Akvakultur

Akvakultur
Akvakultur, også kjent som havbruk, innebærer avl, oppdrett og høsting av planter og dyr i alle typer vannmiljøer.

​​​​​​​​​​​​​​Akvakultur er trolig den raskest voksende mat-produserende sektor i verden, og står nå står for nesten 50 prosent av verdens sjømat. Spesialiseringen i havbruk har som mål å gi studentene en dyptgående kunnskap i utvalgte områder av akvakultur.  ​

Fordypning
Gjennom valg av tema, kan du fordype deg i fag som akvakulturernæring, fiskefysiologi, fiskehelse, kvalitet og/ eller matsikkerhet. Masteroppgaven er normalt innenfor temaer som reproduksjon av fisk, ernæring, fiskevelferd og helse, og muskel kvalitet. Det praktiske arbeidet kan utføres i universitetets egen forskningsstasjon i Mørkvedbukta, eller i nært samarbeid med næringen. 

Masteroppgave
Du velger selv om du vil gjøre en masteroppgaven på 30 eller 60 studiepoeng. Dersom du velger masteroppgave på 30 studiepoeng, kan du ta valgemner i for eksempel økonomi og ledelse som tilbys ved andre fakulteter ved Nord universitet.​ 


Læringsutbytte

Kandidaten:

Kunnskap

 • Har generell kunnskap og oversikt over oppdrettsarter og ulike praksiser innen havbruk verden over.
 • Har avansert forståelse av de etiske utfordringene til bærekraft i kommersiell oppdrett.
 • Ha praktisk kunnskap om relevante vitenskapelige metoder og vitenskapelig kommunikasjon.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Har de nødvendige ferdigheter for å effektivt kunne hente ut og kritisk vurdere og håndtere akademisk informasjon om akvakultur.
 • Er I stand til å bruke relevante referanseverktøy, presentere teknikker og vise skriftlige ferdigheter.
 • Har akademiske ferdigheter I ulike aspekter ved akvakultur, og er i stand til å designe et eksperiment.

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • Kan kommunisere viktige problemstillinger, utfordringer og løsninger innen akvakultur, både med industrien, blant vitenskapelige og med allmennheten.
 • Kan anvende grunnleggende forskningsmetoder og akademisk formidling innen fagområdet for masteroppgaven.
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre forskere innen akvakultur, og dermed bidra til kontinuerlig forbedring av god forskningspraksis.

Forskningsgruppe

Anbefalte valgemner

Studenter med spesialisering i akvakultur anbefales følgende alternativer:

​Alternativ 1​​
​Alternativ​ 2
​​1. semester
 • ​Vitenskapelig kommunikasjon og forskningsmetode, BI300F, 10 SP
 • Akvakulturproduksjon og miljøeffekter, AK303F, 10 SP
 • Fiskefysiologi, B​IO5001, 10 SP

 • Vitenskapelig kommunikasjon og forskningsmetode, BI300F, 10 SP
 • Akvakulturproduksjon og miljøeffekter, AK303F, 10 SP
 • Miljøgifter og økotoksikologi, BIO5008, 10 SP

​2. semester
 • Helse hos akvatiske oppdrettsorganismer, AK310F, 10 SP
 • Akvakulturernæring, AK320F, 10 SP
 • Prinsipper ved bruk av dyreforsøk, DR443F, 5 SP
 • Individuelt spesialpensum, BI308F, 5 SP

 • Akvakulturernæring, AK320F, 10 SP
 • Marine makrofytter, BIO2002, 10 SP
 • Individuelt spesialpensum, BI307, 10 SP

3. og 4. semester
Masteroppgave, 60 SP

MASTER I BIOVITENSKAP

Akvakultur

Undervisningssted: Bodø
Varighet: 2 år, 120 studiepoeng.
Språk: Engelsk
Søknadsfrist: 15. april 

 Kontaktinformasjon