Om Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) er ett av fem fakultet ved Nord universitet, og er representert ved studiestedene Bodø og Steinkjer. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling. 

VÅR VISJON

Å bidra til utviklingen av en bærekraftig bioøkonomi

VÅRT OPPDRAG

Å være en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling innen akvakultur og økologi  i nordområdene, gjennom en unik genomikkplattform og sterk samhandling mellom disiplinene.Om fakultetet

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) er ett av fem fakultet ved Nord universitet, og er representert ved studiestedene Bodø og Steinkjer. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling.  

Fakultetet tilbyr studier på bachelor- og master-nivå innen havbruksdrift og ledelse, biologi, internasjonal markedsføring, veterinærfag, dyrepleie, husdyrfag og utmarksforvaltning, samt etter- og videreutdanningskurs for sjømatnæringen. Videre tilbys ph.d. i akvatisk biovitenskap. 

FBA har de siste årene hatt en sterk utvikling av fagstab og infrastruktur. Blant annet inngår prosjekt finansiert gjennom FRIPRO (Norges Forskningsråd) og ERC Consolidator Grants (Europeisk forskningsråd) i porteføljen.

Organisering

Organisasjonskart - Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Faggrupper

Det faglige miljøet ved fakultetet er organisert i fire ulike faggrupper

Ledergruppen 

Ledelsen ved fakultetet består av dekan, fakultetsdirektør, kontorsjef, prodekan for undervisning, prodekan for forskning og utvikling, lederne for de fire faggruppene, leder for internasjonalisering samt driftsleder ved forskningsstasjonen i Mørkvedbukta.

Ledergruppa er dekanens rådgivende organ, og behandler saker av stretegisk og operasjonell karakter. Gruppa har møter hver tredje uke.

Steinar Daae Johansen
​Dekan
​Jarle Jørgensen
​Fakultetsdirektør
​Marit Bjørnevik
​Visedekan for undervisning
Mette Sørensen
​Visedekan for forskning og utvikling 
​Irene Stork
​Kontorsjef
Torstein Kristensen
​Leder faggruppe akvakultur
Henning Reiss
​Leder faggruppe økologi
​Truls Moum
​Leder faggruppe genomikk
​Geir Næss
​Leder faggruppe husdyr, produksjon og velferd
​Øivind Torslett
​Driftsleder Mørkvedbukta forskningsstasjon
Joost Andre M Raeymaekers
​Leder for internasjonalisering

Administrasjon

Bodø

Trine Åsheim Bernhardsen
​Rådgiver studieadministrasjonen
Mats Pedersen 
​Rådgiver studieadministrasjonen
Kristine Vevik
​Rådgiver studieadministrasjonen
Jeanett Stegen
​Rådgiver studieadministrasjonen
​Viktor Solbakken 
​Rådgiver etter- og videreutdanning
Christian Helgesen
​Rådgiver/Prosjektkontroller
Ann Merete Sivertsen
​Seniorkonsulent, personal, prosjektadministrasjon og økonomi
​Siu Shan Mak
​Rådgiver, personal, prosjektadministrasjon og økonomi
Silje Salbakk
​HMS-koordinator
Robert Eliassen
Rådgiver, personal, prosjektadministrasjon og økonomi
Øivind Torslett
Driftsleder Mørkvedbukta forskningsstasjon
​Tommy Liavik
​Seniorrådgiver/Prosjektkontroller
Liv Johansen
​Overingeniør
Steinkjer

Anita Sundet
​Rådgiver studieadministrasjonen
Linda Kristin Evenset 
​Førstekonsulent studieadministrasjonen
​Tom Kilskar
​Seniorrådgiver

Mørkvedbukta forskningsstasjon

Fakultet for biovitenskap og akvakultur har sin egen forskningsstasjon i Mørkvedbukta. Forskningsstasjonen opprettholder et aktivt forsknings-og kompetansemiljø, der våre oppdragsgivere (både interne og eksterne) får utført sine prosjekter og forsøk etter høy standard. Miljøet er dynamisk og internasjonalt, noe som gir grunnlag for utveksling og utvikling av kunnskap innen mange fagfelt.

Samarbeid med University of Veterinary Medicine and Pharmacy - Kosice

Nord universitet ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur samarbeider med University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice i Slovakia.

NOEN FAKTA


  • Over 1000 studenter fordelt på studiested Bodø og Steinkjer

  • ca 150 ansatte, fordelt på akademiske, tekniske og administrative stillinger

  • Etablert i 1971

  • Internasjonalt miljø: Ansatte og studenter fra over 25 forskjellige land, 12 % internasjonale studenter

  •  Ca 40 ph.d-studenter

  • Moderne forskningsfasiliteter på campus og på vår forskningsstasjon iMørkvedbukta

  • Ca 33% eksternfinansiering gjennom Norges forskningsråd, Nordland fylkeskommune, EU og næringsliv.