Endret kjøre- og parkeringsmønster på campus i Bodø

I 2024 får vi et flunkende nytt universitetsbygg på campus i Bodø. Under oppføringen av bygget gjøres det midlertidige endringer i parkering og i kjøremønster på campus. Alle endringer varsles på denne siden.

​Endringer i parkering uke 7-13

Parkering nordøst (utenfor Handelshøgskolen) blir stengt uke 7-13. Dette på grunn av ny plassering av kran og transport av betongelementer til byggeplassen.

Merk også ny utkjøring fra parkeringsplass ved Mørkvedveien/Politihøgskolen. Innkjøring er uendret, mens ny skiltet utgjøring i motsatt ende av parkeringsplassen i retning byggeplassen.​​​​​

Nytt kjøremønster på campus i Bodø​

Fram til mars 2023 blir det ny midlertidig adkomst med bil til hovedinngangen på campus i Bodø. Omkjøring blir skiltet.

Innkjøringen fra Mørkvedveien til Universitetsalléen fra sør (foran administrasjonsbygget/Blått bygg) stenges midlertidig i forbindelse med oppføringen av det nye bygget på campus.

Det er lagt til rette for omkjøring fra Mørkvedveien til og fra hovedinngangen via det som tidligere var enveiskjøring opp mot Handelshøgskolen. Du følger da Mørkvedveien i retning Høgliveien og av mot Universitetsalléen fra vest. Samme vei brukes til varemottak 2 og til Mørkvedgården.

Adkomst med bil til parkeringsplassen nedenfor Politihøgskolen flyttes til innkjøring ved Bodin videregående skole. 

​Ansatte eller studenter som har ansvar for større arrangementer på campus i denne perioden, spesielt der det planlegges bruk av buss, bes gi beskjed om dette til Arne Martin Svartnes på arne.m.svartnes@nord.no.

​Last ned oversikt over nytt kjøremønster:
Ny-midlertidig-adkomst-pa-campus.pdf

Følg skilting og kart for parkering

Under byggingen av Blått bygg på campus i Bodø er noen parkeringsområder tatt bort, mens andre er utvidet. ​

På det digitale kartet over alle Nords studiesteder kan du enkelt se hvilke parkeringsområder som nå er i bruk. Noen av disse parkeringsplassen er avgiftsbelagte, noe som er markert med fysisk skilting på de aktuelle parkeringsområdene.

Merk spesielt:

  • Følg alltid gjeldende fysisk skilting eller avsperring der du parkerer.
  • Nord universitet i Bodø disponerer store deler av parkeringsplassen nedenfor Politihøgskolen (langs Mørkvedveien) til gratis parkeringsplasser for studenter, ansatte og besøkende. 

  • Asfaltområdet mellom administrasjonsbygget og hovedbygget på campus er kun for sykkelparkering og parkeringsplasser for forflytningshemmede.

Vi vil oppfordre ansatte og studenter som har mulighet til det, om å velge buss eller annen transport framfor å bruke bilen til og fra campus.​

Klikk her for å endre bildet
Utvidet parkeringsplass: Studenter, ansatte og besøkende til Nord universitet kan gratis ta i bruk hele parkeringsplassen mot vest.
Varsler sprenging med sirene


Grunnarbeidet på tomta til Blått bygg er godt i gang og løse masser er nå fjernet fra byggeområdet. Det skal nå bores i fjell for å lage hull for sprengstoff. Det vil bli gjennomført én til fem sprenginger hver dag.

All sprenging skjer på dagtid. Før hver sprenging varsles det med sirene i ett minutt. Etter sprenging varsles det med tre korte sirenelyder. 

​Ved sirene skal man trekke bort fra sirene (gjelder alle) og bort fra vinduer i den retningen varslingslyden kommer fra (gjelder alle som oppholder seg i administrasjonsbygget).

I tillegg til utplasserte vaktposter under sprengingen, overvåkes sprengingen overvåkes med rystelesemålere og innvendig støymåling i administrasjonsbygget.​

Klikk her for å endre bildet
Grunnarbeid pågår: Løsmasser er fjernet fra tomta og det gjøres klart for sprenging.

​​​​

Om Blått bygg i Bodø


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Blått bygg er et nytt universitetsbygg på ca. 8400 m2 ved Nord universitet, campus Bodø. Bygget er planlagt å stå ferdig i 2024. ​

​I Blått bygg vil studenter og ansatte ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) havbruksfag få topp moderne og tilrettelagte laboratorier, forelesningssaler og kontorer. 

Prosjektet omfatter også en ombygging av eksisterende lokaler på campus, slik at Fakultet for syk​​epleie og helsevitenskap (FSH) ytterligere kan heve kvaliteten på forskning og utvikling innen helsefagene.

Blått bygg vil gi en oppgradering som er nødvendig for at Nord universitetet skal kunne drive forskning, utvikling og utdanning av enda høyere kvalitet, på et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. 

Vi skal styrke «blå vekst», innovasjon, sykepleie og helsevitenskap i Nordland og Trøndelag, og ikke minst utdanne enda flere studenter enn i dag, både innen havbruk og helsefag.