Faggruppe Akvakultur

Faggruppe Akvakultur
Akvakulturgruppen forsker på problemstillinger knyttet til biologiske rammebetingelser for videre utvikling av norsk akvakulturnæring.

​​​​​​​​​​​Om Akvakulturgruppen

Akvakultur utgjør et stort potensiale for norsk verdiskapning og er en viktig bidragsyter for bærekraftig produksjon av mat. Akvakulturgruppen bidrar med forskning for å finne nye løsninger på dagens utfordringer knyttet til fiskevelferd, fiskehelse, produktkvalitet, miljø, nye fôringredienser og produksjonsteknologi. 

En bærekraftig vekst av oppdrettsnæringen forutsetter økt fokus på forebyggende fiskehelse, ny produksjonsteknologi for å løse miljøutfordringer slik at norskproduserte sjømatprodukter kan forbindes med kvalitet, bærekraft og høy etisk standard.  ​

Akvakulturgruppens prosjektportefølje spenner fra grunnforskning, hvor man forsøker å forstå biologiske mekanismer, til anvendt forskning hvor næringsnytten er stor og hvor industrien direkte skal kunne bruke resultatene fra prosjekter. 

Sentrale forskningsområder

Fiskevelferd og produksjonsoptimalisering

 • Fiskehelse og velferd
  Fiskevelferd er nøkkelen til forebygging av sykdom, robust fisk og økt overlevelse hos ulike fiskearter. Blant annet pågår det forskning for å definere velferdsindikatorer hos laks og rensefisk.

  - Prosjekter: Fishwell, Rensvel

  ​Team
  ​Martin Haugmo Iversen
  ​Førsteamanuensis
  ​Torstein Krisensen
  Førsteamanuensis
  ​Ove Nicolaisen
  ​Forsker
 • Økonomi og ny teknologi for å redusere miljøavtrykket fra akvakulturnæringen
  Vi er med i ulike prosjekter for å teste ut ny teknologi som f.eks.  bruk av rensefisk i kamp mot lakselus, produksjon i lukket merd, merketeknologi for enklere sporing av rømt oppdrettslaks. Det jobbes også med produksjonsoptimalisering og produksjonsøkonomi.

  - Prosjekter: CycLus, Kapsel, Botngaard

  ​Team
  Torstein Krisensen
  Førsteamanuensis
  Martin Haugmo Iversen
  Førsteamanuensis
  Harald Aaker​Førsteamanuensis
  ​Mette Sørensen
  ​Professor
  ​Ove Nicolaisen
  ​Forsker
  ​John Birger Ulvund
  PhD-stipendiat
  ​Fredrik Staven
  PhD-stipendiat
 • Reproduksjon og gametkvalitet
  Protokoller for å øke kvaliteten av stamfisk og kjønnsprodukter fra marine arter som igjen sikrer overlevelse og robust avkom. Spesielt fokus nå er på steinbit og kveite.

  - Prosjekter: Wolfegg, Wolfstore, kveiteprosjekt

  ​​Team
  ​Sylvie Bolla
  ​Førsteamanuensis
  ​Jose Beira dos Santos
  ​Postdoktor

Mikrobiota og forebyggende fiskehelse

Mikrobiota kan defineres som populasjonen av mikroorganismer som har naturlig tilhold på kroppens «ytterflater», dvs vev som hud, tarm som har kontakt med fiskens miljø. Den er særdeles viktig for normal utvikling og helse hos verten. Mikrobiota hos fisk er relativt lite studert sammenlignet med andre dyrearter så fortsatt jobbes det med å kartlegge hva som er fiskens normale mikroflora og hvordan den bidrar til å styrke fiskens helse og robusthet. Ved FBA forsker vi også på hvordan mikrobiota endres med bruk av ulike råvarer.

