Kontaktinformasjon

Spørsmål om forskerutdannning (ph.d.) skal rettes til det fakultetet som administrerer programmet:

Ved Nord universitet er det faglige og administrative ansvaret for ph.d.-utdanningen delegert til fakultetene, hvor hvert fakultet har en egen faglig ansvarlig og en administrativ ph.d.-koordinator. Forskningsadministrasjonen har ansvar for en del administrative oppgaver knyttet til forskerutdanningen som er felles for hele institusjonen. Spørsmål om forskerutdannning kontakt fakultetet som administrerer det programmet du er interessert i.

Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Faglig ansvarlig: Professor Steinar Daae Johansen - tlf.  755 17 833 - e-post: steinar.d.johansen@nord.no
Administrativ kontakt: Kristine Vevik - tlf. 755 17 437 - e-post: kristine.vevik@nord.no

Fakultet for samfunnsvitenskap

Faglig ansvarlig: Professor Johans Tveit Sandvin - tlf. 755 17 631 - e-post: johans.t.sandvin@nord.no 
Administrativ kontakt: Marianne Haugane Andersen - tlf. 755 17 678 - e-post: marianne.h.andersen@nord.no

Handelshøgskolen

Faglig ansvarlig: Frank Lindberg - tlf. 755 17 689 - frank.lindberg@nord.no
Administrativ kontakt: Grete Knudsen - tlf. 755 17 667 - e-post: grete.i.knudsen@nord.no  

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Faglig ansvarlig: Ann Karin Orset- tlf. 755 17780 - e-post: ann.k.orset@nord.no
Administrativ kontakt: Geir Fjeldavli - tlf. 755 17 416 - e-post: geir.o.fjeldavli@nord.no

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Faglig ansvarlig: Ann Karin Orset- tlf. 755 17780 - e-post: ann.k.orset@nord.no              
Administrativ kontakt: Geir Fjeldavli - tlf. 755 17 416 - e-post: geir.o.fjeldavli@nord.no

Forskning og utvikling

Administrativ kontakt: Sissel Marit Jensen - tlf. 755 17 804 - e-post: sissel.m.jensen@nord.no