Fakultet for biovitenskap og akvakultur

alt=""
Fakultet for biovitenskap og akvakultur utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 25 land. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap. Fakultet for biovitenskap og akvakultur har over 1000 studenter og 150 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk og Husdyr, produksjon og velferd.

Våre studier

BACHELORSTUDIER

FBA bachelorstudier
Vi har en rekke ulike bachelorstudier som gjør deg kvalifisert for spennende stillinger i arbeidslivet eller for videre studier.

​Animal Science​​​ ​​​​(første del av veterinærstudiet) 
(Bodø + Kosice)

Biologi (Bodø)
Dyrepleie (Bodø) 
Havbruksdrift og ledelse​ (Bodø)
Husdyrfag - velferd og produksjon (Steinkjer)
Inte​rnasjonal Markedsføring​ (Bodø)
Naturforvaltning​ (Steinkjer)

MASTERSTUDIET

FBA Masterstudier
Vårt masterstudium gir muligheten til å spesialisere deg innen akvakultur, marin økologi, genomikk eller terrestrisk økologi & naturforvaltning i et internasjonalt forskningsmiljø. 

Master i biovitenskap​​ (Bodø)

PH.D.-STUDIET

FBA Ph.d. studiet
Ph.d. programmet i akvatisk biovitenskap  er et tverrfaglig forskningsprogram, med hovedvekt på på akvakultur, marin genomikk og marin økologi. 


Ph.d. i akvatisk biovitenskap​​​​
 (Bodø)


​​ÅRSSTUDI​ER

FBA årsstudier

Husdyrvelferd (Steinkjer)
Natur- og kulturminneoppsyn (Steinkjer)
Naturforvaltning (Steinkjer)ETTER- OG V​IDEREUTDANNING

FBA etter og videreutdanning
Senter for etter​​​​​- og videreutdanning i havbruk tilbyr skreddersydde kurs tilpasset sjømatnæringens behov

Senter for etter​​​​​- og videreutdanning i havbruk

ALLE VÅRE STUDIER

FBA alle våre studier
Se alle studier ved Fakultet for biovitenskap og ak​vakultur​


               

Vår forskning

FORSKNING VED FAKULTET FOR BIOVITENSKAP OG AKVAKULTUR

Gjennom kombinasjon av biovitenskap og bioteknologi utvikles ny grunnleggende kunnskap på forskningsfelter som spenner fra organ til økosystem: Kunnskap som skal danne grunnlaget for en bærekraftig havbruks- og landbruksnæring og bedre forvaltning av det marine miljøet. 

Denne forskningen danner grunnlaget for forskningsbasert undervisning ved fakultetet, som kombineres med relevante, praktiske problemstillinger. 

En målrettet, internasjonal rekruttering av nye medarbeidere har gitt fakultetet høyt kvalifiserte og internasjonalt anerkjente vitenskapelige ansatte.​ 

FAGGRUPPER
Fakultetets fagmiljø er fra 1.1.2017 organisert i fire faggrupper​, som er delt inn i flere forskningsenheter.                         

Faggruppene er på ulike måter knyttet til eksterne samarbeidsrelasjoner av regional, nasjonal og internasjonal karakter.​​

Fakultetet har arbeidet aktivt med å legge til rette for at det skapes forpliktende former for samarbeid med anerkjente næringsaktører, så vel som nasjonale og internasjonale forskningsmiljø.

Faggruppelederne er medlemmer i fakultetets forskningsutvalg, som ledes av dekanen ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Forskningsutvalget koordinerer fakultetets forskningsinnsats og sikrer faglig kommunikasjon og samarbeid mellom faggruppene.

 ​

MØRKVEDBUKTA FORSKNINGSSTASJON
Fakultet for biovitenskap og akvakultur har sin egen forskningsstasjon i Mørkvedbukta (Bodø). Forskningsstasjonen opprettholder et aktivt forsknings- og kompetansemiljø, der våre oppdragsgivere (både interne og eksterne) får utført sine prosjekter og forsøk etter høy standard. Miljøet er dynamisk og internasjonalt, noe som gir grunnlag for utveksling og utvikling av kunnskap innen mange fagfelt.​​​

PH.D. I AKVATISK BIOVITENSKAP
Fakultetet tilbyr ph.d. i akvatisk biovitenskap. 
Programmet er et tverrfaglig forskningsprogram, med hovedvekt på akvakultur, marin genomikk og marin økologi. ​​

laboratorie arbeid

Om fakultetet

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) er ett av fem fakultet ved Nord universitet, og er representert ved studiestedene Bodø og Steinkjer. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling.  

Fakultetet tilbyr studier på bachelor- og master-nivå innen havbruksdrift og ledelse, biologi, internasjonal markedsføring, veterinærfag, dyrepleie, husdyrfag og utmarksforvaltning, samt etter- og videreutdanningskurs for sjømatnæringen. Videre tilbys ph.d. i akvatisk biovitenskap. 

