Faggruppe Akvakultur

Faggruppe Akvakultur
Akvakulturgruppen forsker på problemstillinger knyttet til biologiske rammebetingelser for videre utvikling av norsk akvakulturnæring.

Om Akvakulturgruppen

Akvakultur utgjør et stort potensiale for norsk verdiskapning og er en viktig bidragsyter for bærekraftig produksjon av mat. Forskningsgruppen bidrar med forskning for å finne nye løsninger på dagens utfordringer knyttet til fiskevelferd, fiskehelse, produktkvalitet, miljø, nye fôringredienser og produksjonsteknologi. En bærekraftig vekst av oppdrettsnæringen forutsetter økt fokus på forebyggende fiskehelse, ny produksjonsteknologi for å løse miljøutfordringer slik at norskproduserte sjømatprodukter kan forbindes med kvalitet, bærekraft og høy etisk standard.  Akvakulturgruppens prosjektportefølje spenner fra grunnforskning, hvor man forsøker å forstå biologiske mekanismer, til anvendt forskning hvor næringsnytten er stor og hvor industrien direkte skal kunne bruke resultatene fra prosjekter. 

Sentrale forskningsområder

Fiskevelferd og produksjonsoptimalisering

 • Fiskehelse og velferd
  Fiskevelferd er nøkkelen til forebygging av sykdom, robust fisk og økt overlevelse hos ulike fiskearter. Blant annet pågår det forskning for å definere velferdsindikatorer hos laks og rensefisk.

  - Prosjekter: Fishwell, Rensvel

  ​Team
  ​Martin Haugmo Iversen
  ​Førsteamanuensis
  ​Torstein Krisensen
  Førsteamanuensis
  ​Grete Lysfjord
  ​Amanuensis
  ​Ove Nicolaisen
  ​Forsker
 • Økonomi og ny teknologi for å redusere miljøavtrykket fra akvakulturnæringen
  Vi er med i ulike prosjekter for å teste ut ny teknologi som f.eks.  bruk av rensefisk i kamp mot lakselus, produksjon i lukket merd, merketeknologi for enklere sporing av rømt oppdrettslaks. Det jobbes også med produksjonsoptimalisering og produksjonsøkonomi.

  - Prosjekter: CycLus, Kapsel, Botngaard

  ​Team
  Torstein Krisensen
  Førsteamanuensis
  Martin Haugmo Iversen
  Førsteamanuensis
  Harald Aaker​Førsteamanuensis
  Grete Lysfjord
  ​Amanuensis
  ​Mette Sørensen
  ​Professor
  ​Ove Nicolaisen
  ​Forsker
  ​John Birger Ulvund
  PhD-stipendiat
  ​Fredrik Staven
  PhD-stipendiat
 • Reproduksjon og gametkvalitet
  Protokoller for å øke kvaliteten av stamfisk og kjønnsprodukter fra marine arter som igjen sikrer overlevelse og robust avkom. Spesielt fokus nå er på steinbit og kveite.

  - Prosjekter: Wolfegg, Wolfstore, kveiteprosjekt

  Team
  ​Sylvie Bolla
  ​Førsteamanuensis
  ​Jose Beira dos Santos
  ​Postdoktor

Mikroalge bioteknologi

Mikroalger er en av naturens viktigste ressurser, og denne diverse gruppen av mikroaorganismer finnes i hovedsak i vann. De siste 20 årene har interessen for mikroalge bioteknolgi vokst betydelig på grunn av potensialet til å produsere høyverdiprodukter med kommersiell verdi, eksempelvis spesielle fettsyrer og pigmenter. Mikroalger er primærprodusenter av lange flerumettede fettsyrer i naturen.  

Forskning på mikroalger ved Nord Universitet startet rundt 2009 år siden. Hensikten var da å undersøke potensialet til avfettet biomasse, restråstoff etter produksjon av biodiesel, som fôringredienser til fisk og skalldyr. Siden da har vi ved finansiering fra nasjonal og internasjonal kilder, undersøkt både avfettet biomasse og hele mikroalger til ulike fiskearter. 

