Marin genomikk

Marin genomikk, strategisk forskningsgruppe
Forskningsgruppen anvender molekylærgenetiske analyser på økologiske problemstillinger og undersøker struktur, funksjon og evolusjon hos gener og genomer som er av betydning for oppdrettsnæringen.
 ​​​

beskrivelse

Forskningsgruppen utforsker genomer og transkriptomer ved hjelp av de nyeste metodene for DNA-sekvensering, såkalt dybdesekvensering, ved vår egen DeepSeq-lab.

Aktuelle forskningsområder innbefatter epigenetikk, transkriptomikk og proteomikk knyttet til immunsystem og vekst hos oppdrettsarter. Vi anvender eksperimentell forskning for å utforske akvatiske arters reproduksjons- og utviklingsbiologi. Sebrafisk anvendes som modellorganisme for funksjonelle studier.

Et annet viktig forskningsfelt retter seg mot fordelingen av genetisk variasjon i naturlige populasjoner og hvordan dette påvirkes av miljøendringer. Genetiske markører blir anvendt for å utforske biodiversitet, atferd og naturlig seleksjon.


sekvensering​