Helse, velferd og oppvekst

Det at Nord universitet har en viktig nasjonal rolle innen profesjonsstudier, spesielt knyttet til utdanning og videreutdanning av lærere, sykepleiere og sosialarbeidere, gjør at profilområdet Helse, velferd og oppvekst er sentralt. Integrert med de andre profilområdene bidrar dette til å utvikle kunnskap og attraktive samfunn.

​​​​Profesjonsutdanningene preges av forskningsbasert undervisning, noe som er grunnlaget for bl.a. å forsyne helse-, utdannings- og velferdssektoren med kompetente fagpersoner. Kandidater utdannet ved universitetet vil, i tillegg til nasjonale krav, ha grunnleggende kunnskap om hvordan blå og grønn vekst og innovasjon og entreprenørskap påvirker utviklingen i samfunns- og næringsliv.

Universitetet har en unik ph.d.-utdanning i profesjonsvitenskap​. Gjennom sin forskning skal universitet videreutvikle profesjonsutdanningene for å sikre kvalitativt gode helse-, velferds-, og oppveksttjenester basert på regionalt, nasjonalt og internasjonalt datamateriale. 

​Denne forskningen skal fremme god helse, innovasjon og tjenesteutvikling, i nært samarbeid med tjenesteutøvere og tjenestemottakere. Brukernes rettigheter, lokale forhold og bruken av moderne digitale løsninger og velferdsteknologi er en naturlig del av dette.