Forskningsprosjekt ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Her finner du oversikt over noen av våre forskningsprosjekt og prosjekter som vi deltar i.
 Prodekan forskning og utvikling