Genomikk

Genomikk
Genomikk er studiet av struktur og funksjon av det genetiske materialet, og lar studentene fordype seg i et bredt spekter av spennende tema og problemstillinger.

​​​​​​​​​​​​​Teknologiske gjennombrudd i DNA-sekvensering har raskt gjort nye problemstillinger tilgjengelig og endret praksis innen biologisk forskning.

Studiet gir kunnskap om hvordan samle inn, analysere og tolke store datasett ved hjelp av bioinformatikk. Relevante fagområder omfatter marin økologi, evolusjonsbiologi, systematikk, adferdsøkologi og havbruk.

Jobbmuligheter
Fullført master gjør det mulig å arbeide med en rekke biologiske disipliner innen industri, helse, forvaltning og forskning.


Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten:

 • Kjenner de funksjonelle komponentene av genomet, og de funksjonelle begrensingene.
 • Har generell kunnskap om fagområdets teoretiske og praktiske utvikling som følge av teknologiske nyvinninger.
 • Kjenner de mest relevante informasjonskilder i fagområdet.

Ferdigheter
Kandidaten:

 • Kan anvende praktiske og analytiske metoder, inkludert laboratorieteknikker og bioinformatikk på spesifikke problemstillinger. 
 • Kan tilegne seg oppdatert kunnskap om genomikk.
 • Kan vurdere og diskutere forskning innen genomikk.

Generell kompetanse:
Kandidaten:

 • Er i stand til å identifisere problemstillinger som kan løses effektiv ved hjelp av genomikk.
 • Er i stand til å velge den mest hensiktsmessige tilnærmingen i studiet av spesifikke organismer.
 • Er i stand til å formidle viktige tema, utveksle erfaringer og holde seg oppdatert innenfor fagfeltet genomikk.

Anbefalte valgemner

Studenter med spesialisering i genomikk anbefales følgende alternativer:


​Alternativ 1
Alternativ 2​
​1. semester
 • ​Vitenskapelig kommunikasjon og forskningsmetode, BI300F, 10 SP
 • Evolusjonær genetikk, BI317F, 10SP
 • Miljøgifter og økotoksikologi, BIO5008, 10 SP 
 • ​Vitenskapelig kommunikasjon og forskningsmetode, BI300F, 10 SP
 • Evolusjonær genetikk, BI317F, 10SP
Enten:
 • Akvakulturproduksjon og miljøeffekter, BIO5005, 10 SP 
Eller:
 • Molekylær cellebiologi, BI210F, 10SP
​2. semester
 • ​Akvagenomikk og bioinformatikk, BI311F, 10 SP
 • Individuelt spesialpensum, BI307F, 10 SP
 • Prinsipper ved bruk av dyreforsøk, DR443F, 5 SP
 • RNA biologi, BI322F, 5 SP
 • Akvagenomikk og bioinformatikk, BI311F, 10 SP
 • Individuelt spesialpensum, BI307F, 10 SP
 • Emner på høyere bachelornivå, 10 SP
​3-4. semester
Masteroppgave, 60 SP​​MASTER I BIOVITENSKAP

Genomikk

Undervisningssted: Bodø
Varighet: 2 år, 120 studiepoeng.
Språk: Engelsk
Søknadsfrist: 15. april 

 Kontaktinformasjon