Store norske leksikon

Nord universitet er medlem i Foreningen Store norske leksikon sammen med de andre universitetene og fire ideelle stiftelser/organisasjoner

Store norske leksikon er en gratis og åpen kunnskapskilde for offentligheten. Leksikonet er skrevet av fagfolk, innholdet er vitenskapelig fundert, og skal dekke all forskningsbasert kunnskap.

Store norske leksikon landets største nettsted for forskningsformidling. Månedlige brukere er to millioner, daglig leses 200 000 artikler.

Nord universitet ønsker å formidle forskningsaktivitet og faglig utviklingsarbeid gjennom mange kanaler.

Bidrag fra universitetets forskere

I Store norske leksikon kan våre forskere formidle mer grunnleggende kunnskap direkte til allmennheten: Vi skriver hva forskningen så langt viser; den lange kunnskapen som alle forskningsgjennombrudd bygger på. Leksikon formidler basiskunnskapen innbyggere trenger for å kunne delta i en opplyst offentlig samtale.

I Store norske leksikon er innholdet skrevet av fagansvarlige, og en overvekt av disse jobber ved de norske universitetene. Innholdet er kvalitetssikret med hensyn til faglig etterrettelighet, kildekritikk, pedagogikk og formidlingsvennlighet.

Studenter og elever er den aller største lesergruppa av Store norske leksikon. Gjennom Store norske leksikon, har egne og framtidige studenter et faglig kvalitetssikret leksikon å slå opp i, der innholdet gjerne er skrevet av forskere.

Les mer