– Praksis gir verdifull erfaring og nettverk

Benedikte Hokland Ottestad har studert bachelor i havbruksdrift og ledelse. Etter å ha vært 15 uker i praksis har hun fått god forståelse for næringen, samt et bredt nettverk og en relevant deltidsjobb ved siden av masterstudiet.


Benedikte Hokland Ottestad har studert bachelor i havbruksdrift og ledelse ved Nord universitet, og er nå i gang med en master i biovitenskap med fordypning i akvakultur.

Det var ikke noen selvfølge at studenten fra Kvæfjord skulle ta en utdannelse innen havbruk. Hun flyttet opprinnelig til Bodø for å studere animal science på Nord universitet, men fikk etter hvert øynene opp for havbruksdrift og ledelse. Valget falt på denne utdanningen på grunn av variasjonen og mulighetene med studiet.

– Havbruksdrift og ledelse er en veldig bred bachelor, og du vil alltid finne noe som passer deg.  

Studiet består både av emner som omhandler biologifag, teknologi og fisk, i tillegg til emner som økonomi, finansregnskap og ledelse.

– Det beste med utdanningen er at den er så variert og interessant. Studiet er veldig aktuelt nå for tiden, og veldig relevant med tanke på fremtiden. Det gjør det utrolig spennende. 

Klikk her for å endre bildet
En fremtidsrettet utdanning. Benedikte har valgt å studere havbruksdrift og ledelse fordi det er en aktuell og relevant utdanning for fremtiden. Foto: Svein-Arnt Eriksen

15 uker praksis

Havbruksdrift og ledelse har 15 uker praksis som en del av bachelorutdanningen. Ettersom Benedikte spiller håndball aktivt ved siden av studiet var det viktig for henne å få praksisplass i Bodø. Hun søkte derfor om å være i praksis i Salten Aqua.

– Det fine med å komme til Salten Aqua er at de har mange datterselskap, og de har hele produksjonen av laks fra rogn til salg. På den måten fikk jeg et stort bilde av hele produksjonen. Jeg var ikke bare én plass hele tiden, og jeg fikk en veldig fin forståelse for flere ledd i verdikjeden.

Hun presiserer også at praksisen gir studentene et bedre innblikk i hvordan næringen fungerer, og at man som praksisstudent har en bratt læringskurve.

– Jeg hadde ikke noe utgangspunkt innenfor havbruk, så alt var veldig nytt for meg. Da var det veldig fint å komme i praksis og få oppleve flere deler av næringen.

Verdifullt nettverk

Å være så lenge ute i praksis gir rom for å bygge nettverk. I løpet av praksisperioden var Benedikte blant annet innom Salmon Center i Bodø, og har i ettertid fått deltidsjobb der.

– Salmon Center Bodø er et visningssenter som driver med omdømmebygging, og lærer blant annet skoleklasser og turister hvordan vi produserer laks i Norge. Det passer veldig fint til utdanningen min, og jeg kan dele det jeg lærer på universitetet med vanlige folk.

Hun anbefaler nye studenter å utnytte praksisperioden og studietiden godt:

– Stå på og bruk praksisperioden til å bli kjent med folk. Det er veldig mange flinke folk i arbeidslivet og jeg tror det er viktig å få et godt nettverk.

Student

Navn: Benedikte Hokland Ottestad
Alder: 26 år
Utdanning: Bachelor i havbruksdrift og ledelse. Studerer nå master i biovitenskap med fordypning i akvakultur.
Studiested: Bodø
Bachelor i havbruksdrift og ledelse

Studiepoeng: 180
Studiested: Bodø 
Organisering: Heltid
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

Vil du og jobbe innenfor den internasjonale og spennende sjømatnæringen og bidra til bærekraftig produksjon av sjømat? Bachelor i havbruksdrift og ledelse gir deg kompetansen du trenger for å ta steget inn i denne næringen som er i rask utvikling. En kombinasjon av biologiske og økonomiske havbruksfag samt praksis, gir deg en solid kunnskapsbase for en karriere innenfor sjømatsektoren.

>> Les mer om utdanningen her.
Master i biovitenskap

Studiepoeng: 120
Studiested: Bodø eller Steinkjer
Organisering: Heltid
Opptakskrav: Bachelor innenfor et biologisk fagområde, med gjennomsnittskarakteren C eller bedre.

Du må ha: 

  • grunnleggende kunnskaper i matematikk, statistikk og kjemi på universitetsnivå 
  • minst 60 studiepoeng innen biovitenskap

Naturressurser er viktig for menneskeheten, og de må tas vare på for kommende generasjoner. Masterstudenter i biovitenskap vil tilegne seg kunnskap om levende organismer i marine og terrestriske miljø. Studiet har som mål å gi studentene avansert kunnskap i biovitenskap med spesialiseringer fra en av følgende områder: akvakultur, genomikk, marin økologi eller terrestrisk økologi og naturforvaltning. En vitenskapelig master i biovitenskap gir deg en konkurransefordel i jobbmarkedet, og fleksibilitet til å gå ulike veier.

>> Les mer om utdanningen her.
Les også: 

> Havbruk - et fagområde med enorme muligheter

> – Næringen trenger oss