Hverdagen som stipendiat ved FBA

Som stipendiat ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur følger du et løp der du styrer og utvikler ditt eget forskningsprosjekt med spesialisering innenfor akvakultur, marin økologi eller marin genomikk, som leder frem mot en doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.

Navn:
 Helene Rønquist Knutsen
Alder: 25 ​

Fagområde:​​ Akvakultur (fisk kvalitet)

Bakgrunn: MSc in Marine Biology and Aquaculture, Marine Coastal Development, NTNU, og BSc in Biology, NTNU, spesialisering i marin biologi og akvakultur

Forskningsprosjekt: ​Feed and nutrition for spotted wolffish (Anarhichas minor) in aquaculture​​. ​Samarbeid med Aminor og Innovasjon Nordland.​​​

Flekksteinbit er en høyst aktuell fisk for produksjon i oppdrett i Norge, men det er fremdeles nødvendig med mer kunnskap om artens biologi for å sikre høy produksjon og et sluttprodukt av god kvalitet. Målet med mitt doktorgradsprosjekt er å bidra til å etablere en kunnskapsplattform for produksjon av en robust steinbityngel med høy vekst, overlevelse og normal utvikling, gjennom økt forståelse for fiskens næringskrav, ulike typer fôr og fôringsregimer. ​

Hverdagen som stipendiat: ​
Hverdagen min som stipendiat på Nord Universitet er veldig variert. Noen dager sitter jeg på kontoret med kaffekoppen og leser, skriver og analyserer data, andre dager er det fullt opp med lab og forsøk. ​

Holder på med forskningsarbeidet (sampling, labarbeid, dataanalyse): Akkurat nå holder vi på med det første forsøket til doktorgraden min, så det er veldig mye som skjer. Noen dager står jeg nede på forskningsstasjonen og tar prøver, heldigvis med god hjelp både fra veileder, andre stipendiater og teknikere. Å jobbe med steinbit er ekstra moro, siden det ikke er så mange andre som holder på med det samme, og de også er fryktelig søte når de er små. Så må selvsagt prøvene analyseres, og da blir det labarbeid. Jeg er heldig og får gjøre veldig mye forskjellig i prosjektet mitt, med både biokjemi, histologi, enzymanalyse og genetiske analyser. 

Deltagelse og bidrag på konferanser: I september reiser jeg til Skottland for å presentere resultatene fra det første forsøket på en internasjonal konferanse.

Om deltagelse på ph.d.-kurs: Så er det selvsagt også kurs og studieopphold, både i Bodø, i andre deler av Norge og i utlandet. 

Personlig opplevelse som stipendiat:​ 

Det jeg liker best med å være stipendiat er at ingen dag er helt lik, og hver eneste dag lærer man noe nytt og utvikler seg sakte men sikkert mot å bli forsker. Det som kanskje både er det skumleste og det mest spennende med å være stipendiat, er at man er mye mer involvert i alle deler av prosjektet enn man var på bacheloren og masteren. Man har mer ansvar, men også mer påvirkningskraft og mulighet til å påvirke ulike aspekter av prosjektet. Heldigvis har man også et veldig dyktig team rundt seg med veiledere og teknikere, så man står absolutt ikke alene, men får god hjelp på veien. ​​​​

Navn: Torvald Blikra Egeland
Alder: 33 ​
​​
Fagområde:​​ Marin genomikk
​(Evolusjonsbiologi​)


Bakgrunn: 
MSc i Biologi, Universitetet i Tromsø, spesialisering i evolusjon og adferd, og BSc i Naturforvaltning, Høgskolen i Telemark ​

Forskningsprosjekt: ​
Mating choice, sperm competition and investment in egg quality in fishes.

Seksuell seleksjon er seleksjon av trekk som har betydning for reproduksjonssuksess og partnervalg. I mitt doktorgradsprosjekt bruker jeg røye, ørret og stingsild som eksempelarter for å se nærmere på slike trekk og hvilken betydning de har for partnervalg og reproduksjonssuksessen til individene. I mitt doktorgradsprosjekt ser jeg nærmere på hvordan hoa hos røye allokerer karotenoider. Karotenoider er mangelvare i naturen, de er viktige for immunforsvaret, både i kjøttet til fisken og befruktede egg, og for vekst og overlevelse til fiskelarvene. I tillegg brukes karotenoidene som ornament for å tiltrekke seg partnere. Jeg ser på hvordan mengden karotenoider hoa allokerer til eggene påvirker eggkvaliteten og hvordan dette går utover ornamentene til hoa.