Annen viktig forskning på mikroalger ved FBA er å identifisere ulike mikroalger som lever i kaldt vann og å optimalisere vekstbetingelser og produksjon av fettsyrer, pigmenter og poysakkarider. Vi forsker på optimalisering av dyrkingsbetingelser ved å gi algene ulike miljøbetingelser Kunnskapen er viktig for at dyrking av mikroalger skal ha en fremtidig rolle i norsk bioøkonomi.  

- Prosjekter: Defatted microalgae from biorefinery as aquafeeds (2009-2011), Large-Scale Production of Fuels & Feed from Marine Microalgae (2012-2015), Marine Algae Industrialisation Consortium (2017-2020), Bioteknologi - en framtidsrettet næring (2014-2018), Alger4laks (2016-2020), Algae to Future (2017-2021), Metabolism of novel strain of Arctic algae (2017-2020)


Team
René Wijffels
​Professor II
​Kiron Viswanath
​Professor
​Mette Sørensen
​Professor
​Chris Hulatt
​Postdoktor
​Daniela Morales Sanchez
​Postdoktor
​Sylvie Bolla
​Førsteamanuensis
​Einar Skarstad Egeland
​Førsteamanuensis
​Peter Schulze
​PhD-stipendiat
​Hirono Szuzuki
​PhD-stipendiat

Mikrobiota og forebyggende fiskehelse

Mikrobiota kan defineres som populasjonen av mikroorganismer som har naturlig tilhold på kroppens «ytterflater», dvs vev som hud, tarm som har kontakt med fiskens miljø. Den er særdeles viktig for normal utvikling og helse hos verten. Mikrobiota hos fisk er relativt lite studert sammenlignet med andre dyrearter så fortsatt jobbes det med å kartlegge hva som er fiskens normale mikroflora og hvordan den bidrar til å styrke fiskens helse og robusthet. Ved FBA forsker vi også på hvordan mikrobiota endres med bruk av ulike råvarer.


Team​
​Kiron Viswanath
​Professor
​Lokesh Jeppinamogeru
​Postdoktor
​Mette Sørensen
​Professor
​Shruti Gupta
​PhD-stipendiat
​Yousri Abdelhafiz
​PhD-stipendiat
Tarmens immunsystem og mucosa sin beskyttende effekt
Tarmslimhinnene er  viktige for å opprettholde god tarmhelse. Slimhinnen utgjør en viktig funksjon i beskyttelsen mot patogener. Ved dårlig tarmhelse vil både fofrdøyelse og utnyttelse av næringsstoffer bli dårlig. Forskningen vår forsøker å finne svar på samspillet mellom ulike råvarer og tarmhelse, samt hvordan tarmslimhinnen kan stimuleres ved hjelp av fôrtilsetninger. 

Team​
​Kiron Viswanath
​Professor
Mette Sørensen
​Professor
​Youngjin Park
PhD-stipendiat
Solveig Lysfjord Sørensen
​PhD-stipendiat

Fôr- og produktkvalitet

 • Nye råvarer
  Forskningsgruppen er involvert i en rekke ulike prosjekter for å forstå hvordan laksefisk og nye fiskearter responderer på fôr basert på nye marine ingredienser, samt kombinasjoner av ulike planteråvarer. Det jobbes også med alternative fôrsammensetninger og effekter på fiskens tarmhelse, vekst og fôrutnyttelse.

  - Prosjekter: Fungut, Fôr til rognkjeks, Wolffish, Rognkjeks, Blood & Health

  Team​
  ​Kiron Viswanath
  ​Professor
  Mette Sørensen
  ​Professor
  ​Ørjan Hagen
  ​Førsteamanuensis
  Yangyang Gong
  PhD-stipendiat
  Florence Perera
  ​PhD-stipendiat
  ​Helene R. Knutsen
  ​PhD-stipendiat

 • Produktkvalitet
  Viktige forskningsområder er hvordan kvaliteten på fisken blir påvirket av produksjonssystemer, ulike miljøbetingelser og nye fôrråvarer. Hvordan påvirker muskelstruktur og - sammensetning produktkvalitet?

