IGC - Joint Scientific Conference on Global Change


​​​​​​​​​

“Samarbeid for et grønt, konkurransedyktig Europa“
“Sammen om gode ideer”

Tiittel på bilateralt initiativ: IGC – JOINT SCIENTIFIC CONFERENCE ON GLOBAL CHANGE

ID: FBR01-009

Partnere​: 

Startdato: 1. juli 2020 Sluttdato: 31. mai 2021 

Hovedformål: Styrking av relasjonen mellom UVMP og Nord gjennom å arrangere en felles vitenskapelig konferanse med mål om å svare på de globale endringsutfordringene ved å skape en bærekraftig plattform for utveksling av vitenskapelig kunnskap, deling av erfaringer og nettverksbygging. 


Finansiering: Det bilaterale initiativet IGC – Joint Scientific Conference on Global Change mottar 30 000 euro fra  Island, Lichtenstein og Norge gjennom EEA og Norway Grants. 
  
 Kontaktperson