​​​Team
​Kiron Viswanath
​Professor
​Mette Sørensen
​Professor
​Yousri Abdelhafiz
​PhD candidate

Tarmens immunsystem og mucosa sin beskyttende e
ffekt
Tarmslimhinnene er  viktige for å opprettholde god tarmhelse. Slimhinnen utgjør en viktig funksjon i beskyttelsen mot patogener. Ved dårlig tarmhelse vil både fofrdøyelse og utnyttelse av næringsstoffer bli dårlig. Forskningen vår forsøker å finne svar på samspillet mellom ulike råvarer og tarmhelse, samt hvordan tarmslimhinnen kan stimuleres ved hjelp av fôrtilsetninger. 

​​Team
Kiron Viswanath
​Professor
Mette Sørensen​
Professor​
​Youngjin Park
PhD-stipendiat
​Solveig Lysfjord Sørensen
PhD-stipendiat​

Råvare og produktkvalitet

 • Nye råvarer
  Forskningsgruppen er involvert i en rekke ulike prosjekter for å forstå hvordan laksefisk og nye fiskearter responderer på fôr basert på nye marine ingredienser, samt kombinasjoner av ulike planteråvarer. Det jobbes også med alternative fôrsammensetninger og effekter på fiskens tarmhelse, vekst og fôrutnyttelse.

  - Prosjekter: Fungut, Fôr til rognkjeks, Wolffish, Rognkjeks, Blood & Health

  ​​ Team​
  ​Kiron Viswanath
  ​Professor
  Mette Sørensen
  ​Professor
  ​Ørjan Hagen
  ​Førsteamanuensis
  Florence Perera
  ​PhD-stipendiat

 • Produktkvalitet
  Viktige forskningsområder er hvordan kvaliteten på fisken blir påvirket av produksjonssystemer, ulike miljøbetingelser og nye fôrråvarer. Hvordan påvirker muskelstruktur og - sammensetning produktkvalitet?

  ​Team​
  ​Ørjan Hagen
  ​Førsteamanuensis
  ​Marit Bjørnevik
  ​Førsteamanuensis
  ​Chris André Johnsen
  ​Førsteamanuensis
  ​Mette Sørensen
  ​Professor
  ​Kiron Viswanath
  ​Professor
  ​Einar Skarstad Egeland
  ​Førsteamanuensis

Toksikologi 

 • Kan mikroplast bidra til spredning av miljøgifter rundt oppdrettsanlegg?

  Oppdrettsanlegg kan være kilder til forurensing, som kan stamme fra fôr, medisinbruk eller slitasje av strukturelle installasjoner.  I dag finner en mikroplast overalt i miljøet. Mikroplast kan være skadelig for dyr enten ut fra fysiske egenskaper eller via kjemisk eksponering (ingredienser i plast eller absorberte kjemikalier). Målet med prosjektet er å øke kunnskapen om miljøbelastningen til oppdrettsanlegg i kystnære områder, og å studere om mikroplast-partikler kan binde opp organiske miljøgifter fra fôr og andre kilder, og bidra til å spre disse i miljøet. 

  - Prosjekt: Internt mikroplast-prosjekt

  - Samarbeid: Havforskningsinstituttet (HI), International Research Institute of Stavanger (IRIS)  ​Team

  ​Pål A. Olsvik (prosjektleder)
  ​Professor
  Torstein Kristensen​
  Førsteamanuensis
  ​Kiron Viswanath
  Professor
  Isabel S. Abihssira García
  PhD-stipendiat​


Utvalgte forskningsprosjekt

ARCTAQUA - Arktisk oppdrett på tvers av landegrensene

ARCTAQUA har som hovedmål å promotere utviklingen av bærekraftig oppdrett i den Arktiske regionen. ARCTAQUA-prosjektet har satt seg som mål å adressere noen flaskehalser i produksjon av fire nye arter (arktisk røye, flekksteinbit, sik og nelma) i den Arktiske regionen, som på sikt vil føre til en forbedret økonomisk situasjon gjennom økt produksjon av disse artene. ARCTAQUA vil på denne måten føre til flere jobbmuligheter og bidra til økonomisk vekst og utvikling i den Arktiske regionen.

De norske partnerne i prosjektet er Nord universitet, Sigerfjord Fisk AS og Akvatik AS.

