Inncontrol

Hovedhensikten med prosjektet er å undersøke og belyse mekanismene for medfødt kontroll av de første stadiene i utviklingen av virveldyr.

​Prosjektet skal studere hvordan den informasjonen som allerede ligger der helt fra starten av påvirker utviklingen helt ned på encellenivå, og i det første stadiet av embryoet. Videre skal det undersøkes hvordan dette skjer, og hvordan omgivelsene bidrar til å modifisere utviklingen i denne fasen. Sebrafisk blir brukt som modellart.

 Prosjektleder

Nyheter