Dr. philos

Graden dr.philos. (doctor philosophiae) tildeles akademikere som har kvalifisert seg til doktorgrad på egenhånd, uten formell veiledning. Graden har ingen tidsnormering, og du har ingen tilknytning til universitetet som doktorgradskandidat før du har fått godkjent søknad om doktorgradsprøve.

For å gjøre dette, må du først ha skrevet ferdig dr.philos.-avhandlingen. Hvis du skal søke om å få fremstille deg for dr. philos.-prøven, må du levere inn et eksemplar av den ferdige avhandlingen. Først om og når søknaden godkjennes, vil du bli registrert som doktorgradskandidat, og det oppnevnes en bedømmelseskomité.

Dr. philos.-graden tildeles på grunnlag av:

  • en godkjent vitenskapelig avhandling
  • to godkjente prøveforelesninger, en over et emne du får tildelt og en over et emne du velger selv
  • et tilfredsstillende offentlig forsvar av avhandlingen (disputas) 

Vær oppmerksom på at dr.philos.-avhandlingen er et selvstendig arbeid, og at universitetet ikke tilbyr økonomisk støtte, veiledning eller annen bistand underveis. 

Forskriften til graden dr. philos ved Nord universitet finner du her

Kontaktinfo:

Avdeling forskning og utvikling har ansvar for en del administrative oppgaver knyttet til dr.philos som er felles for hele institusjonen. Det faglige ansvaret for dr.philos. er delegert til fakultet med aktuelle fagmiljø. For spørsmål angående dr.philos. vennligst kontakt avdeling forskning og utvikling som vil videreformidle kontakt til aktuelt fagmiljø.

Administrativ kontakt: Sissel Marit Jensen - tlf. 755 17804 - sissel.m.jensen@nord.no