Forskningsdagene

banner
Tema for Forskningsdagene 2019 er "miljø". Her finner du en foreløpig oversikt over årets program. Nord universitet vil ha arrangementer i hele Nordland og Trøndelag.

Program 2019 "Miljø": 18.-29. september


Om Forskningsdagene

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmenheten på nye og spennende måter.

Festivalen ble arrangert første gang i Norge i 1995. Ved Nord universitet har vi arrangert Forskningsdagene sammenhengende i snart 20 år. 

Tema for årets Forskningsdagene er "Miljø".

Kontaktperson ved Nord universitet:

Mari Lund Eide
E-post: mari.l.eide@nord.no

Les mer på forskningsdagene.no

 

 

En skole for læring og trivselAlle barn og unge skal lære noe på skolen og føle seg inkludert. Men hvilke muligheter har skolen og lærerne?https://www.nord.no/no/forskning/forskningsdagene/Sider/En-skole-for-laering-og-trivsel.aspxEn skole for læring og trivsel
Ramsalt kritikk av skolepolitikkenI antologien Marionettskolen beskriver en rekke fagansatte ved danske og norske universiteter en skolepolitikk der lærerne mister sin autoritet, og elevene har dårlige opplevelser, og flere erfarer å ha liten verdi både som elev og menneske. https://www.nord.no/no/forskning/forskningsdagene/Sider/Ramsalt-kritikk-av-skolepolitikken.aspxRamsalt kritikk av skolepolitikken
Mer av forskningen skal gi direkte nytte​Det forventes at forskning ved Nord universitet skal bidra til innovasjon, og bidra til at det skapes nye arbeidsplasser i arbeids- og næringslivet. Men hvordan får man det til? https://www.nord.no/no/forskning/forskningsdagene/Sider/Mer-av-forskningen-skal-gi-direkte-nytte.aspxMer av forskningen skal gi direkte nytte
Syk eller «bare» sykeliggjort?​Overdriver man angsten for matallergi, og hvorfor får så mange barn astma og allergi? Og er det greit å bruke antibiotika «for sikkerhets skyld»?https://www.nord.no/no/forskning/forskningsdagene/Sider/Syk-eller-bare-sykeliggjort.aspxSyk eller «bare» sykeliggjort?
Smart Bodø – smart oppvekst?De fysiske og materielle omgivelsene betyr mye for det sosiale livet. Men ivaretar vi barns oppvekstvilkår vi bygger de nye byene våre?https://www.nord.no/no/forskning/forskningsdagene/Sider/Smart-Bodo-smart-oppvekst.aspxSmart Bodø – smart oppvekst?
Forenkling kan svekke det faglige innholdetPasientenes nye rettigheter stiller strenge krav til alle ledd i helsevesenet om et forståelig språk. Men hva skjer da med den faglige nøyaktigheten?https://www.nord.no/no/forskning/forskningsdagene/Sider/Forenkling-kan-svekke-det-faglige-innholdet.aspxForenkling kan svekke det faglige innholdet