EPIFISH

tilapia
EPIFISH er et nytenkende forskningsprosjekt som har som mål å undersøke rollen epigenetikk har på villfanget fisk som skal tilpasse seg en oppdretts-  situasjon. Videre skal konsekvensene for bærekraftig akvakultur undersøkes. I dette prosjektet vil en av verdens viktigste oppdrettsarter, Tilapia (Nile tilapia Oreochromis niloticus), brukes som forsøksart.

Akvakulturindustrien er den raskest voksende matproduksjonssektoren grunnet en stadig større etterspørsel etter marine proteinkilder som følge av økende verdensbefolkning. For å sikre en bærekraftig vekst av akvakulturindustrien, er det absolutt nødvendig å drive fram ønskede egenskaper for de store kommersielle fiskeartene.

Epigenetiske mekanismer

EPIFISH er et nytenkende forskningsprosjekt som vil rette søkelyset mot selektiv avl fra en nytt perspektiv som benytter multidisiplinær tilnærming. Den hurtige fenotypiske endringen som finner sted ved tilpasning til et nytt miljø, løfter frem hypotesen om at epigenetiske mekanismer er sentrale i denne prosessen. På bakgrunn av dette er det overordnede målet i EPIFISH å fastslå den epigenetiske betydningen i fiskeoppdrett ved å bruke Tilapia (Oreochromis niloticus) som forsøksart.

Prosjektets totalbudsjett er på 25 millioner kroner over fem år, hvorav ca. 20 millioner kommer fra European Research Council (ERC). 

Epigenetisk seleksjon

Resultater fra prosjektet vil gjøre det mulig å gjennomføre epigenetisk seleksjon av ønskede egenskaper for fremtidige avlsprogram og vil åpne opp nye områder for epigenetisk forskning.


Tilapiastammen som nå er i Bodø, er fanget i Nilen i Egypt. Foto: Jorge Fernandes

 Prosjektleder

Team

Medlemmer 

​Navn
​Stilling/rolle
​Jorge Fernandes
​Professor og prosjektleder
​Jorge Galindo-Villegas

Forsker
​Prabhugouda Siriyappagouder
​Forsker
​Ioannis Konstantinidis
​Stipendiat
​Maria Renström
​Stipendiat
​Golam Rbbani
​Stipendiat

Nyheter