De øvrige partnerne er Sveriges Lantbruksuniversität og Götegorgs universitet i Sverige, Natural Resources Institute Finland (LUKE), Murmansk State Technical University og GosNIORH (State Research Institute of Lske and River Fisheries) fra Russland. 


PROSJEKTLEDER

FangstRisk II

Hensikten med prosjektet er å øke kunnskapen rundt omfang og konsekvens av VHS virus hos villfanget torsk.

Prosjekteier er Gunnar Klo AS, med samarbeidspartnere fra både Vesterålen og Finnmark. I tillegg er det en rekke forskningsmiljøer involvert i prosjektet, som Veterinærinstituttet, Nord universitet og Biovivotech AS.

Motivasjonen bak prosjektet er at flere selskaper nå ønsker å satse på levendelagring av villfanget torsk og i den forbindelse ser et behov for å undersøke VHS-virus og smitte som risiko ved etablering av anlegg. 

Forskningsprosjektet "FangstRISK II - Marint VHS-virus som risiko ved etablering og drift av fangstbasert akvakultur" er planlagt å gå over 3, og Regionalt Forskningsfond har bevilget tre millioner kroner til prosjektet. 


PROSJEKTKONTAKT 

DiT​ail

"DiTail - Marine Disposal of Mine Tailings: Impacts on Pelagic Ecosystem Components in Norwegian Fjords" er et samarbeid med SINTEF Ocean, NTNU, DEBTox, BioTrix og universitetet i Chile.

Prosjektet er bevilget rundt 8 mill. kroner gjennom Forskningsrådets MARINFORSK-program.PROSJEKTLEDER

Algae to Future​​

Algae to Future (a2f) har som hensikt å undersøke mikroalgers potensial til å produsere protein av høy kvalitet, flerumetta fettsyrer, og karbohydratene med lavt karbonfottrykk som sunne ingredienser for mat og fôr i fremtiden. Videre skal prosjektet etablere et fundament for industriell mikroalgeproduksjon i Norge ved å bruke naturressurser og biprodukt fra eksisterende kilder for næring innen landbruk, akvakultur og prosessindustri.

Prosjektets totale budsjett er på 54,7 mill. kroner og finansieres av Norges Forskningsråd. Prosjektet ledes av NIBIO, og har en rekke samarbeidspartnere. 

a2f er delt i ti arbeidspakker (AP), hvor Nord universitet leder AP6: Muligheter for bruk av lipidrik algebiomasse - fisk som eksempelstudie. Målet er å undersøke mikroalgenes egnethet som kilde til flerumettede fettsyrer, proteiner, antioksidanter og pigmenter i laksefôr, som mulighet for produksjon av høyverdig sjømat.


PROSJEK​TKONTAKT
 Faggruppeleder

TEAM

Vitenskapelig ansatte

​Navn
​Stilling
Harald Aaker
​Førsteamanuensis
Marit Bjørnevik
​Førsteamanuensis /
Prodekan for undervisning
Sylvie Bolla
​Førsteamanuensis
Einar Skarstad Egeland
​Førsteamanuensis
Ørjan Hagen
​Førsteamanuensis
Martin H. Iversen
​Førsteamanuensis
Chris André Johnsen
​Førsteamanuensis
Torstein Kristensen
​Førsteamanuensis​ / faggruppeleder
Ove Nicolaisen
​Førsteamanuensis
Pål Olsvik
​Professor
Mette Sørensen 
Professor​ - Prodekan forskning og utvikling
Kjetil Korsnes
​Førsteamanuensis II

Forskere og postdoktorer

​Navn
​Stilling
Jose Beirao dos Santos
​Forsker
Bisa Saraswathy
​Forsker
Christopher Hulatt
​Forsker

Ingeniører / teknikere

​Navn
​Stilling
Dalia Dahle
Overingeniør
Heidi H. Ludviksen
Overingeniør
Anjana Palihawadana
​Overingeniør
Deepti Manjari Patel
Senioringeniør
Ghana Vasanth
​Overingeniør

Ph.d.-studenter