Nord-studenter om havbruk – i teori og praksis

Sara, Gabriel, Elise og Markus har valgt å studere havbruksdrift og ledelse ved Nord universitet. – Vi er veldig fornøyde med studiet, sier de.


Med hjerte for havbruksdrift: Fra venstre Markus Antonsen, Gabriel Mjelle, Sara Schjem Sørgård og Elise Olafsen. Foto: Per Jarl Elle.
De fire studentene er halvveis i bachelorstudiet ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Våren 2020, og etter tre semester med teoretiske fag og laboratorieøvelser, er Nord-studentene inne i praksisperioden med jobber i havbruksnæringen.  

Praksisperioden er femten uker, og de fire studentene har høye forventninger. 

Markus (21) – praksis i New Zealand

Markus Antonsen (21) er fra Sandnes i Rogaland. Han skal til oppdrettsbedriften Mt. Cook Alpine Salmon på Sørøya i New Zealand. 

– Jeg skal til en fjellandsby i New Zealand som heter Twizel. Mt. Cook Alpine Salmon driver oppdrett av chinook-laks i kultiverte elver. Jeg tror det kan bli en unik mulighet for meg som jeg kan dra nytte av, sier Markus.

– Havbruksstudentene ved Nord universitet får kunnskap om ti forskjellige fiskearter det går an å drive oppdrett på. Har du en «favoritt-oppdrettsfisk»?

– Nei, men den arten jeg er mest spent på å jobbe med er atlantisk laks, som er den arten det blir fokusert mest på ved studiet. Vår studiegruppe har arbeidet med stør, som er en spesiell og kul fisk. Størfiskens rogn er sterkt utrydningstruet på grunn av rogna som brukes i den populære Beluga-kaviaren, og oppdrett av stør drives av Polarfisk i Salten. Jeg har også jobbet en sommer som driftstekniker på vekst-avdelingen til kveite hos Sterling White Halibut i Sogn.

– Hva liker du best ved studiet du har valgt?

– Det er helt klart klassemiljøet vi har fått. Her er det bra samhold og en god blanding av kunnskapsrike personer fra hele landet som alle er motiverte for studiene og for å gjøre det beste ut av alt!

Artikkelen fortsetter under faktaboksen:

Visste du at

Norge er fremst i verden på forvaltning av havressurser? Samtidig er behovet for ny kunnskap raskt voksende. 

Nord universitet, Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) har mange sterke fagmiljøer som holder høyeste internasjonale standard innenfor blant annet forskning på mikroalger. Mikroalger er blant naturens viktigste ressurser og blir brukt til å dyrke fram foringredienser, kosttilskudd og næringsstoffer m.m.

Nord universitet jobber nå for å få realisert et nytt universitetsbygg på 8000 m2 i Bodø, kalt Blått bygg. Bygget skal legge til rette for moderne laboratorier og forelesningssaler for FBA, slik at universitetet skal kunne drive forskning og utdanning av enda høyere kvalitet. Blått bygg er planlagt å stå ferdig i 2023.

Elise (20) – praksis med kveite og sjøkreps

Elise Olafsen (20) er fra Askøy ved Bergen. Hun har fått praksisplass hos N​ordic Halibut​ på Askøy. 

– Oppdrettsselskapet driver med kveiteyngel og sjøkreps som mat for yngelen. Jeg ønsker å prøve ut en ny oppdrettsart enn laks. Jeg har tidligere hatt sommerjobb i MOWI i Bergen, og jeg ønsker å vite mer om andre oppdrettsarter før jeg tar et endelig valg etter studiet, sier Elise.

– Hva synes du om å være havbruksstudent ved Nord universitet?

– Jeg liker meg veldig godt, og som engasjert student i studentforeningen NUGLA, blir jeg også kjent med studenter fra de andre faklutetene. Det jeg liker best ved havbruksdrift og ledelse er vekslingen mellom biologiske og økonomiske fag. 

– Jeg er også veldig fornøyd med at vi har praktiske fag som laboratoriearbeid, og at vi får delta på ekskursjoner til bedrifter hvor vi kan relatere praksis til det vi lærer om i forelesningene. 

– Ser du frem til praksisukene?

– Ja, jeg håper å lære mye nytt og ta i bruk den kunnskapen vi har fått gjennom studiet. 

Gabriel (20) – praksis på Helgelandskysten

Klikk her for å endre bildet
Klar for 15 uker med praksis. Elise Olafsen (til venstre), Markus Antonsen, Gabriel Mjelle og Sara Schjem Sørgård har høye forventninger før den lange praksisperioden. Foto: Per Jarl Elle.
Gabriel Mjelle (20) er fra Mo i Rana og skal ha sin praksis hos Kvarøy Fiskeoppdrett på Helgelandskysten. 

– Jeg har jobbet hos Kvarøy før, og jeg ser frem til å lære så mye som mulig om hvordan matfiskproduksjon gjennomføres i praksis. Jeg har stor interesse for biologiske fag, men liker å jobbe med den praktiske og anvendelige delen av havbruket, sier han.

– Hva vil du jobbe med når du om knappe halvannet år blir kandidat i havbruksdrift- og ledelse ved Nord universitet?

– Jeg kunne tenke meg en aktiv jobb ute i produksjonen, som for eksempel lokalitetsleder, assisterende driftsleder eller lignende. Jeg blir fort rastløs om jeg blir sittende for mye bak en dataskjerm, sier han.

– Trives du som student?

– Ja, det er et veldig lærerikt og godt sosialt miljø. 

Sara (21) – praksis med atlantisk laks

Sara Schjem Sørgård (21) er fra Narvik. Allerede mens hun gikk på videregående gikk hun med et ønske om å studere ved Nord universitet i Bodø.  

– Jeg har alltid vært veldig glad i biologi og hatt interesse for livet i havet. Interessen min for akvakultur og havbruksdrift har bare økt de siste tre årene. Jeg liker å fiske og drive med snorkling. Så studiet havbruksdrift og ledelse har passet meg perfekt.  

– Kan du si litt mer om det?

– Jo, studiet er faglig variert og har god balanse mellom teori og praksis. Vi er heller ikke så store klasser, noe som gjør at du blir godt kjent med de fleste. Jeg opplever at vi har et godt klassemiljø, og jeg trives veldig. Selv fikk jeg muligheten til å være leder for Havets Døgn i 2019, som er fakultetets årlige fest- og fagdag, arrangert av havbruksstudentene.

Sara skal i praksis i Salten Aqua som har hovedkontor i Bodø.

– Jeg gleder meg veldig til å sette teorien ut i praksis, og jeg forventer å få et godt innblikk i hvordan bransjen fungerer, særlig når det gjelder verdikjeden for atlantisk laks, sier Sara Schjem Sørgård.
Bachelor i havbruksdrift og ledelse

​Studiepoeng:
​180
​Studiested:
​Bodø
​Organisering:
​Heltid
​Opptakskrav:
Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Vil du og jobbe innenfor den internasjonale og spennende sjømatnæringen og bidra til bærekraftig produksjon av sjømat? Bachelor i havbruksdrift og ledelse gir deg kompetansen du trenger for å ta steget inn i denne næringen som er i rask utvikling. En kombinasjon av biologiske og økonomiske havbruksfag samt praksis, gir deg en solid kunnskapsbase for en karriere innenfor sjømatsektoren.

>> Les mer om utdanningen her.