Faggruppe for husdyr, produksjon og velferd

faggruppe husdyr produksjon og velferd - grisunger
Målet for faggruppens forskning er økt lønnsomhet, trygg matproduksjon, sysselsetting og verdiskaping i hele landet.

​​​​​​​​​​​​​​​Om faggruppen

Faggruppen driver forskning og undervisning relatert til dyrehold. Veterinærrelaterte fag som dyrehelse og dyrepleie innen oppdrett og hold av dyr er derfor viktig. Innen husdyrproduksjon er det stort fokus på driftsoptimalisering, med vekt på god dyrevelferd kombinert med rasjonelle driftsmetoder.

Forskningen bidrar med kunnskap om effektiv fôrproduksjon, beitebruk og optimal husdyrernæring i et godt husdyrmiljø som dekker husdyras atferdsbehov. Målet er økt lønnsomhet, trygg matproduksjon, sysselsetting og verdiskaping i hele landet.

Noen av våre forskningsprosjekter

EnMac 

EnMac er en del av en regional strategi som fokuserer på kompetansebygging i blågrønn innovasjon i Nord-Norge og andre områder av stor betydning for norsk politikk og næringsliv. EnMac bygger på forskningsresultater fra konsortiumets langtidssamarbeid om anvendelse av makroalger som fôrkilde for drøvtyggere.


PROSJEKTLEDER
​​

Zero Emission Cowshed

​​​Målet med prosjektet er å redusere klimagassutslipp fra fjøs ved å omdanne metan (CH4) til Karbondioksid (CO2) gjennom katalytisk forbrenning av metan produsert av storfe. å utnytte forbrenningsvarmen til energiformål på gården er en del av omfanget til prosjektet.

​​
PROSJEKTLEDER 
​​

BGINN - Blågrønt Innovasjonssenter

Det kreves samarbeid for å stake ut kursen mot en framtid der vi sammen blir bedre på utnyttelsen av våre naturressurser blant annet når det gjelder matsikkerhet og klimaendringer. En samkjøringsprosess mellom næringsliv, kompetansemiljøene og offentlig sektor har derfor resultert i BGINN - Blågrønt Innvoasjonssenter.

​​

PROSJEKTLEDER
​​​

Grazeland

Hovedmålet med prosjektet er å generere ny kunnskap som kan bidra til optimalisering av beiting i melkekubesetninger med automatisk melking.

​​
PROSJEKTLEDER
​​

Kartlegging av marine makroalger som en alternativ fôrkilde for landbaserte husdyr

En økende bekymring for økningen i verdensbefolkningen og økt konkurranse mellom mennesker og  dyr om matvarer, har gjort det nødvendig å identifisere alternative fôr for dyr. Dette er nødvendig for å etablere en bærekraftig og mer lønnsom husdyrsektor i fremtiden. Ettersom makroalger er en integrert del av de norske kystøkosystemene, vil dette prosjektet se påvirkningen av tangbaserte dietter på vekstegenskaper, helsestatus og metabolsk og endokrin funksjon, og husdyrenes samlede produksjonspotensiale. 

Slik informasjon bør hjelpe oss med å vurdere om tang vil tjene som pålitelig fôrmateriale for husdyrproduksjon i fremtiden. 

Prosjektet er finansiert av Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA), ved Nord Universitet. 

PROSJEKTLEDER
​​​​

 Faggruppeleder

Team

Vitenskapelig ansatte

Navn
​Stilling
​Arbeidssted
​Hege Meldal
​Universitets-
lektor
​Bodø
​Heidi Vollan Solvik
Universitets-
lektor
​Bodø
​Ioannis Vatsos
Første-
amanuensis​
​Bodø
​Margarita
Novoa-Garrido
Første-
amanuensis
​Bodø
​Terje Domaas Josefsen
Første-
amanuensis
​Bodø
Geir Næss
​Første-
amanuensis
​Steinkjer

​Ellen Marie Rosvold
Første-
amanuensis
​Steinkjer
​Prabhat Khanal
Første-
amanuensis
​Steinkjer
​Astrid Helland
Universitets-
lektor
​Steinkjer
​Hege Overrein
Universitets-
lektor
​Steinkjer
​Magnhild Oust Torske
Universitets-
lektor
​Steinkjer
​Inger Lise Andersen
​Professor II
​Steinkjer/
Bodø

Forskere og postdoktorer

​Navn
​Stilling
​Sted
​Raphael Kubeba Tabase
​Postdoktor
​Steinkjer

Ingeniører / teknikere

​Navn
​Stilling
​Sted
Benedikte Bøe
Overingeniør
​Steinkjer
Stine Mentzoni Eilertsen
​Avd.ingeniør
​Bodø
​Rita Dahle Kolstad
Avdelingsingeniør
Bodø

Ph.d.-studenter


​​Navn​​

​Sted

Uthpala Chandararathna​​Bodø
Ying Yen
​Bodø
Deepak Pandey

jer
Haldis Kismul
​Steink
jer
en
jer