Spermkonkurranse oppstår når sperm fra flere hanner konkurrerer om å befrukte egg fra samme hunn. I spermkonkurranse er andel aktive spermceller og svømmehastighet viktige prediktorer for utfallet av konkurransen. I mitt doktorgradsprosjekt ser jeg på hvordan ulike konsentrasjoner av vann, egen og fremmed seminalvæske og ovarievæske påvirker svømmehastighet og andel aktive spermceller. 

Holder på med forskningsarbeidet (sampling, labarbeid, dataanalyse): 
I løpet av dette året har jeg tilbrakt flere uker på å fange stingsild, røye og ørret i vassdrag rundt Bodø. Jeg har også vært tre uker på feltarbeid i indre Troms, der jeg har analysert sperm fra røye. Jeg har drevet eget klekkeri i Mørkvedbukta og jeg har tilbrakt flere måneder på HPLC-analyser i laboratoriet. Innimellom alt dette har jeg også hatt kontortid hvor jeg har jobbet med statistikk og skrevet på manuskript. 

Deltagelse og bidrag på konferanser: 
Sommeren 2016 skal jeg på «16th congress of the International Society of Behavioral Ecology» i Exeter England. Der skal jeg presentere mine forskningsresultater, samtidig kommer jeg til å benytte muligheten til å komme i kontakt med andre forskere fra hele verden. 
Sommer 2017 skal jeg delta på «the 2017 Congress of the European Society for Evolutionary Biology» i Groningen, Nederland.

Personlig opplevelse som stipendiat:​ 

Jeg trives veldig godt som stipendiat på Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord Universitet. Miljøet på fakultet er veldig bra og det legges til rette for at du skal trives i hverdagen. En av de store fordelene med å jobbe på et lite fakultet er at det er lett å komme i kontakt med andre ansatte og alle er veldig imøtekommende. 

Det er ingen tvil om arbeidsmengden i en doktorgrad er stor og for å komme i mål er en avhengig av å ha motivasjon, en må virkelig brenne for arbeidet. Det blir nesten som en livsstil. Jeg trives veldig bra i miljøet på fakultetet . Som friluftslivsmenneske har jeg blitt veldig glad i den fantastiske naturen som er her i Bodø.

Jeg vil på det sterkeste anbefale andre til å vurdere en doktorgrad ved fakultet​.​

 

Navn: Marvin Choquet
Alder: ​25​

Fagområde:​​ ​Marin molekylær økologi​​​​

Bakgrunn: MSc in Marine Biology fra European University Institute for the Sea, Frankrike, og B​Sc in Organisms Biology and Populations fra Western Britanny University, Frankrike

Forskningsprosjekt: ​Calanus population genomics across the North Atlantic and the Arctic Oceans

Calanus finmarchicus og Calanus glacialis er nøkkelarter i nord-Atlanterens og de arktiske havs respektive næringskjeder. Disse planktiske hoppekrepsene er sterkt påvirket av global oppvarming, som resulterer i demografisk diminusjon og storskala bestand skifter. I min doktorgrad undersøker jeg bestandens genetiske struktur gjennom neste generasjons sekvensering. Slik kunnskap er kritisk for å forstå dynamikken i Calanus spp. bestanden og deres evne til å takle endringer i miljøet.

Hverdagen som stipendiat: ​
​Som doktorgradsstudent er det ingen daglig rutine, hver dag er annerledes og det er noe jeg setter pris på. Noen ganger jobber jeg i laben, med å trekke ut DNA eller forberedelse til sekvensering. Eller jeg kan dra til forskningsstasjonen, som er i gangavstand fra campus, for å hente prøver for å eksaminere dem under et mikroskop. Andre ganger er jeg på kontoret for å analysere data med kraftige datamaskiner eller jeg forbereder publikasjoner. Som doktorgradsstudent styrer du din egen tid. Arbeidsmiljøet ved fakultetet er avslappet og det gjør det enkelt å fokusere på arbeidet.​

Deltagelse og bidrag på konferanser: Jeg dro til Bergen for å presentere mine resultater i det 6. Zooplankton Symposiumet i mai 2016. Det var min første internasjonale konferanse og det var både spennende og imponerende og møte kjente forskere fra mitt felt. Jeg skapte også kontakter som jeg kan dra nytte av i min karriere.

Om deltagelse på ph.d.-kurs: Jeg hadde muligheten til å delta på doktorgradskurs i forskjellig land hvor jeg fikk utvikle kunnskap og ferdigheter. Jeg var en måned i Russland for å studere mangfoldet i invertebrater, jeg dro på Polar Night Cruise rundt Svalbard og jeg reiste til Paris og Sverige for å utvide min kompetanse.

