Profilområder

Nord universitets profil har bærekraft som grunnprinsipp i møte med økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider av samfunnet. Universitetet vektlegger dette innenfor sine fire tematiske profilområder.

​​​​​​​​​​Profilområdene synliggjør hver for seg områder hvor universitetet har sin styrke, både faglig og med bakgrunn i sin geografiske plassering, men også gjensidigheten mellom profilområdene er et viktig grunnlag for utviklingen av universitetets identitet. Kompetansen innen profilområdene skal, gjennom forskning og utdanning, bidra til økt kompetanse og næringsaktivitet i regionen, så vel som nasjonalt. En forutsetning for videre utvikling er utdanning på alle nivå, der grunnskolelærerutdanning er et utgangspunkt. 

Styrken ligger i å være et profesjonsuniversitet, kombinert med satsing på definerte tema-/disiplinområder. Denne styrken skal utnyttes slik at alle kandidater utdannet ved universitetet skal ha kunnskap om bærekraft og institusjonens profilområder. Et godt samspill mellom doktorgradsutdanningene og profilområdene skal sikre at universitetet fungerer som en «totalleverandør» av forskning og forskningsbasert undervisning, som begge stimulerer utvikling i samfunns- og næringsliv.

Strategi 2030 - Nord i verden - Kunnskap for fremtiden