Innovasjon

Innovasjon

Nord universitet skal være en pådriver for innovasjon sammen med eksterne aktører. Dette innebærer en utstrakt grad av samhandling mellom universitetet og omverden.

Nord universitet ønsker prosjektsamarbeid med nærings- og samfunnsliv, og vil bidra til å utvikle nettverk, klynger og møteplasser hvor våre fagmiljøer møter eksterne aktører om innovasjon- og samarbeidsprosjekter. Universitetet utvikler også infrastruktur for samarbeid i form av kontorlokaler og lab-fasiliteter.

Vi inviterer næringsliv, offentlig virksomhet og andre eksterne aktører til å ta kontakt for å diskutere konkrete samarbeid, forskningsbehov etc. Ta gjerne direkte kontakt med fagmiljøene våre eller kontakt Nord innovasjon for råd og hjelp.

Velkommen som samarbeidsparter med Nord universitet.

Kontaktinformasjon

Morten Skjelbred
Seniorrådgiver (Nord innovasjon)
Tlf: 75517148 /91307753
e-post: morten.skjelbred@nord.no

Per Gaute Pettersen
Seniorrådgiver (Nord innovasjon)
Tlf: 75517412 / 97724555
e-post: per.g.pettersen@nord.no