Ph.d. ser verden - internasjonalt samarbeid i Singapore

sebrafisk
Fremragende forskning og internasjonalt samarbeid: Purushothaman Kathiresan er ph.d.-student i akvatisk biovitenskap ved FBA. Han gjennomfører for tiden et fire måneders langt forskningsopphold ved det anerkjente National University of Singapore. 

Kristine Vevik

Purushothamans arbeid med doktorgraden har som hensikt å undersøke og belyse mekanismene for medfødt kontroll av de første stadiene i utviklingen av virveldyr.

Purushothaman jobber med modellarten sebrafisk, og han forsøker gjennom forskningen sin å kartlegge proteinenes interaksjon i det første stadiet av embryoutviklingen. 

Tilgang til internasjonalt ledende ekspertise 

Innenfor fagfeltet proteomikk benyttes avanserte analyseteknikker og metoder. For gjennomføring av prosjektet har det derfor vært nødvendig for Purushothaman å inkludere internasjonale samarbeidspartnere som er i besittelse av nødvendige instrumenter og fasiliteter. 

Han har siden januar 2019 vært besøkende student ved Singapore National University, hvor han har mulighet til å dra nytte av topp moderne fasiliteter og ledende ekspertise innenfor kvantitativ proteomikk. 

Klikk her for å endre bildet
Samarbeid i Singapore: Fra venstre senioringeniør Lim Teck Kwang, Dr. Lin Qingsong og ph.d.-kandidat Purushothaman Kathiresan (foto: privat).


Purushothaman samarbeider med Dr. Lin Qingsong, som er en av lederne ved Senter for protein og proteomikk ved institutt for biovitenskap ved National University of Singapore.

Mobilitetsstipend

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) tilbyr sine ph.d-studenter å søke om mobilitetsstipend for gjennomføring av forskningsopphold i utlandet. Purushothaman sikret seg et slikt stipend for å dekke deler av oppholdet i Singapore. 

Han får støtte fra sin veileder, professor Igor Babiak, som beskriver oppholdet som viktig for å styrke utdanningstilbudet på det høyeste nivået som tilbys ved Nord universitet. 

Babiak påpeker at i tillegg til fordeler som selvutvikling og økt kvalitet på arbeidet, så vil studenten være i posisjon til å ta med seg uvurderlig kunnskap om avanserte metoder tilbake til Nord universitet. 

Pris for beste studentpresentasjon

Gjennom sitt opphold i Singapore har Purushothaman også utnyttet den noe kortere reiseveien til Australia. 

I februar deltok han på "The 24th Annual Lorne Proteomics Symposium in Australia", hvor han mottok prisen for beste studentpresentasjon med tittelen "A new procedure of deyolking improves the proteome analysis in zebrafish early embryos". 

Klikk her for å endre bildet
Anerkjennelse i Australia: Ph.d.-kandidat ved FBA, Purushothaman Kathiresan (til venstre) deltok i februar på konferansen "The24th Annual Lorne Proteomics Symposium in Australia", hvor han mottok pris for beste studentpresentasjon. Foto: privat.Kristine Vevik
Proteomikk er studiet av alle proteiner i en celle, et vev eller en organisme. I proteomikken forsøker man å oppnå en fullstendig oversikt over alle proteiner en organisme kan produsere, proteinenes struktur og funksjon, og proteinenes interaksjoner med hverandre og andre molekyler i cellen. Den totale mengden proteiner i en celle, vev eller organisme kalles et proteom. 

Kilde: snl.no

>>Les mer om PhD i akvatisk biovitenskap