Zero Emission Cowshed

kyr i fjøs, spiser høy
Zero Emission Cowshed (ZEC) fokuserer på teknologiutvikling for å ta ut metan fra fjøslufta.

​​​Målet med prosjektet er å redusere klimagassutslipp fra fjøs ved å omdanne metan (CH4) til Karbondioksid (CO2) gjennom katalytisk forbrenning av metan produsert av storfe. Å utnytte forbrenningsvarmen til energiformål på gården er en del av omfanget til prosjektet. 

ZEC har en tverrfaglig tilnærming og inkluderer følgende aktiviteter:​

  • ​Måling og modellering av metankonsentrasjoner i fjøs med forskjellige ventilasjonsanlegg (Nord universitet)
  • Undersøke mulighetene for oppkonsentrasjon av metan inne fjøsene. Målet er å oppnå konsentrasjon som kan opprettholde katalytisk forbrenning. 
  • Utvikle den katalytiske forbrenningsenheten (SINTEF)
  • Demonstrere teknologien og prototypesystemet i laboratoriet og på stedet i norske fjøs (SINTEF og Nord universitet i samarbeid med samarbeidspartnere
Prosjektleder: Seniorforsker Yngve Larring​ (SINTEF)
Prosjektpartnere: Nord universitet, SINTEF, Fjøsmiljø AS
Prosjektperiode: 2019 - 2022
Finansiering: 10.2 mill kroner, hvorav 10 mill fra Norges forskningsråd​ Kontaktperson