Faggruppe Økologi

Faggruppa for økologi har fire forskningsenheter med høy kompetanse på økosystemer på høyere breddegrader, på land, i fjorder og i havet.

​​​​​​​


 Faggruppeleder