Faggruppe for husdyr, produksjon og velferd

faggruppe husdyr produksjon og velferd - grisunger
Målet for faggruppens forskning er økt lønnsomhet, trygg matproduksjon, sysselsetting og verdiskaping i hele landet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Om faggruppen

Faggruppen driver forskning og undervisning relatert til dyrehold. Veterinærrelaterte fag som dyrehelse og dyrepleie innen oppdrett og hold av dyr er derfor viktig. Innen husdyrproduksjon er det stort fokus på driftsoptimalisering, med vekt på god dyrevelferd kombinert med rasjonelle driftsmetoder.

Forskningen bidrar med kunnskap om effektiv fôrproduksjon, beitebruk og optimal husdyrernæring i et godt husdyrmiljø som dekker husdyras atferdsbehov. Målet er økt lønnsomhet, trygg matproduksjon, sysselsetting og verdiskaping i hele landet.

Noen av våre forskningsprosjekter

EnMac 

EnMac er en del av en regional strategi som fokuserer på kompetansebygging i blågrønn innovasjon i Nord-Norge og andre områder av stor betydning for norsk politikk og næringsliv. EnMac bygger på forskningsresultater fra konsortiumets langtidssamarbeid om anvendelse av makroalger som fôrkilde for drøvtyggere.


PROSJEKTLEDER
​​

Zero Emission Cowshed

​​​Målet med prosjektet er å redusere klimagassutslipp fra fjøs ved å omdanne metan (CH4) til Karbondioksid (CO2) gjennom katalytisk forbrenning av metan produsert av storfe. å utnytte forbrenningsvarmen til energiformål på gården er en del av omfanget til prosjektet.

​​
PROSJEKTLEDER 
​​

BGINN - Blågrønt Innovasjonssenter

Det kreves samarbeid for å stake ut kursen mot en framtid der vi sammen blir bedre på utnyttelsen av våre naturressurser blant annet når det gjelder matsikkerhet og klimaendringer. En samkjøringsprosess mellom næringsliv, kompetansemiljøene og offentlig sektor har derfor resultert i BGINN - Blågrønt Innvoasjonssenter.

​​

PROSJEKTLEDER
​​​

Grazeland

Hovedmålet med prosjektet er å generere ny kunnskap som kan bidra til optimalisering av beiting i melkekubesetninger med automatisk melking.

​​
PROSJEKTLEDER
​​

Kartlegging av marine makroalger som en alternativ fôrkilde for landbaserte husdyr

En økende bekymring for økningen i verdensbefolkningen og økt konkurranse mellom mennesker og  dyr om matvarer, har gjort det nødvendig å identifisere alternative fôr for dyr. Dette er nødvendig for å etablere en bærekraftig og mer lønnsom husdyrsektor i fremtiden. Ettersom makroalger er en integrert del av de norske kystøkosystemene, vil dette prosjektet se påvirkningen av tangbaserte dietter på vekstegenskaper, helsestatus og metabolsk og endokrin funksjon, og husdyrenes samlede produksjonspotensiale. 

Slik informasjon bør hjelpe oss med å vurdere om tang vil tjene som pålitelig fôrmateriale for husdyrproduksjon i fremtiden. 

Prosjektet er finansiert av Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA), ved Nord universitet. 

PROSJEKTLEDER
​​

Establishing the Circular Economy-based livestock sector through collaborative Educational and Research Activities (CEER)

Husdyrsektoren spiller en avgjørende rolle for å oppnå global mat- og ernæringssikkerhet. Det krever utvikling av en mer bærekraftig husdyrsektor i fremtiden for å mate den økende menneskelige befolkningen samtidig som det utgjør minimal trusler mot miljøhelsen. 

Prosjektet har som mål å utvikle og implementere nye utdannings- og forskningsaktiviteter innen alternative fôringsstrategier via globalt samarbeid (mobilitet for ansatte og studenter) for å skape en mer produktiv, bærekraftig og miljøvennlig husdyrsektor i fremtiden. 

Prosjektet fokuserer på å utvikle undervisningsmetoder og forskningsprogrammer på tre store alternative fôringskilder: biprodukter og skogbiomasse, insekter (utnytter bioavfall) og underutnyttede vannplanter.​

​​
​​
 Faggruppeleder

Team

Vitenskapelig ansatteNavn
​Stilling
​Arbeidssted
Hege Meldal​
​Universitets-
lektor
​Bodø
Heidi Vollan Solvik
Universitets-
lektor
​Bodø
​Ioannis Vatsos
Første-
amanuensis​
​Bodø
​Margarita
Novoa-Garrido

Første-
amanuensis
​Bodø


Geir Næss
​Første-
amanuensis
​Steinkjer

​Ellen Marie Rosvold
Første-
amanuensis
​Steinkjer
​Prabhat Khanal
Første-
amanuensis
​Steinkjer
Astrid Helland
Universitets-
lektor
​Steinkjer
​Hege Overrein
Universitets-
lektor
​Steinkjer
​Magnhild Oust Torske
Universitets-
lektor
​Steinkjer
Kjersti Selstad Utaaker
Første-
amanuensis
Bodø


Forskere og postdoktorer

​Navn
​Stilling
​Sted
​Raphael Kubeba Tabase
​Postdoktor
​Steinkjer

Ingeniører / teknikere


​Navn
​Stilling
​Sted
Benedikte Bøe
Overingeniør
​Steinkjer
Stine Mentzoni Eilertsen
​Avd.ingeniør
​Bodø
​Line Kristin Grendal
Avd.ingeniør
Bodø
Guri ​Molden Kaldahl
Overingeniør
​Steinkjer

Martin Aune Nilsen
Avd.ingeniør
Bodø


Ph.D-studenter​Navn

Sted

Uthpala ChandararathnaBodø Ying Yen
Deepak Pandey​
​Steinkjer
Jonil Tau Ursin
BodøHelena Sofia Gomes Costa
Steinkjer

Natalie Anne Steen​
Steinkjer