Forskerstøtte

Avdeling for forskning og utvikling tilbyr en rekke tjenester for å støtte forskningsprosessen til studenter og ansatte ved Nord universitet.

Formidling og publisering

  • Biblioteket
   Biblioteket hjelper deg med litteratursøk, tilgang til kilder, skrivestøtte mm.

  • Open Access 
   Åpen tilgang til forskningsresultater og forskningsdata

  • Cristin
   Cristin er et nasjonalt forskningsinformasjonssystem hvor norsk forskning samles og tilgjengeliggjøres.

  • Store Norske Leksikon
   I Store norske leksikon kan våre forskere formidle mer grunnleggende kunnskap direkte til allmennheten 

  • Blogg
   Ønsker du en blogg relatert til ditt fag eller forskningsprosjekt? Kommunikasjonsenheten ved Nord universitet har en egen plattform/kanal for dette og kan hjelpe deg med å komme igang. Ta kontakt med Hilde V. Falch.

Etikk

All forskning som utføres ved Nord universitet skal være basert på respekt for forskningsdeltakernes menneskerettigheter og menneskeverd. Hensynet til deltakernes velferd og integritet er helt grunnleggende og skal gå foran vitenskapens og samfunnets interesser.

> Les mer om forskningsetikk ved Nord universitetKontaktinformasjon


Ønsker du hjelp til noe?
Ta kontakt med Avdeling for forskning og utvikling.