Blå og grønn vekst

Sjø – og kystlinjen er drivere i de store økonomiene i verden, og også i norsk økonomi.  Det er ingen tvil om at Norges rikdom er knyttet til vann og hav. På grunn av sin geografiske plassering mot verden har havner og kystsamfunn tradisjonelt vært sentra for nye ideer og innovasjon.

​Nord universitet er blant de ledende innen forskning og utdanning knyttet til naturressurser. Disse ressursene bidrar til bærekraftig utvikling av det grønne skiftet og en sterk sirkulær økonomi. Kultivering og høsting av bioressurser fra havet har sterkt økende oppmerksomhet. 

Regionen har spesielt store muligheter for en videre utvikling av akvakultur og annen industriell virksomhet, næringer som også danner grunnlag for en sterk offentlig sektor. Havets ressursgrunnlag, kombinert med universitets lokalisering, åpner for internasjonalt samarbeid, både innen forskning og utdanning. 

En målbevisst innsamling og utnyttelse av data fra regionens feltlaboratorium styrker dette konkurransefortrinnet. Kompetansen som bygges ved Nord universitet skal også komme til nytte i andre deler av verden. 

Veksten innenfor blå og grønn sektor baseres på relevante forskningsresultater støttet av kompetanse i innovasjon og entreprenørskap, og bidrar til en økning i velferd og gode oppvekstforhold, som er et grunnlag for god helse.​​