Campus Bodø

Nord universitet skal delta i internasjonalt samarbeid og ha ambisjoner om faglig kvalitet på nasjonalt og internasjonalt høyt nivå. 

På utvalgte fagfelt innenfor de fire ph.d.-områdene

skal Nord universitet videreutvikle fagmiljøer på nasjonalt og internasjonalt toppnivå, og knytte disse mot overordnede temaområder.