Faggruppe for husdyr, produksjon og velferd

faggruppe husdyr produksjon og velferd - grisunger
Målet for faggruppens forskning er økt lønnsomhet, trygg matproduksjon, sysselsetting og verdiskaping i hele landet.

​Beskrivelse

Faggruppen driver forskning og undervisning relatert til dyrehold. Veterinærrelaterte fag som dyrehelse og dyrepleie innen oppdrett og hold av dyr er derfor viktig. Innen husdyrproduksjon er det stort fokus på driftsoptimalisering, med vekt på god dyrevelferd kombinert med rasjonelle driftsmetoder.

Forskningen bidrar med kunnskap om effektiv fôrproduksjon, beitebruk og optimal husdyrernæring i et godt husdyrmiljø som dekker husdyras atferdsbehov. Målet er økt lønnsomhet, trygg matproduksjon, sysselsetting og verdiskaping i hele landet.

Faggruppen tilbyr følgende utdanninger:

Utvalgte forskningsprosjekterTeam

Medlemmer i faggruppen

Navn
​Stilling
​Arbeidssted
​Hege Meldal
​Universitets-
lektor
​Bodø
​Heidi Vollan Solvik
Universitets-
lektor
​Bodø
​Ioannis Vatsos
Første-
amanuensis​
​Bodø
​Margarita
Novoa-Garrido
Første-
amanuensis
​Bodø
​Terje Domaas Josefsen
Første-
amanuensis
​Bodø
​Rita Dahle Kolstad
​Avdelings-
ingeniør

​Bodø
​Stine Mentzoni Eilertsen
Avdelings-
ingeniør
​Bodø
​Uthala Chandarathna
Stipendiat​​Bodø

Ying Yen​​Stipendiat
​Bodø
Geir Næss
​Første-
amanuensis
​Steinkjer
​Coutney Waugh
Første-
amanuensis
​Steinkjer
​Ellen Marie Rosvold
Første-
amanuensis
​Steinkjer
​Prabhat Khanal
Første-
amanuensis
​Steinkjer
​Astrid Helland
Universitets-
lektor
​Steinkjer
​Hege Overrein
Universitets-
lektor
​Steinkjer
​Magnhild Oust Torske
Universitets-
lektor
​Steinkjer
​Benedikte Bøe
​Overingeniør
​Steinkjer
​Deepak Pandey
​Stipendiat
​Steinkjer
​Haldis Kismul
​Stipendiat
​Steinkjer
​Marit Wetlesen
​Stipendiat
​Steinkjer
Raphael Kubeba Tabase​
​Postdoktor
​Steinkjer
​Inger Lise Andersen
​Professor II
​Steinkjer/
Bodø