Forskning ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Forskning på Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Gjennom kombinasjon av biovitenskap og bioteknologi utvikles ny grunnleggende kunnskap på forskningsfelter som spenner fra organ til økosystem: Kunnskap som skal danne grunnlaget for en bærekraftig havbruks- og landbruksnæring og bedre forvaltning av det marine miljøet.

Denne forskningen danner grunnlaget for forskningsbasert undervisning ved fakultetet, som kombineres med relevante, praktiske problemstillinger. 

En målrettet, internasjonal rekruttering av nye medarbeidere har gitt fakultetet høyt kvalifiserte og internasjonalt anerkjente vitenskapelige ansatte.​ 

Faggrupper
Fakultetets fagmiljø er fra 1.1.2017 organisert i fire faggrupper​, som er delt inn i flere forskningsenheter. Faggruppene er på ulike måter knyttet til eksterne samarbeidsrelasjoner av regional, nasjonal og internasjonal karakter.​​

Fakultetet har arbeidet aktivt med å legge til rette for at det skapes forpliktende former for samarbeid med anerkjente næringsaktører, så vel som nasjonale og internasjonale forskningsmiljø.

Faggruppelederne er medlemmer i fakultetets forskningsutvalg, som ledes av dekanen ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Forskningsutvalget koordinerer fakultetets forskningsinnsats og sikrer faglig kommunikasjon og samarbeid mellom faggruppene.

Mørkvedbukta forskningsstasjon
Fakultet for biovitenskap og akvakultur har sin egen forskningsstasjon i Mørkvedbukta (Bodø). Forskningsstasjonen opprettholder et aktivt forsknings- og kompetansemiljø, der våre oppdragsgivere (både interne og eksterne) får utført sine prosjekter og forsøk etter høy standard. Miljøet er dynamisk og internasjonalt, noe som gir grunnlag for utveksling og utvikling av kunnskap innen mange fagfelt.

Ph.d. i akvatisk biovitenskap
Fakultetet tilbyr ph.d. i akvatisk biovitenskap
Programmet er et tverrfaglig forskningsprogram, med hovedvekt på akvakultur, marin genomikk og marin økologi. ​​