansen@nord.no 
Administrativ kontakt: Jeanette Stegen - tlf. 755 17449 - jeanett.stegen@nord.no

Ph.d. i sosiologi
Faglig ansvarlig: Professor Berit Skorstad - tlf. 755 17304 - berit.skorstad@nord.no   
Administrativ koordinator: Anneli Maria Watterud - tlf. 755 17572 - anneli.m.watterud@nord.no
          
Ph.d. i bedriftsøkonomi
Faglig ansvarlig: Professor Tommy H. Clausen - tlf. 755 17878 - tommy.h.clausen@nord.no​
Administrativ kontakt: Grete Knudsen - tlf. 755 17 667 - grete.i.knudsen@nord.no
         
Ph.d. i profesjonsvitenskap
Faglig ansvarlig: Professor Anne Marit Valle - tlf. 755 17752 - anne.m.valle@nord.no 
Administrativ kontakt: Geir Fjeldavli - tlf. 755 17416 - geir.o.fjeldavli@nord.no

Avdeling for forskning og utvikling
Administrativ kontakt: 
Sissel Marit Jensen - tlf. 755 17804 - sissel.m.jensen@nord.no
Tarjei Antonsen - tlf. 755 17750 - tarjei.antonsen@nord.no

Dr. philos.

Avdeling forskning og utvikling har ansvar for en del administrative oppgaver knyttet til dr.philos. som er felles for hele institusjonen. Det faglige ansvaret for dr.philos. er delegert til fakulte​t med aktuelle fagmiljø. For spørsmål angående dr.philos. vennligst kontakt avdeling forskning og utvikling som vil videreformidle kontakt til aktuelt fagmiljø.

Administrativ kontakt: Tarjei Antonsen - tlf. 755 17750 - tarjei.antonsen@nord.no