Faggruppe alger og mikrobiell bioteknologi

mikroalger i pulver og i løsning på EM-kolbe
Faggruppen fokuserer på basale organismer i akvatiske økosystem, hvor både mikroalger, bakterier og sopp spiller en viktig rolle.

​​​​​​​​​Om faggruppen

Forskning innenfor “blue-biome” vitenskap og teknologi fokuserer på basale organismer i akvatiske økosystem, hvor både mikroalger, bakterier og sopp spiller en viktig rolle, samt hvordan disse organismene enkeltvis eller i økologiske samfunn interagerer. 

Mikroalger er en av naturens viktigste ressurser, og denne diverse gruppen av mikroorganismer finnes i hovedsak i vann. De siste 20 årene har interessen for mikroalge bioteknolgi vokst betydelig på grunn av potensialet til å produsere høyverdiprodukter med kommersiell verdi, eksempelvis spesielle fettsyrer og pigmenter. Mikroalger er primærprodusenter av lange flerumettede fettsyrer i naturen.  

Forskning på mikroalger ved Nord universitet startet rundt 2009. Hensikten var da å undersøke potensialet til avfettet biomasse, restråstoff etter produksjon av biodiesel, som fôringredienser til fisk og skalldyr. Siden da har vi ved finansiering fra nasjonal og internasjonal kilder, undersøkt både avfettet biomasse og hele mikroalger til ulike fiskearter. 

Annen viktig forskning på mikroalger ved FBA er å identifisere ulike mikroalger som lever i kaldt vann og å optimalisere vekstbetingelser og produksjon av fettsyrer, pigmenter og polysakkarider. Vi forsker på optimalisering av dyrkingsbetingelser ved å gi algene ulike miljøbetingelser. Kunnskapen er viktig for at dyrking av mikroalger skal ha en fremtidig rolle i norsk bioøkonomi.  

Prosjekter: 

Algae to Future (2017-2021)
Marine Algae Industrialisation Consortium (2017-2020)
Metabolism of novel strain of Arctic algae (2017-2020)
Alger4laks (2016-2020)
Bioteknologi - en framtidsrettet næring (2014-2018)
Large-Scale Production of Fuels & Feed from Marine Microalgae (2012-2015)
Defatted microalgae from biorefinery as aquafeeds (2009-2011) Faggruppeleder

​​

Team

Vitenskapelig ansatte

​Navn​

​Stilling
​Sted
Kiron Viswanath​
​Professor
​Bodø
Christopher Hulatt
​Førsteamanuensis
​Bodø

Forskere / postdoktorer


​Navn
​Stilling
​Sted​
Alexander Jüterbock
​Forsker
​Bodø
Juline Walter
​Postdoktor
​Bodø

Teknikere / ingeniører


Ph.d.-studenter

​​Navn
Hirono Suzuki