Innovasjon og entreprenørskap

Innenfor et globalisert kunnskapssamfunn, med økende grad av turbulens og kompleksitet, vil innovasjon og entreprenørskap bli stadig viktigere for bærekraftig verdiskaping og velferd. Verdiene som skapes gjennom innovasjon og entreprenørskap legger grunnlaget for den norske velferdsstaten. Dette vil gjelde både institusjonelle og økonomiske innovasjoner, samt etablering av ny virksomhet, og omfatter både næringsliv og offentlig sektor.

​​​​Nord universitet har et av landets ledende forsknings- og utdanningsmiljøer innenfor innovasjon og entreprenørskap, med en sterk internasjonal posisjon. Dette området skal styrkes, men også videreutvikles til å omfatte større deler av universitetets virksomhet.

Gjennom utvikling av nye læringsformer, med vekt på engasjerende og involverende
utdanningsprogrammer, skal kandidater utdannet ved Nord ha kunnskaper og ferdigheter til å utvikle fremtidsrettede løsninger. I en bærekraft-kontekst er alle ressurser begrenset, og kunnskap om forvaltning av ressurser skal være førende for profilområdet.