Om Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) er ett av fem fakultet ved Nord universitet, og er representert ved studiestedene Bodø og Steinkjer. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling. 

​​​​​​​​​​​​​​VÅR VISJON

Å bidra til utviklingen av en bærekraftig bioøkonomi

VÅRT OPPDRAG

Å være en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling innen akvakultur og økologi  i nordområdene, gjennom en unik genomikkplattform og sterk samhandling mellom disiplinene.Om fakultetet

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) er ett av fem fakultet ved Nord universitet, og er representert ved studiestedene Bodø og Steinkjer. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling.  

Fakultetet tilbyr studier på bachelor- og master-nivå innen havbruksdrift og ledelse, biologi, veterinærfag, dyrepleie, husdyrfag og naturforvaltning, samt etter- og videreutdanningskurs for sjømatnæringen. Videre tilbys ph.d. i akvatisk biovitenskap. 

FBA har de siste årene hatt en sterk utvikling av fagstab og infrastruktur. Blant annet inngår prosjekt finansiert gjennom FRIPRO (Norges Forskningsråd) og ERC Consolidator Grants (Europeisk forskningsråd) i porteføljen.

Organisering

Klikk på bildet for forstørrelse.

Faggrupper

Det faglige miljøet ved fakultetet er organisert i fem ulike faggrupper:

Ledergruppen 

Ledelsen ved fakultetet består av dekan, fakultetsdirektør, kontorsjef, prodekan for undervisning, prodekan for forskning og utvikling, lederne for de fem faggruppene, leder for internasjonalisering samt driftsleder ved forskningsstasjonen i Mørkvedbukta.

Ledergruppa er dekanens rådgivende organ, og behandler saker av stretegisk og operasjonell karakter. Gruppa har møter hver tredje uke.

Mette Sørensen
​Dekan
​Jarle Jørgensen
​Fakultetsdirektør
​Marit Bjørnevik
​Visedekan for undervisning
Kiron Viswanath
​Visedekan for forskning og utvikling 
​Irene Stork
​Kontorsjef
Ørjan Hagen
​Leder faggruppe akvakultur
Vigdis Tverberg
​Leder faggruppe økologi
Joost Andre M Raeymaekers
​Leder faggruppe genomikk
​Geir Næss
​Leder faggruppe husdyr, produksjon og velferd
Kiron Viswanath​
​Leder faggruppe alger og mikrobiell bioteknologi
​Øivind Torslett
​Driftsleder Mørkvedbukta forskningsstasjon
Jorge Fernandes
​Leder for internasjonalisering

Administrasjon

Bodø
Mats Pedersen 
​Rådgiver studieadministrasjonen
Jeanett Stegen
​Seniorrådgiver studieadministrasjonen
​Viktor Solbakken 
​Rådgiver etter- og videreutdanning
Ann Merete Sivertsen
​Seniorkonsulent, personal, prosjektadministrasjon og økonomi
​Siu Shan Mak
​Rådgiver, personal, prosjektadministrasjon og økonomi
Hala Dana Bougrine
Rådgiver studieadministrasjonen
Mathilde Lyngøy Hultgren
​Førstekonsulent studieadministrasjonen​
Jose Antonio De Pool Moran
Rådgiver innen internasjonalisering

Øivind Torslett
Driftsleder Mørkvedbukta forskningsstasjon
​​Karina Mikalsen​
​Smittevernleder / HMS koordinator
​​Tonje Markussen
Seniorrådgiver/Prosjektkontroller
Marit Vik Bjørkmo
​Seniorrådgiver/Prosjektkontroller
Wenche Lind
​Seniorrådgiver HR
Steinkjer


Anita Sundet
​Rådgiver studieadministrasjonen
Linda Kristin Evenset 
​Førstekonsulent studieadministrasjonen
Kirsten Synnøve Gustad Fossan
​​​​Seniorrådgiver studieadministrasjonen

​​Lars Iver Valstad​
​Seniorrådgiver HR/økonomi

Mørkvedbukta forskningsstasjon

Fakultet for biovitenskap og akvakultur har sin egen forskningsstasjon i Mørkvedbukta. Forskningsstasjonen opprettholder et aktivt forsknings-og kompetansemiljø, der våre oppdragsgivere (både interne og eksterne) får utført sine prosjekter og forsøk etter høy standard. Miljøet er dynamisk og internasjonalt, noe som gir grunnlag for utveksling og utvikling av kunnskap innen mange fagfelt.

Samarbeid med University of Veterinary Medicine and Pharmacy - Kosice

Nord universitet ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur samarbeider med University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice i Slovakia.

Utvalg

​​
FORSKNINGSUTVALGET
FBA, Nord universitet

Forskningsutvalget (FU-FBA) ved FBA er et utvalg med ansvar for saksforberedelser og beslutninger i saker som gjelder, forskning og forskerutdanning.

Medlemmer
Kiron Viswanath (programansvarlig ph.d. - leder)
Mark Costello
Geir Næss
Jarle Tryti Nordeide
Pål A. Olsvik
Prabhugouda Siriyappagouder 
Isabel Wagner - stipendiat

Jeanett Stegen (sekretær)​
​​UTDANNINGSUTVALGET
FBA, Nord universitet

Utdanningsutvalget (UU-FBA) ved FBA, er et rådgivende og koordinerende utvalg for fakultetets utdanningsvirksomhet på lavere grad og høyere grad (begrenset til masternivå). 

Medlemmer
Marit Bjørnevik (prodekan for undervisning - leder)
Astrid Helland
Hege Meldal
Monica F. Brinchmann
Linda Evenset
Vigdis Tverberg
Rolf Terje Kroglund
Torgrim Sund
Leslie Noble
Sofie Forfang - student bachelor Bodø
Vilde Bilstad - student bachelor Steinkjer
Håvard J. R. Johansen - student master

Mat​s Pedersen (sekretær)


NOEN FAKTA


  • Over 800 studenter fordelt på studiested Bodø og Steinkjer

  • ca 160 ansatte, fordelt på akademiske, tekniske og administrative stillinger

  • Etablert i 1971

  • Internasjonalt miljø: Ansatte og studenter fra flere enn 30 forskjellige land

  •  Ca 50 ph.d-studenter

  • Moderne forskningsfasiliteter på campus og på vår forskningsstasjon i​​ Mørkvedbukta

  • Ca 25 % eksternfinansiering gjennom Norges forskningsråd, Nordland fylkeskommune, EU og næringsliv.