Faggruppe for husdyr, produksjon og velferd

faggruppe husdyr produksjon og velferd - grisunger
Målet for faggruppens forskning er økt lønnsomhet, trygg matproduksjon, sysselsetting og verdiskaping i hele landet.

​Beskrivelse

Faggruppen driver forskning og undervisning relatert til dyrehold. Veterinærrelaterte fag som dyrehelse og dyrepleie innen oppdrett og hold av dyr er derfor viktig. Innen husdyrproduksjon er det stort fokus på driftsoptimalisering, med vekt på god dyrevelferd kombinert med rasjonelle driftsmetoder.

Forskningen bidrar med kunnskap om effektiv fôrproduksjon, beitebruk og optimal husdyrernæring i et godt husdyrmiljø som dekker husdyras atferdsbehov. Målet er økt lønnsomhet, trygg matproduksjon, sysselsetting og verdiskaping i hele landet.

Faggruppen tilbyr følgende utdanninger:

Utvalgte forskningsprosjekterTeam


Medlemmer i faggruppen 

Innhold her