Forskning ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Forskning på Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Gjennom kombinasjon av biovitenskap og bioteknologi utvikles ny grunnleggende kunnskap på forskningsfelter som spenner fra organ til økosystem: Kunnskap som skal danne grunnlaget for en bærekraftig havbruks- og landbruksnæring og bedre forvaltning av det marine miljøet.

Vår forskning danner grunnlaget for forskningsbasert undervisning ved fakultetet, som kombineres med relevante, praktiske problemstillinger. 

En målrettet, internasjonal rekruttering av nye medarbeidere har gitt fakultetet høyt kvalifiserte og internasjonalt anerkjente vitenskapelige ansatte.​ 

Faggrupper


Fakultetets fagmiljø er fra 1.1.2017 organisert i fire faggrupper​, som er delt inn i flere forskningsenheter. Faggruppene er på ulike måter knyttet til eksterne samarbeidsrelasjoner av regional, nasjonal og internasjonal karakter.​​

Fakultetet har arbeidet aktivt med å legge til rette for at det skapes forpliktende former for samarbeid med anerkjente næringsaktører, så vel som nasjonale og internasjonale forskningsmiljø.

Faggruppelederne er medlemmer i fakultetets forskningsutvalg, som ledes av dekanen ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Forskningsutvalget koordinerer fakultetets forskningsinnsats og sikrer faglig kommunikasjon og samarbeid mellom faggruppene.Forskningsprosjekter

Se oversikt over utvalgte forskningsprosjekter
Les mer om