Faggruppe Genomikk

DNA illustrasjon
Faggruppen anvender molekylærgenetiske analyser på økologiske problemstillinger og undersøker struktur, funksjon og evolusjon hos gener og genomer som er av betydning for oppdrettsnæringen.

Om faggruppen


Forskningsgruppen utforsker genomer og transkriptomer ved hjelp av de nyeste metodene for DNA-sekvensering, såkalt dybdesekvensering, ved vår egen 
DeepSeq-lab. Aktuelle forskningsområder innbefatter epigenetikk, transkriptomikk og proteomikk knyttet til immunsystem og vekst hos oppdrettsarter. Vi anvender eksperimentell forskning for å utforske akvatiske arters reproduksjons- og utviklingsbiologi. Sebrafisk anvendes som modellorganisme for funksjonelle studier.

Et annet viktig forskningsfelt retter seg mot fordelingen av genetisk variasjon i naturlige populasjoner og hvordan dette påvirkes av miljøendringer. Genetiske markører blir anvendt for å utforske biodiversitet, atferd og naturlig seleksjon.

Sekvensering
DeepSeq er fakultetets lab for dybdesekvensering.

Team

Vitenskapelig ansatte

​Navn
​Stilling - fagområde
​Studiested
Jarle Tryti Nordeide
​Professor - adferdsøkologi
​Bodø
Monica Fengsrud Brinchmann
​Førsteamanuensis - molekylær cellebiologi

Bodø
Igor Szczepan Babiak
​Professor - utvikling og reproduksjon
​Bodø

​Steinar Daae Johansen
​Professor - genomikk, RNA biologi
​Bodø
​Jorge Fernandes
​Professor - Immunologi, epigenetikk
​Bodø
​Truls Moum
​Professor - molekylær økologi
​Bodø
​Joost Raeymaekers
​Professor - landskapsgenomikk, evolusjonær økologi
​Bodø
Martina Kopp
​Overingeniør
​Bodø
Irina Smolina
​Senioringeniør
​Bodø

Forskere og postdoktorer


Tor Erik Jørgensen
​Postdoktor
​Bodø
​Lars Martin Jakt
​Forsker
​Bodø
Jorge Galindo-Villegas
​Forsker
​Bodø
​Prabhugouda Siriyappagouder
​Forsker
​Bodø
Anusha Dhanasiri
​Postdoktor
​Bodø
Christopher Presslauer
​Postdoktor
​Bodø
Artem Nedoluzhko
​Postdoktor
​Bodø
​Tomasz Krysztof Podgorniak

​Postdoktor
​Bodø

PhD-studenter


​Melissa Michelle Brandner

Amalia Mailli

​Qirui Zhang
​Asan Mohideen
Ioannis Konstantinidis
Kyle Rogers
Purushothaman Kathiresan
Arseny Dubin
Betty Furulund


​Felix Müller
Mattheus Peter Bal
Leona Milec
​Golam Rbbani
Sowmya Ramachandran

Maria Renström