Holder på med​ forskningsarbeidet (sampling, labarbeid, dataanalyse): Prosjektet mitt krever at jeg samler planktonprøver.  Fakultet har sin egen båt for slike formål. Tilbake i de marine molekylær økologi-labene ekstraherer jeg DNA, amplifiserer og sekvenserer det med Illumina teknologier.

Personlig opplevelse som stipendiat:​ 
Når jeg først ankom var jeg imponert over fasilitetene til fakultetet. Laboratoriene er utstyrt med det siste innen teknologi og alle maskinene jeg trenger er tilgjengelig. Dette er unikt. Her har jeg muligheten til å utføre min forskning med spydspissteknologi.

Atmosfæren ved fakultetet er veldig bra. Jeg kan ta kontakt med veilederen min når jeg trenger det. Jevnlige labmøter hjelper oss å dele idéer og bekymringer og dra nytte av ekspertisen til kollegaer.

Å studere for en doktorgrad ved dette fakultet er det beste som har hendt meg.

Bodø er en unik plass med sin frie natur og spektakulere fjell og fjorder rundt hele byen. Når jeg trenger en pause fra arbeidet om vinteren går jeg ski i de kilometerlange løypene som går rundt universitetet, det er en veldig fin måte å ta en pause på.​


OVERSIKT OVER STIPENDIATER TILKNYTTET FORSKNINGSGRUPPER


Strategisk forskningsgruppe - Akvakultur


​​StipendiatNasjonalitet​Arbeidstittel
Lokesh Jeppina​​​​mogeruIndia​​Intestinal bacterial composition of Atlantic salmon (Salmo salar L.) during parr-smolt transformation and its relevance to fish health
​Christopher Presslauer​Canada​Role of small non-coding RNA in fish development

​Yangyang Gong​ ​KinaMicroalgae as a feed ingredient for Atlantic salmon

Deepti Manja​ri Patel​ ​
​India​Characterization of skin immune and stress factors of Lumpsucker, Cyclopterus lumpus​
​​Helene Rønquist Knutsen​Norge​Feed and nutrition of spotted wolffish (Anarhichas minor) in aquaculture

​Asan Mohideen
​India​​​Comparative studies on differential expression of small non-coding RNAs in different ray finned fish species during embryo development
​​Shruti Gupta
​India​Understanding the functional significance of the intestinal microbiota of Atlantic salmon 
Florence Willora Arachchilage ​Chandima Perera
​Sri Lanka​​Feed and nutrition of the spotted wolffish (Anarhichas minor) and lumpsucker (Cyclopterus lumpus)


​​​​Strategisk forskningsgruppe - Marin økologi ​

Stipendiat​Nasjonalitet​​Arbeidstittel
Michael We​inert​TysklandModelling the distribution of North Sea benthic species in response to climate change
Andrea Bozman
CanadaBiophysical factors influencing the distribution of gelantinous in the waters off Nordland, with focus on the interactions with the early life stages of fish
Marina Chelak
​Russland​Long-term variability of phenology and abundance of Calanus complex in the Nordic Seas
Marc Silberberger
​Tyskland​Structure, transport, and production of benthic organisms in the Lofoten-Vesterålen region
Marvin Choquet
Frankrike​​Population genomics of Calanus

​Kanchana Bandara​Sri Lanka​High resolution models of vertical distribution and migration in high latitude marine zooplankton 
Maja Karoline Viddal Hatlebakk
NorgeCalanus glacialis and Calanus finmarchicus in a changing Arctic: Impact and acclimation
Chloé Maréchal
​Frankrike​Zostera Marina microbiome 

Michael Daniel Streicher
Tyskland​Marine Aquaculture and the Environment: Effects of Multiple Nutrient Sources ​


Strategisk forskningsgruppe - Marin genomikk

Stipendiat​Nasjonalitet​​Arbeidstittel
Prabhugouda Siriyappagouder​IndiaFunctional relationship between zebrafish and its commensal intestinal microorganisms           
Melissa Michelle BrandnerEnglandNext generation biodiversity assessment and environmental monitoring of benthic communities using high-throughput DNA metabarcoding
Torvald Blikra Egeland
​Norge​Mating choice, sperm competition, and investment in egg quality and ornaments in fish ​
​​Amalia Mailli​ ​Helas​Assessing diversity and function of benthic communities by means of metatranscriptomics
Qirui Zhang
​Kina​Epigenetic mechanisms underlying thermal regulation of the immune system in zebrafish, Danio rerio​​​​​

​Eventuelle Ledige ph.d.-stillinger