Brønnpark: En langsiktig løsning

Mellom uke 11 og uke 44 skal det bores totalt ca. 65 hull i bakken utenfor campus Bodø.

​​Endring i kjøre- og parkeringsmønstre

Syvtall med illustrert sol og teksten "ren energi til alle". Illustrasjon.Gjennom hele brønnboringsprosjektet vil det være en del begrenset tilkomst med kjøret​øy til hovedinngang campus Bodø. Det vil bli lagt ut oppdatert ​info​rmasjon om situasjonen underveis i prosjektet på denne siden.​

Alternativ adkomst (PD​F)

Boringen er et prosjektsamarbeid mellom Statsbygg og Nord universitet og vil gjøre at energibruken til oppvarming av hovedbygget til campus Bodø reduseres drastisk. Denne brønnparken blir én av over 900 registrerte brønnparker nasjonalt og er et stort steg i riktig retning når det gjelder samfunnsansvar og faller også inn under FNs bærekraftsmål nr. 7 ved at strømbruket på campus reduseres, noe som også er positivt for det lokale strømnettet og nødvendig kapasitet.

Totalt er det antatt estimert at besparelsen pr. år vil bli mellom 3-5 MNOK og en effektreduksjon på rundt 3 millioner kilowattimer.

Etter planen skal hele prosjektet være ferdigstilt innen årsskiftet 2023/2024, og utearbeidet er planlagt å være ferdig i august 2023. De første brønnene er allerede boret og disse er utenfor inngang-A ved Handelshøgskolen. Se vedlegg for boreplan og planlagte boreområdet. Denne planen kan endres noe underveis. 

Det er AF Energi AS som har fått jobben med energisentralen og det er Båsum brønnboring som gjennomfører selve boringen. Totalt blir det to borerigger utenfor hovedbygget fra uke 12 som alt etter grunnforholdene vil bore mellom 1,5-2 brønner hver dag.  Det legges rør ned i hver brønn som derfra går videre til en samlekum og videre til neste samlekum til hovedrørene til slutt føres inn i kjelleren i hovedbygget til energisentralen. 

Det er satt opp byggeplassgjerder med en sikkerhetsavstand fra borerigger mht. arbeidernes og forbipasserende sin sikkerhet og det er viktig at ingen går inn i inngjerdede områder da det under boring er koblet høytrykksslanger til boreriggene som ved uhell vil forbindes med fare for personer uten sikkerhetstøy.

Praktisk informasjon

Støy 
Det vil bli noe støy fra selve boringen og Nord vil legge til rette alternative rom for studenter om støyen viser seg å være over akseptable nivå. For enkelte ansatte som blir direkte berørt kan det være fornuftig å snakke med sin nærmeste leder om mulighet for hjemmekontor ved behov. Støyen fra boreriggene vil variere alt etter hvordan grunnen er på stedet hvor det bores. 

Parkering og adkomst
Parkeringen utenfor lærerutdanningen blir stengt hele perioden og blir brukt som riggplass til boreutstyr o.l. HC-parkeringer som var etablert ved Universitetsalléen vil også være utilgjengelig, men det er alternative plasser tilgjengelig i Mørkvedtråkket ved kantinen. Se for øvrig link til kart med oversikt over parkering og tilkomst. 

Passasje fra nedre parkering ved Mørkvedveien til hovedinngangen i hovedbygget vil så langt det er forsvarlig holdes åpen for gående. Det må påregnes at det blir forandring i passasjer under byggetiden siden boreriggene skal flyttes flere ganger i uken frem til alle brønner er ferdig boret. 

Endring i kjøremønster blir på den måten at Universitetsalléen fra Høgliveien stenges under prosjektperioden. Det jobbes med å få åpnet Universitetsalléen fra Mørkvedveien slik at trygg ferdsel til bl.a. Mørkvedgården ivaretas. Alternativ tilkomst for besøkende som kjøres til universitetet er fra Kudalsveien ved kantinen – det anbefales inntil videre å benytte denne siden av hovedbygget frem til annen tilfartsvei åpnes. 

Rømningsveier og utrykningskjøretøy
Det skal til enhver tid være frie rømningsveier ut fra hovedbygget som skal kunne benyttes i en nødsituasjon. Om det oppdages at det er blokkerte rømningsveier ut fra hovedbygget bes det sendes e-post til Prosjektleder Vebjørn Hunstad. 

Det har vært dialog med nødetatene som er informert om situasjonen ved campus Bodø under brønnboringsprosjektet, og tilkomst for utrykningskjøretøy ivaretas i høyeste grad.

Dokumenter

Litteratur

​Kilde: www.ngu.no (Norges Geologiske Undersøkelse)​

O​m du har gode faglige kunnskaper innenfor emnet så oppfordres du å ta kontakt med prosjektleder for en prat. Vi er alltid ute etter å utvikle vår kompetanse og er åpne for en god diskusjon.​​
Fakta: Brønnboring i Bodø


  • ​​Det skal bores ca. 65 brønner som hver har en omtrentlig dybde på 300 meter.
  • Total kostnad på rundt 70 MNOK.
  • Energien fra berget vil gi en reduksjon på ca. 3 millioner kilowattimer og en antatt kostnadsbesparelse på mellom 3-5 MNOK pr. år.
  • Det er antatt en nedbetalingstid mellom 15-20 år for hele prosjektet. Nedbetalingstiden vil variere alt etter strømprisene. Høyere strømpris betyr kortere nedbetalingstid.


​​