  Team
  ​Ørjan Hagen
  ​Førsteamanuensis
  ​Marit Bjørnevik
  ​Førsteamanuensis
  ​Chris André Johnsen
  ​Førsteamanuensis
  ​Mette Sørensen
  ​Professor
  ​Kiron Viswanath
  ​Professor
  ​Einar Skarstad Egeland
  ​Førsteamanuensis
  ​Grete Lysfjord
  ​Amanuensis

Toksikologi 

 • Kan mikroplast bidra til spredning av miljøgifter rundt oppdrettsanlegg?

  Oppdrettsanlegg kan være kilder til forurensing, som kan stamme fra fôr, medisinbruk eller slitasje av strukturelle installasjoner.  I dag finner en mikroplast overalt i miljøet. Mikroplast kan være skadelig for dyr enten ut fra fysiske egenskaper eller via kjemisk eksponering (ingredienser i plast eller absorberte kjemikalier). Målet med prosjektet er å øke kunnskapen om miljøbelastningen til oppdrettsanlegg i kystnære områder, og å studere om mikroplast-partikler kan binde opp organiske miljøgifter fra fôr og andre kilder, og bidra til å spre disse i miljøet. 

  - Prosjekt: Internt mikroplast-prosjekt

  - Samarbeid: Havforskningsinstituttet (HI), International Research Institute of Stavanger (IRIS)


  ​Team
  ​Pål A. Olsvik (prosjektleder)
  ​Professor
  ​Torstein Kristensen
  Førsteamanuensis
  ​Kiron Viswanath
  ​Professor
  ​Isabel S. Abihssira García
  PhD-stipendiat

 • Gruvedrift og utslipp i norske fjorder og påvirkning på pelagiske organismer

  Sjødeponering av gruveavgang er kontroversielt og kan medføre spredning av partikler som kan være skadelige for vannlevende organismer. I dette prosjektet vil vi gjøre effektstudier med finkornet gruvemasse og utvalgte kjemikalier, og bruke resultater fra forsøk med Calanus og fiskeegg- og larver til å utvikle modeller som vil si noe om hvor utsatt pelagiske dyr er for gruveavgang. Modellene vil så kunne brukes til å prediktere hvor skadelig sjødeponi er for plankton-levende organismer som hoppekreps og fiskelarver i norske fjorder. 

  - Prosjekt: NFR prosjekt «Disposal of mine tailings in Norwegian fjords and impacts on key ecosystem species»

  - Samarbeid: SINTEF, NTNU, DEBtox, BioTrix 

  ​Team
  ​Pål A. Olsvik (prosjektleder)
  ​Professor
  ​Torstein Kristensen
  Førsteamanuensis


Utvalgte forskningsprosjekt


Team

Vitenskapelige medlemmer

NAVN​TITTELFAGOMRÅDE
Harald Aaker​​Førsteamanuensis
Jose Beirao dos Santos​Postdoc
Marit Bjørnevik​​Førsteamanuensis og prodekan for utdanning
Sylvie Bolla​Førsteamanuensis
Einar Skarstad Egeland​Førsteamanuensis
Ørjan Hagen​Førsteamanuensis
Christopher Hulatt​Forsker
Martin H. Iversen​Førsteamanuensis
​Lokesh Jep
​Postdoc
Chris André Johnsen​​Førsteamanuensis
Kjetil Korsnes 
​Professor II
Torstein Kristensen​Førsteamanuensis
Grete Lysfjord​Førsteamanuensis
Ove NicolaisenFørsteamanuensis
Pål Olsvik​Professor
Mette Sørensen (faggruppeleder)​Professor
Ole Torrisen​Professor II
​Kiron Viswanath
​Professor
Rene Wijffels
​Prosessor II

Teknikere

​NAVN​TITTELFAGOMRÅDE
Ingvild Johanna Berg​Overingeniør
Dalia Dahle​Overingeniør
Heidi H. Ludviksen​Overingeniør
​Anjana Palihawadana​Avdelingsingeniør
Deepti Manjari Patel
​Senioringeniør
Ghana Vasanth​Overingeniør