#GoPlasticFree med Stina og Marilena

Biologistudentene Marilena Frye og Stina Skånhoff er rådgivere i plastfrihet.

Stine og Marilena er bachelorstudenter på biologi. De to Nord-studentene kombinerer innovasjon og entreprenørskap med blå og grønn vekst, og har sammen bedriften Seacirc med slagordet #GoPlasticFree. 


– Verden oversvømmes av plast som ikke kan brytes ned i naturen. Plasten tas opp i ulike organismer, spesielt i havet. Det er, som vi alle vet, et voksende problem, og nettopp dette plast-problemet engasjerer oss. 

Vil gi miljøvennlige anbefalinger 

Seacirc vil gi andre bedrifter verktøyene og kunnskapen de trenger for å bli plastfrie, blant annet gjennom å gi anbefalinger til miljøvennlige alternativer til plast. 

– Vi håper virkelig at vi kan gjøre dette til vår fremtidige jobb, og vi vil fortsette studiene med et masterprogram for å spesialisere oss i fagområdet, sier Stina og Marilena. 

Stina og Marilena planlegger å fullføre biologistudiene i 2020.  

Får støtte ved Nord 

– Er det mulig å kombinere start-up bedrifter med studier? 

– Nei, det er ikke mulig, isolert sett, å kombinere Seacirc-prosjektet vårt med studier. Men, erfaringen vår er at studietiden er den beste tiden for å starte en bedrift. Nord universitet har et utmerket støttesystem for studenter som vil skape en virksomhet underveis. Og det er svært nyttig. 

Marilena Frye og Stina Skånhoff på Nord universitet tar nå de neste stegene for bedriften sin. Hensikten er å etablere Seacirc på det europeiske markedet. 

– Vi bygger forretningsplanen vår rundt forelesningene og studieansvaret vårt. I eksamensperioder er dette utfordrende, siden vi da må bruke mer tid på eksamensfagene enn på å utvikle Seacirc. Men dette gjør vi opp for i feriene.

Om biologi 


Biologi er læren om alle levende organismer, fra de enkleste molekyl som utgjør cellenes byggesteiner, til de store økosystemene som driver samspillet i naturen. Vår framtid og livskvalitet avhenger av biologisk kunnskap for at vi skal klare å forvalte naturen og naturressursene på en bærekraftig måte. 

Ved Nord universitet kan du studere biologi og en rekke andre blå-grønne fag

Bachelor i biologi


Studiepoeng: 180
Studiested: Bodø
Organisering: Heltid
Opptakskrav: 
Realfagskompetanse (REALFA), dvs. generell studiekompetanse med Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2 og i tillegg ett av følgende fag:

- Matematikk (R1 og R2)
- Fysikk (1 og 2)
- Kjemi (1 og 2)
- Biologi (1 og 2)
- Informasjonsteknologi (1 og 2)
- Geofag (1 og 2)
- Teknologi og forskningslære (1 og 2)

> Les mer om bachelor i biologi