FBA har de siste årene hatt en sterk utvikling av fagstab og infrastruktur. Blant annet inngår prosjekt finansiert gjennom FRIPRO (Norges Forskningsråd) og ERC Consolidator Grants (Europeisk forskningsråd) i porteføljen.


VÅR VISJON

Å bidra til utviklingen av en bærekraftig bioøkonomi

VÅRT
 OPPDRAG
Å være en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling innen akvakultur og økologi  i nordområdene, gjennom en unik genomikkplattform og sterk samhandling mellom disiplinene.  ​ 
 


NOEN FAKTA​
   • Over 1000 studenter fordelt på studiested Bodø og Steinkjer
   • ca 150 ansatte, fordelt på akademiske, tekniske og administrative stillinger

   • Etablert i 1971
   • Internasjonalt miljø: Ansatte og studenter fra over 25 forskjellige land, 12 % internasjonale studenter

   •  Ca 40 ph.d-studenter

   • Moderne forskningsfasiliteter på campus og på vår forskningsstasjon i Mørkvedbukta

   • Ca 33% eksternfinansiering gjennom Norges forskningsråd, Nordland fylkeskommune, EU og næringsliv. 

         
                    

    Senter for etter- og videreutdanning i havbruk

    Senter for etter- og videreutdanning i havbruk (SEVH) tilbyr skreddersydde etter- og videreutdanningskurs, ut fra kompetansebehovet til sjømatnæringen. 

    Senteret ble etablert med støtte fra NCE Aquaculture i 2009. Gjennom sin satsing på etter- og videreutdanning har Fakultet for biovitenskap og akvakultur bidratt til at personer over hele landet har hevet sin formelle kompetanse.

    Tilsammen er over 10 000 studiepoeng tildelt deltakerne, som har oppnådd formalkompetanse på lik linje med øvrige kurs ved Nord universitet.

    FOR MER INFORMASJON

    Kontakt rådgiver Viktor Solbakken: 
    Tlf 755 17361 / 95 74 84 35, 
    E-post viktor.a.solbakken@nord.no

    VI TILBYR DELTIDSSTUDIER INNEN

    • Havbruksdrift (30 studiepoeng)
    • Kystsoneforvaltning (10 studiepoeng)​​

    Har du spørsmål om våre studier

    Kontakt oss

    Kontakt oss
    HVORDAN FINNE OSS

    Bodø: Administrasjon og faglige ansatte finner du i 2. etasje i hovedbygget, opp trappa ved hovedinngangen​ 
    Steinkjer: 
    Kongens gate 42
     
    POSTADRESSE

    Fakultet for biovitenskap og akvakultur
    Nord universitet
    Postboks 1490
    8049 Bodø

    TELEFON & E-POST

    Tlf: 755 17350​
    Faks: 755 17349
    E-post (sentral): postmottak@nord.no​​

     

     

    PhD ser verden - internasjonalt samarbeid i Singapore Fremragende forskning og internasjonalt samarbeid: Purushothaman Katiresan er ph.d.-student i akvatisk biovitenskap ved FBA. Han gjennomfører for tiden et 4 måneders langt forskningsopphold ved det anerkjente National University of Singapore. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-biovitenskap-og-akvakultur/artikler/Sider/PhD-ser-verden.aspxPhD ser verden - internasjonalt samarbeid i Singapore
    Vil avsløre havsvalens trekkruterHvor trekker havsvalene som hekker ved norskekysten? For første gang skal havsvaler utstyres med dataloggere.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Vil-avslore-havsvalens-trekkruter.aspxVil avsløre havsvalens trekkruter
    Anti-plast-bedrift vant pris i USAStudentbedriften Seacirc skal gi oss råd om alternativer til plast.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Anti-plast-start-up-vant-pris-i-USA.aspxAnti-plast-bedrift vant pris i USA
    EU-penger til topp forskning Fisk, alger og arktisk beredskap setter universitetet på forskningskartet.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Nord-universitet-konkurrerer-om-EU-penger.aspxEU-penger til topp forskning
    Nord universitet får 18 millioner i SAKS-midler- Vi har høye ambisjoner for Nord universitet, sier Iselin Nybø (V), forsknings- og høyere utdanningsminister. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Nord-universitet-far-18-millioner-i-SAKS-midler.aspxNord universitet får 18 millioner i SAKS-midler
    Fra Colorado og tilbake til NordPetter Inge Andersen valgte å ta et studieopphold i Colorado. Han er nå tilbake for å skrive baceloroppgaven i biologi ved Nord universitet. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Fra-Colorado-og-tilbake-til-Nord.aspxFra Colorado og tilbake til Nord